Vad är en kapitalförsäkring (KF)?

En kapitalförsäkring (KF) är en förmånlig kontoform där du kan spara i aktier, fonder, och andra värdepapper.

Kontot kan ägas av både privatpersoner (inkl. minderåriga) och företag. Som privatperson har du möjlighet att välja förmånstagare. Kapitalförsäkringar används ofta när det gäller barnsparande eftersom det är möjligt att styra när kapitalet ska tillfalla barnet. Kontot kan inte samägas av flera personer.

En kapitalförsäkring är en försäkring som ägs av ett försäkringsbolag. Men eftersom den har en väldigt begränsat försäkringsinslag blir det snarare som ett ”skal” för dina finansiella placeringar. Försäkringsbolaget äger alltså kontot, och därmed även tillgångarna där, vilket gör att du inte har rösträtt vid bolagsstämmor.

Kapitalförsäkringar som säljs till konsumenter ska ha ett aktuellt faktablad. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten. Du ska få tillgång till faktabladet i god tid före ett eventuellt köp av produkten. Villkoren kan skilja mellan olika aktörer, så kollar därför noggrant upp vad som gäller innan du öppnar kontot.

De tillgångar (värdepapper och likvida medel) som du har på din kapitalförsäkring omfattas inte av investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vilka fördelar och nackdelar har kapitalförsäkring?

Fördelar med KF

 • Du betalar en låg och förmånlig skatt
 • Du betalar ingen skatt på vinster eller utdelningar
 • Din deklaration sker automatiskt
 • Du kan välja förmånstagare
 • Bästa kontot för utländska aktier
 • Du kan ha möjlighet att få löpande månadsutbetalningar

Nackdelar med KF

 • Du betalar skatt även om du går med förlust
 • Du får inte kvitta vinster mot förluster
 • Skatten kan höjas i framtiden om statslåneräntan går upp
 • Du har ingen rösträtt vid bolagsstämmor
 • Villkoren kan skilja väldigt mycket (avgifter, bindningstid, osv)

Vad kostar en kapitalförsäkring?

Det varierar beroende på vilken bank du använder.

Nätmäklaren Avanza erbjuder kapitalförsäkring helt gratis. Det enda du betalar hos dem är skatt (som på alla andra ställen) samt de kostnader som är förknippade med din handel (t.ex. courtage, spread, eller förvaltningsavgifter för fonder).

Vissa andra bankerna tar vanligtvis ut en avgift om du vill ha en kapitalförsäkring hos dem (t.ex. årsavgift samt insättnings- och uttagsavgift).

Hur fungerar skatt i en kapitalförsäkring?

Du betalar inte någon skatt på vinster eller utdelningar, men däremot betalar du en årlig skatt (schablonskatt) på det totala värdet av ditt sparande, oavsett om du gjort en vinst eller förlust. Det blir alltså inte någon extra skatt om du väljer att ta ut pengar från din kapitalförsäkring.

Äger du utländska aktier i din kapitalförsäkring, och dessa sedan ger en utdelning, så kommer det att dras s.k. utländsk källskatt direkt vid utdelningstillfället. Den här skatten är vanligtvis 15%, men den varierar mellan olika länder. Du har oftast möjlighet att få tillbaka den skatten (läs mer längre ner).

Det är inte tillåtet att göra avdrag för försluter som du gör i din kapitalförsäkring, och avgifter som förekommer i din KF (t.ex. fondavgifter, depåavgifter, och andra utgifter) är inte avdragsgilla.

Skatten beräknas på det s.k. kapitalunderlaget, vilken baseras på kaptialförsäkringens värde vid ingången av året, samt alla insättningar under året. De insättningar som görs under andra halvan av året (1 juli till 31 december) tas bara upp till halva värdet eftersom du har kortare tid på dig att få avkastning på dessa pengar.

Därefter beräknas din schablontintäkt. Det gör genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den 30 november året innan plus ytterligare 1 procentenhet. Schablonintäkten kan dock aldrig bli lägre än 1,25%.

Schablonintäkten beskattas sedan med 30%.

Exempel på KF-skatt

 • Ingående värde på kapitalförsäkringen den 1 januari år X: 200 000 kr
 • Insättningar under kvartal 1: 30 000 kr
 • Insättningar under kvartal 3: 50 000 kr
 • Statslåneräntan 30 november år X: -0,09% + 1% = 1,25% (blir egentligen lägre, men det är bestämt att det inte kan bli lägre än 1,25%)

Kapitalunderlag: (200 000 + 30 000 + (50% x 50 000)) = 255 000 kr

Schablonintäkt: 255 000 x 0,0125 (1,25%) = 3 187 kr

Skatt: 3 187 x 0,3 (30%) = 956 kr

Den slutgiltiga skatten blev alltså 956 kr, motsvarande 0,375% av kapitalunderlaget.

En snabbare beräkning är således: kapitalunderlag * 0,375% (255 000 * 0,00375)

Hur fungerar deklaration?

Du behöver inte tänka på deklarationen alls när det gäller KF, eftersom den sköts helt automatiskt.

Banken där du har din kapitalförsäkring skickar in alla uppgifter till Skatteverket, och därefter dyker den upp förtryckt i din deklaration – enkelt och smidigt!

Bindningstid och utbetalning från en KF

Det finns vanligtvis en bindningstid på kapitalförsäkringar, och hur lång den är varierar mellan olika aktörer (allt från 1 månad upp till 15 år förekommer).

Vill du ta ut pengarna (göra ett s.k. återköp) från din kapitalförsäkring kan du bli tvungen att betala en avgift (återköpsavgift) beroende på när du vill ta ut dem. Det är vanligt förekommande med villkor som säger att du inte får ta ut hela beloppet (helt återköp) i förtid, det är dock även vanligt att försäkringsbolagen tillåter att man tar ut en del av sparandet efter en viss tid (delåterköp).

När du ska ta ut pengarna kan du välja att få det utbetalt som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalningar månadsvis över en lite längre tidsperiod.

Villkoren kan variera väldigt mycket mellan olika försäkringsbolag, så se till att du läser på ordentligt vad som gäller innan du öppnar en kapitalförsäkring.

Förmånstagare i en kapitalförsäkring

Du har möjlighet att välja en förmånstagare till din kapitalförsäkring (gäller ej för företags-KF). Det är den person som försäkringsbeloppet övergår till vid den försäkrades död (denne ärver alltså kapitalet i kapitalförsäkringen). Du kan välja vem du vill som förmånstagare, och du kan byta när du vill och hur många gånger som helst.

Väljer du ingen förmånstagare så gäller generellt förmångstagarförordnande för kapitalförsäkringen, om du själv inte väljer att bestämma en specifik förmånstagare. Detta innebär att försäkringsbeloppet övergår i första hand till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand arvingar.

Du kan alltså väldigt enkelt spara till en annan person och öronmärka pengarna i en kapitalförsäkring. Välj personen du sparar till som förmånstagare så kommer denne att få pengarna om du går bort.

Återbetalningsskydd i en kapitalförsäkring

Det ingår alltid ett återbetalningsskydd i en kapitalförsäkring.

Detta skydd innebär att om du avlider så betalas det totala värdet i din kapitalförsäkring plus 1% ut till den förmånstagare du valt eller till ditt dödsbo. För detta skydd tar försäkringsbolaget ut en avgift (riskkostnad), och kostnaden ökar ju äldre du blir (eftersom den baseras på sannolikheten för dödsfall).

Olika typer av kapitalförsäkringar

Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar – depåförsäkring, fondförsäkring, samt traditionell förvaltning.

Depåförsäkring

I en depåförsäkring placerar du själv i aktier, fonder, och andra värdepapper. Det finns inga garantier för ditt sparande, och kapitalförsäkringens värde följer värdeutvecklingen i de placeringar du har gjort (vilket innebär att värdet kan både öka och minska i värde).

Fondförsäkring

I en fondförsäkring kan du välja mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder, vilket gör att du kan välja risknivå själv. Det är dock ett lite mer begränsat urval än t.ex. depåförsäkringen, och vilka fonder som är tillgängliga varierar mellan olika försäkringsbolag. Det finns inte några garantier i den här försäkringstypen heller, och det är därmed inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta sparkapital.

Traditionell försäkring

I en traditionell försäkring placerar försäkringsbolaget ditt kapital och sköter förvaltningen. De kan t.ex. placera pengarna i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, och andra typer av tillgångar och värdepapper. De erbjuder vanligtvis (men inte alltid) någon form av garanti, t.ex. ett specifikt belopp när det är dags för utbetalning. Du får alltså inte själv placera pengarna i en traditionell försäkring, utan det sköter försäkringsbolaget åt dig.

Vad kan jag spara i?

Vilka typer av värdepapper du kan spara i kan variera mellan olika aktörer, men det vanligaste är att du kan placera i följande:

Utländsk källskatt i en kapitalförsäkring

När du äger en utländsk aktie i din kapitalförsäkring, som sedan ger dig en utdelning, så kommer den utdelningen att beskattas med utländsk källskatt direkt vid utdelningstillfället.

I de flesta fall är den här skatten 15%, men det kan variera stort mellan olika länder beroende på det beskattningsavtal Sverige har med det landet.

Du har oftast möjlighet att få tillbaka den skatten helt automatiskt, det brukar dock ta omkring 3 år innan du får en återbetald. De bästa aktörerna när det gäller att återbetala den utländska källskatten är Avanza och Nordnet.

Så, har du din kapitalförsäkring hos dem kommer de att kräva tillbaka skatten helt automatiskt åt dig, utan att du behöver göra något.

Kan man föra över befintligt sparande?

Nej, det kan du tyvärr inte.

Du kan enbart föra över likvida medel till en kapitalförsäkring – inte värdepapper som du redan äger.

Skillnad mellan ISK och KF?

De liknar varandra på många sätt, men de har även en hel del olikheter. Vi går igenom några olikheter här nedanför, men vi rekommenderar att du läser igenom artiklarna om respektive kontotyp så att du får en bättre uppfattning om vad som skiljer mellan dem.

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring, och villkoren kan variera stort mellan olika aktörer. Du står inte som ägare till kontots tillgångar (t.ex. aktier och får därför inte gå på bolagsstämmor).

I ett investeringssparkonto står du som ägare till tillgångarna på kontot. Villkoren för ISK skiljer inte mellan olika banker och institut, utan det är samma konto med samma villkor överallt. Det är lättare att förstå alla villkor och avgifter kring ett ISK.

De beskattas båda genom s.k. schablonbeskattning, men själva skatteunderlaget beräknas på lite olika sätt. Du slipper att deklarera dina affärer i båda dessa konton då det sköts helt automatiskt.

I en KF kan du välja förmånstagare, men det kan du inte i en ISK. Investerarskyddet och insättningsgarantin gäller för ISK, men inte KF.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.