Stor guide: utdelningsinvestering (lär dig allt om utdelningsaktier)

Vi har tagit fram den här stora guiden kring utdelningsinvestering eftersom vi vill att fler personer ska ha möjlighet att investera enligt den här strategin.

I den här guiden kommer vi att gå igenom allt det du behöver veta för att komma igång med utdelningsinvestering, samt dela med oss av ett par tips som vi hoppas du tycker är användbara. Målet med guiden är att i princip vem som helst ska kunna förstå innehållet för att därefter komma igång med att bygga en utdelningsportfölj.

Vi är glada och stolta att kunna säga att det här är en av de största gratisguiderna på svenska när det gäller utdelningsinvestering. Guiden innehåller massor av information i sig självt, men den länkar även ut till en del av vårt övriga utbildningsmaterial.

Är du helt ny till aktier så rekommenderar vi att du läser vår stora guide kring aktier för nybörjare innan du läser den här guiden – den ger dig nämligen en bra grund att stå på.

Nu sätter vi igång!

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad är utdelningsinvestering?

Utdelningsinvestering är en investeringsstrategi där syftet är att köpa aktier i bra bolag som ger en (långsiktigt stigande) utdelning till sina aktieägare – man skapar helt enkelt en utdelningsportfölj som genererar en passiv inkomst (en pengamaskin).

Den här typen av investerare har en långsiktig och konservativ inställning till sina investeringar. En del har för avsikt att äga sina utdelningsaktier ”för all framtid”. Utdelningsinvesterare tenderar inte att försöka tajma marknadens svängningar. Istället köper de regelbundet fler aktier i bra bolag som ger utdelning, oavsett om börsen går upp eller ner.

Konceptet kring utdelningsinvestering är alltså väldigt enkelt och lätt att förstå. Det fina med den här strategin är att den dessutom fungerar i de flesta lägena. Vid börsuppgång kan du glädjas åt att portföljens värde har ökat. Vid en stillastående börs forsätter utdelningarna komma in på kontot. Och vid börsnedgång får ditt nysparande och återinvesteringar en stor effekt på din framtida avkastning och utdelning.

En utdelningsportfölj kan vara relativt passiv i form av den tid man lägger ner. Du behöver alltså inte sitta hela dagarna för att analysera bolag (om du inte vill såklart). Detta har gjort att utdelningsinvestering ofta används för att uppnå ekonomisk frihet (vilket vi kommer gå igenom mer senare).

Är utdelningsinvestering den bästa investeringsstrategin?

Det beror på hur man ser på saken.

Vill du ha högsta möjliga avkastning med en hel del arbete? Då är utdelningsinvestering troligtvis inte den bästa strategin. I det läget kan det löna sig bättre med ett större fokus på t.ex. småbolag med hög tillväxt. Det kräver dock mer tid och energi för att analysera bolag.

Vill du ha en genomsnittlig avkastning med låg arbetsinsats? Då är utdelningsinvestering en jättebra strategi! Långsiktigt kommer du kunna förvänta dig en relativt genomsnittlig avkastning, men du kommer å andra sidan inte behöva sitta hela dagarna för att analysera bolag. Istället kan du använda utdelningarna som en passiv inkomst.

Utdelningsinvestering är alltså en utmärkt strategi för nybörjaren. Det är enkelt att komma igång, lätt att förstå konceptet, kräver inte så stor arbetsinsats, och det hjälper en att fokusera långsiktigt.

Vad är en utdelning?

En utdelning är en utbetalning av likvida medel till aktieägarna i ett bolag. Det är ett sätt för bolaget att dela med sig av en del av vinsten till ägarna. I Sverige betalas utdelningen vanligtvis ut en gång per år, medan det i USA är vanligare med kvartalsvis utdelning.

De flesta bolag har en utdelningspolicy där de informerar marknaden om hur stor del av utdelningen som de har för avsikt att dela ut per år. Alla bolag delar dock inte ut pengar, vilket kan bero på att de helt enkelt inte har råd med det, eller för att de återinvesterar all vinst i verksamheten (för att generera högre omsättning och vinst i framtiden).

Utdelning är alltså aldrig garanterad, eftersom bolaget kan välja att sänka eller ställa in den helt om de känner att det är det bästa beslutet. Många bolag tenderar dock att vara måna om en god utdelningshistorik för att inte göra investerarna besvikna och de kommer arbeta hårt för att bibehålla eller öka utdelningen.

Bolagets utdelningsandel visar hur stor del av vinsten som delas ut. I de flesta fall ligger den på omkring 30-60%. En generell tumregel är att ju lägre utdelningsandel, desto bättre. Det gör det nämligen lättare för bolaget att långsiktigt behålla eller öka utdelningen.

Utdelningsinvesterare tenderar att jämföra utdelningsaktier genom att titta på deras direktavkastning. Det är ett nyckeltal som visar hur stor utdelning är i förhållande till aktiekursen uttryckt i procent (utdelning dividerat på aktiekurs). Som exempel ger alltså en aktiekurs på 100 kr och en utdelning på 3 kr en direktavkastning på 3%.

Hur kommer man igång med utdelningsinvestering?

Det är superenkelt att skapa en utdelningsportfölj, och nu ska vi gå igenom de enkla stegen du behöver följa.

Första steget: öppna ett konto hos en nätmäklare – Vi rekommenderar ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF).

Andra steget: sätt in pengar på aktiekontot – Detta gör du genom en vanlig överföring till ditt nya konto.

Tredje steget: köp aktier till utdelningsportföljen – Leta upp bra bolag (vi kommer lite senare att gå igenom vad du ska tita på för att hitta dessa bolag) och börja bygg din utdelningsportfölj som ska generera en passiv inkomst till dig.

Vill du ha mer information kring hur du köper aktier? Kolla in den här guiden: köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur tjänar man pengar på utdelningsinvestering?

Du kommer att tjäna pengar på två sätt genom utdelningsinvestering: värdeökning och utdelningar.

Tanken med utdelningsinvestering är dock att behålla aktierna väldigt långsiktigt, och sällan sälja av några innehav. Det innebär konkret att de pengar du tjänar på värdeökningen är ”låsta” tills dess att du säljer.

Det är med andra ord utdelningen (tillsammans med nysparandet) som kommer bli det du använder för att göra nya investeringar eller köpa fler aktier i befintliga innehav.

Fördelar med utdelningsinvestering

Utdelningsinvestering har mängder med fördelar, och här kommer några av dem.

 • Du kan enkelt skapa en passiv inkomst ”för all framtid”
 • De mest riskabla bolagen väljs bort automatiskt
 • Bolagens utdelningar är mycket mer stabila än deras aktiekurser
 • Det minskar kostnaden för courtage (tack vare köp & behåll)
 • Det hjälper dig att vara långsiktig i dina investeringar
 • Utdelningarna tenderar att öka (mycket) mer än inflationen
 • Funkar bra att ha i ett månadssparande (du slipper tajma marknaden)
 • Strategin kan till viss del minska behovet av ett buffertsparande
 • Du har en fördel vid börsnedgång (lägre priser leder till högre direktavkastning)

Nackdelar med utdelningsinvestering

Utdelningsinvestering har även ett par nackdelar som det kan vara bra att känna till.

 • Du kommer missa kvalitativa bolag som inte delar ut pengar
 • Du kommer (troligtvis) inte få högsta möjliga avkastning
 • Det tar (väldigt) lång tid innan du ser påverkan av ränta på ränta-effekten
 • Långsiktigheten kan göra att man behåller bolag man egentligen borde sälja
 • Strategin kan ge ett ohälsosamt stort fokus på enbart utdelningar
 • Det kan ev. bidra till högre värderingar på börsen
 • Bolagen kanske delar ut pengar trots att de inte borde (vilket ökar risken för dig)
 • Stiger räntan kan utdelningsaktier bli mindre attraktiva (de sjunker i pris)
 • Risk för dålig riskspridning vid fokus på hög direktavkastning (ev. många bolag från samma bransch)

Ekonomiskt fri med utdelningsinvestering

Investerare använder vanligtvis utdelningsinvestering för att skapa ett flöde av passiva inkomster, vilket gör att de kan gå ner i tid eller sluta arbeta helt – de blir alltså ekonomiskt fria (FIRE).

Den stora fördelen med passiva inkomster är ju att man inte behöver arbeta för att pengar ska komma in på kontot. Detta öppnar upp många möjligheter för den med tillräckligt stora passiva inkomster för att täcka sina levnadskostnader.

Många utdelningsinvesterare har alltså som mål att helt eller delvis kunna leva på sin årliga utdelning. Detta är något som har blivit allt mer populärt de senaste åren, vilket har resulterat i många bloggar och böcker om ämnet.

En viktig sak att ta hänsyn till är att du behöver ha en viss stabilitet i dina utdelningar om du vill kunna leva på dem. De får helt inte variera allt för mycket och det får inte finnas en för stor risk att de sänks eller ställs in helt. Detta kommer du kunna minimera risken för genom att hålla dig till kvalitativa bolag (hur du hittar dessa bra bolag kommer vi att gå igenom senare).

Vill du leva på utdelningarna är det även viktigt med en gedigen riskspridning i din utdelningsportfölj. Se till att du äger bolag inom olika branscher/sektorer, från olika länder, och i olika valutor. En mix storleksmässigt kan även vara en god idé.

Historisk avkastning med utdelningsinvestering

Den historiska avkastningen för utdelningsinvesterare har varit mycket god. En viktig komponent när det gäller utdelningsinvestering är att återinvestera utdelningarna (köpa fler aktier för den utdelning som trillar in på kontot).

Vi kan såklart inte garantera att den framtida avkastningen för utdelningsinvestering kommer att bli lika bra som den historiska (det kan ingen göra), men vi tror verkligen att detta är en bra strategi för den som vill vara riktigt långsiktig.

Bilden här nedanför visar skillnaden mellan att återinvestera utdelning och att inte göra det. Det är en rätt stor skillnad eller hur?

Utdelningsinvestering historisk avkastning

Ränta på ränta-effekten är väldigt viktig

Ränta på ränta-effekten är väldigt viktig att ha koll på som utdelningsinvesterare.

Det är en väldigt kraftfull effekt som har en stor påverkan på utvecklingen av ditt sparkapital. Vad ränta på ränta innebär är att ditt kapital växer exponentiellt – du får med andra ord avkastning (ränta) på den tidigare avkastning. Det gör att kapitalet (och dina utdelningar) ökar mer och snabbare ju längre tiden går.

När du återinvesterar dina utdelningar så kommer du göra att ränta på ränta arbetar till din fördel. Ett annat tips för att se till så ränta på ränta arbetar till ens fördel är att hålla nere kostnaderna i sparandet. Höga kostnader kan nämligen på lång sikt ha en väldigt negativ påverkan på utvecklingen.

Albert Einstein ska ha kallat ränta på ränta-effekten för ”världens åttonde underverk”, och det är faktiskt inte så svårt att förstå varför.

Ränta på ränta-effekten graf

Bilden visar värdeutvecklingen för 1 kr med 10% årlig avkastning i 50 år.

Vilka bolag bör en utdelningsinvesterare köpa?

Du kan (tyvärr) inte använda något enskilt nyckeltal för att hitta bra utdelningsaktier, utan du behöver göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till flertalet faktorer.

Det mest grundläggande du behöver komma ihåg är att du behöver se till att du förstår bolagets verksamhet. Hur de tjänar pengar, framtidsutsikter, tillväxtmöjligheter, eventuella konkurrensfördelar, vilka risker som finns, och så vidare. Försök hitta kvalitativa bolag och investera långsiktigt i dem.

Här är några punkter som kännetecknar ett bra bolag:

 • Historik av stabil (och stigande) omsättning, vinst, och kassaflöde
 • God utdelningshistorik med bibehållen och stigande utdelning
 • Hållbar utdelningsandel och bra direktavkastning
 • Hög och stabil avkastning på eget kapital (ROE)
 • Rimlig skuldsättning (låga skulder minskar risken avsevärt)
 • Bra konkurrensfördelar och kraftig ”pricing power”

Listor på bra utdelningsaktier

Vill du ha inspiration på bra utdelningsaktier? Kolla in listorna nedan!

Hur bör en utdelningsinvesterare agera vid börsnedgång?

Stora börsnedgångar har historiskt sett inte varit något ovanligt. De har återkommit då och då, och vi kan garantera att det kommer komma stora nedgångar under din investerarkarriär, och därför är det bra om du har en uppfattning om hur man som utdelningsinvesterare bör tänka och agera.

Börsnedgång

Börsnedgångar är förknippade med stora ras, panikslagna investerare som säljer sina aktier, och en enorm rädsla på marknaden. Det finns alltså en stor risk för att man tar dåliga beslut i dessa tider – men faktum är också att detta kan vara ett otroligt bra tillfälle att ta bra beslut.

En utdelningsinvesterare bör nämligen se börsnedgångar som en god möjlighet att köpa framtida utdelning lite billigare. Portföljens byggstenar blir helt enkelt lite billigare, och därför kan det faktiskt vara bra med börsnedgångar medan du håller på att bygga upp din utdelningsportfölj. Ett av de bästa besluten du kan ta är att köpa aktier i kvalitativa bolag när det ser som mörkast ut – istället för att sälja i panik (som många gör i det läget).

När aktiekurserna rasar, samtidigt som utdelningen i kronor och ören är densamma, så innebär det att direktavkastningen ökar. Du får helt enkelt mer utdelning för pengarna. Det kan vara jobbigt att se portföljens värde minska, men kom ihåg att det oftast bara är under en kortare period, och fokusera istället på utdelningarna som sannolikt fortsätter trilla in på kontot trots stora prisras.

Utdelningsaktier har historiskt tenderat att prestera aningen bättre än de utan utdelning. Det beror på att de har mindre volatila prisrörelser, faller mindre i pris, och har en inbyggd ”kudde” i priset tack vare utdelningen. Börsnedgångar drar vanligtvis med en stor majoritet av aktierna på marknaden, men utdelningsaktierna tenderar alltså att falla mindre.

När (och varför) ska du sälja en utdelningsaktie?

Utdelningsinvesterare har generellt sett en väldigt lång investeringshorisont. I många fall har de även som mål att behålla aktierna för evigt och att aldrig sälja en enda aktie.

Du behöver dock ha klart för dig när du ska ompröva din inställning och ev. överväga att sälja en aktie som du äger. Vi rekommenderar därför att du sätter upp ett par kriterier som du ska följa när det gäller den här biten.

Här kommer ett par punkter som du kan ta inspiration ifrån:

 • Titta på hur bolagets verksamhet har utvecklats det senaste året. Går det åt rätt håll?
 • Hur ser förutsättningarna ut för en långsiktigt stabil och stigande utdelning?
 • Finns det bättre investeringsalternativ (t.ex. högre direktavkastning och/eller utdelningstillväxt)?
 • Har aktiens värdering blivit orimligt hög (t.ex. P/E-talet eller EV/EBIT)?

Alla bolag har dåliga perioder där utvecklingen av både verksamheten och aktien inte är den bästa. Men enbart det betyder dock inte nödvändigtvis att det är dags att sälja. Därför är det bra om du har ett flertal olika kriterier som du går igenom innan du trycker på säljknappen.

Tips för att undvika utdelningssänkningar

Ett par enkla tips kring vad du bör titta på för att undvika utdelningssänkningar.

 • Utdelningsandelen – är det rimligt att bolaget har möjlighet att fortsätta betala utdelningen?
 • Utdelningshistorik – har bolaget en historik av att behålla eller öka utdelningen?
 • Skuldsättningen – en hög skuldsättning försämrar förutsättningarna för utdelningen
 • Bransch – bolagets bransch kan påverka möjligheten att betala utdelningen
 • Nya siffror – ta en titt på bolagets senaste rapport, hur utvecklas bolaget?
 • Verksamheten – har verksamheten goda framtidsförutsättningar?

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Valutarisken i utdelningsinvestering

De senaste åren har det blivit allt vanligare bland privatpersoner att investera i utländska aktier. Det beror sannolikt på att de har blivit relativt enkelt och billigt att göra det.

Nu kan man alltså sprida sina risker på fler geografiska marknader, men när man köper utländska aktier så behöver man ta hänsyn till en ny typ av risk som uppstår:

Och det är valutarisk.

Investerar du i en utländsk aktie så köper du den i den utländska valutan (t.ex. dollar eller euro). Priset på den utländska valutan förändras hela tiden jämfört med den svenska kronan. Det innebär att värdet på din investering kan förändras utan att själva aktien rör sig uppåt eller nedåt i pris.

Vi kan ta ett exempel: den amerikanska dollarn faller i värde mot den svenska kronan med 10 procent, samtidigt som aktiekursen är oförändrad, vilket resulterar i att värdet på din investering minskar med 10 procent – även utdelningen minskar med motsvarande procent.

Väljer du att leva på dina utdelningar kan detta påverka dig i relativt stor utsträckning. Därför är det viktigt att du tänker till och planerar så att du tar hänsyn till att valutan kan röra sig uppåt och nedåt. Du bör därför valutatesta din utdelningsportfölj för att se hur dina utdelningar påverkas beroende på hur valutorna rör sig.

Utdelningsportföljens inriktning

Det kan vara en god idé om du väljer vilken inriktning du ska ha på din utdelningsportfölj. Med detta menar vi om du ska främst ska investera i aktier med hög direktavkastning, hög utdelningstillväxt, eller kanske en mix av båda typerna?

Aktier med hög direktavkastning ger en hög utdelning i dagsläget och har sämre förutsättningar att höja den i framtiden. De med hög utdelningstillväxt är tvärtom: lägre utdelning i dagsläget men bättre förutsättningar för att öka utdelningen framgent.

Är du ung och har lång tid kvar tills dess att du eventuellt vill kunna leva på dina utdelningar så kan det vara klokt att välja utdelningsaktier med hög utdelningstillväxt. Men om du däremot är lite äldre och funderar på att börja leva på utdelningar nu med en gång, ja då kan hög direktavkastning passa dig bättre.

Våra 6 bästa tips till utdelningsinvesteraren

Här kommer ett par avslutande tips till dig som är ny inom utdelningsinvestering.

Vår förhoppning är att dessa tips kan hjälpa dig att bli framgångsrik med din utdelningsportfölj. Det är inte något revolutionerande, men ändå väldigt viktiga grundläggande saker du bör ha med dig.

1 – Ha en plan och sätt upp mål

Vad är målet med din utdelningsportfölj?

Du behöver ha koll på vad det är du vill uppnå med dina investeringar, eftersom det kommer hjälpa dig på vägen och underlätta när du ska komponera ihop din portfölj.

Sätt specifika mål (t.ex. en specifik summa du vill ha i utdelning per år) – det kommer hjälpa dig att få motivation att kämpa för att uppnå det.

När du har bestämt dina mål behöver du sätta upp en plan för att nå dit. Vilken typ av bolag ska du investera i? Hur ska portföljens fördelning se ut? Hur mycket ska du spara varje månad? Och så vidare.

2 – Investera långsiktigt

Utdelningsinvestering kommer kunna generera otroligt fina resultat och göra dig väldigt förmögen om du investerar långsiktigt. Den svåraste biten är att inte göra någonting alls.

Vid stora börsnedgångar är det otroligt viktigt att du inte drabbas av panik och säljer av dina aktier. Du bör fokusera på hur utdelningarna utvecklas över tid. Och så länge du ser att dina innehav har goda förutsättningar att ge en stabil och stigande utdelning bör du behålla dem. När kurserna faller kraftigt kan du passa på att köpa mer. Bry dig inte om de dagliga prisrörelserna.

Du måste också inse att utdelningsinvestering inte kommer att göra dig rik över en natt. Det är snarare så att det sannolikt kommer ta relativt lång tid innan du ser den fulla effekten av de beslut du tar. Ha inställningen att du ska äga dina aktier ”för evigt”, och sälj dem endast om något fundamentalt ändras (eller vad du nu har satt upp i dina säljregler som vi gick igenom tidigare).

Ränta på ränta-effekten är långsam i början. Och det är först efter ett par år som man börjar kunna se dess kraft. Är du långsiktig så kommer du så småningom inse att att ränta på ränta är din bästa vän och det som över tid kommer ge dig ett stort sparkapital och en hel del utdelningar.

Ha tålamod och låt det ta tid.

3 – Investera regelbundet

Det är i princip omöjligt att tajma marknadens rörelser, och därför är det inget man bör försöka sig på att göra heller. Som utdelningsinvestering bör man fokusera på att köpa regelbundet istället.

Genom att investera regelbundet kommer du över tid att få ett bra GAV (genomsnittligt inköpspris). Det beror på att du kommer köpa både när det är dyrt och billigt. Det ger dig bra förutsättningar för att få en fin utveckling på dina utdelningar (men även värdet på din utdelningsportfölj).

4 – Sprid dina risker (diversifiera)

En stabil och långsiktigt hållbar utdelningsportfölj behöver ha en ordentlig riskspridning (diversifiering) för att lyckas. Har du en god riskspridning drabbas du inte lika hårt vid utdelningssänkningar och du ökar chanserna att stå emot bra vid en stor börsnedgång.

Riskspridningen kan ske genom att investera i bolag inom olika branscher, i olika länder, och i olika valutor. Det kan även vara smart att köpa bolag av olika storlekar. Samt att köra en mix av högutdelare (de med hög direktavkastning) och utdelningshöjare (de med bra utdelningstillväxt).

Många utdelningsinvesterare har omkring 20-40 bolag i sin portfölj. Vissa har till och med fler än så. Det finns inget rätt eller fel här, utan man måste hitta något som passar en själv bra.

5- Fokusera på bolagets verksamhet

Det är bolagets verksamhet som kommer generera vinsten som ligger till grund för din utdelning. och därför är det där ditt fokus bör ligga. Se inte dina innehav i portföljen som tillgångar som hela tiden fluktuerar i pris. Utan se de snarare som en del av ett riktigt företag (eftersom det är precis vad det är). De kortsiktiga prisförändringarna återspeglar nämligen inte hur bolagets utvecklas.

Vi som investerare bör därför fokusera på hur verksamheten och dess förutsättningar utvecklas över tid. Vilka nya produkter introducerar dem? Hur ser konkurrensen ut? Utvecklas omsättning och vinst åt rätt håll? Är kassaflödet stabilt? Har de råd med utdelningen? Och så vidare. Det är den typen av frågor du bör ställa dig själv. Du vill se till att det finns en underliggande styrka i bolaget.

Prisförändringarna kan du dock använda till din fördel, så håll trots allt lite koll på utvecklingen där. Det kan uppstå bra köplägen då och då, t.ex. om priset går ner samtidigt som förutsättningarna för bolagets verksamhet är oförändrade (eller t.o.m. bättre) jämfört med innan.

6 – Återinvestera dina utdelningar

När du återinvesterar utdelningarna ökar du din framtida utdelning. Du köper alltså fler aktier för de pengar som du fått in på kontot. Detta leder till att du drar nytta av ränta på ränta-effekten som är så fantastisk. Glöm verkligen inte bort detta då det är en av de absolut viktigaste delarna.

Du kan se på utdelningarna som byggstenar. Varje gång du återinvesterar utdelningarna så bygger du din utdelningsportfölj (pengamaskin) större och starkare. Den genererar då ännu mer pengar i framtiden. Vilket bolag du återinvesterar i spelar ingen roll. Antingen det som gav utdelningen eller något helt annat. Men det viktiga är helt enkelt att du sätter pengarna i arbete igen.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

De 5 bästa böckerna om utdelningsinvestering

Det finns en mängd olika böcker på området kring utdelningsinvestering, men vi har valt ut 5 av de bästa.

Vill du lära dig mer om den här investeringsstrategin så kan vi verkligen rekommendera att du kollar in dessa (speciellt nr 1 av Marcus Hernhag som skriver på ett lättförståeligt sätt).

 1. Den enkla vägen att bli rik på aktieutdelning
 2. Get Rich with Dividends
 3. The Little Book of Big Dividends
 4. Dividends Still Don’t Lie
 5. The Strategic Dividend Investor

Utdelningsinvestering – Slutord

Det var allt för vår stora guide kring utdelningsinvestering!

Vi hoppas att du har lärt dig något nytt och att du har en bättre förståelse kring utdelningsinvestering som investeringsstrategi. Som du säkert förstår så finns det naturligtvis en hel del kvar att lära sig om du är ny. Men förhoppningvis kan den här guiden fungera som en bra grund att bygga vidare ifrån.

Du får gärna ta en titt på vårt övriga utbildningsmaterial (t.ex. vår stora guide kring aktier för nybörjare) samt våra bästa boktips för dig som investerare.  Vi vill verkligen slå ett slag för att du investerar ordentligt med tid för att lära dig mer. Det kommer ge dig bättre förutsättningar att lyckas väl som investerare.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.