IG omdöme – Är IG bra?

IG omdöme och recension

IG är i huvudsak en CFD-mäklare som erbjuder handel i ett mycket brett utbud av tillgångar via ett flertal handelsalternativ men framförallt via CFD. IG passar dig som vill ta position i tillgångar utanför den svenska börsen och som uppskattar att enkelt både kunna ta korta och långa positioner (satsa både på uppgång och nedgång) i råvaror, valutor, index, kryptovalutor osv. Dessutom kan handel ske i ISK men endast vid handel med turbowarranter.

Vårt betyg4,5 av 5
Trustpilot betyg4,0 av 5
Kapitalskydd vid konkurs20 000 euro
Minsta insättning3 000 kr
CFD-handel
Affärer förtryckta i deklaration
Teknisk analys i app & plattform
Möjlighet att starta demokonto
Plattform & app på svenska
Social trading & copy trading
Handel på stängda marknader
Vanlig handel i aktier & ETF:er
ISK
Kapitalförsäkring
Vanliga fonder
Bäst för CFD-handel & TA enligt oss
img_not_found
4.7 out of 5.0 stars

  • Optioner, warranter, CFD:s osv
  • Gratis teknisk analysplattform
  • Handel på stängda marknader
  • Affärer förtryckta i deklarationen
  • Stort utbud & användarvänlig

Öppna nytt konto

0 kr

Årskostnad

0 kr

Teknisk analys

Ja

Minsta insättning

0 kr

Vem passar IG för?

IG passar dig som vill ta positioner i utländska aktier, råvaror, index, valutor och kryptovalutor. Oavsett tillgång erbjuds valbar hävstång samt möjlighet att öppna långa eller korta positioner. 

Plattformen är även bra för dig som uppskattar att själv inte behöva skapa K4-blankett inför deklaration. All handel med turbowarranter sker inom ISK och all CFD-handel rapporteras automatiskt till Skatteverket så att det kommer förtryckt och färdiguträknat i deklarationen.

Vill man investera långsiktigt i svenska aktier gör man det med fördel hos exempelvis Avanza.se eller Nordnet.se men vill man ta positioner i andra tillgångar är IG ett mycket bra val.

Brett utbud, låga spreadar och förtryckta uppgifter i deklarationen.

Öppna konto och börja investera

Det är enkelt att öppna ett kontoIG.com/sv Som ett första steg anges enbart namn, mailadress, användarnamn och lösenord. Det ger dig tillgång till ett demokonto där olika funktioner kan testas på plattformen. I detta läge sker handel med ”låtsaspengar”. 

Skapa konto hos IG
Printscreen från IG:s plattform

Slutför din ansökan när du vill uppgradera från demoläge till att kunna sätta in och handla med eget kapital. Att slutföra en ansökan innebär bland annat kopia på ID-handling skickas in som verifierar din identitet. Nu kommer du både ha tillgång till ett ”riktigt” konto där du handlar med ditt eget kapital samt ”demokonto” som kan användas för att testa nya funktioner. 

Slutför ansökan om at öppna kontot hos IG markets
Printscreen från IG:s plattform

En stor fördel är att demokonto kan öppnas där funktioner och trading kan genomföras med låtsaspengar. 

Betyg: 5 av 5

Utbud & handelsalternativ

TillgångHandel erbjudsKommentar
AktierHandlas via CFD:s
ETF:erHandlas via CFD:s
RåvarorHandlas via CFD:s
ValutorHandlas via CFD:s
IndexHandlas via CFD:s
KryptovalutorHandlas via CFD:s
Vanliga fonderErbjuds ej

En av de största styrkorna med IG är deras breda utbud av tillgångar som investeringar kan ske i. Detta sker via tre olika finansiella instrument där det alltid ges möjlighet till korta och långa positioner samt hävstång på olika nivåer. 

 • CFD

CFD är kontrakt som följer värdeutvecklingen på en underliggande tillgång. IG erbjuder handel med CFD som följer index, valutor, kryptovalutor, aktier, råvaror, obligationer, räntor samt ETF:er. 

Om du är osäker på hur CFD-handel fungerar, läs vår CFD-guide för nybörjare

 • Barriers & Optioner

IG erbjuder optionshandel i barrier-optioner och vanliga vanilla-optioner. Den tydligaste skillnaden mellan dessa är att barriers följer värdeutvecklingen på underliggande tillgång linjärt samt har knock-out nivåer. Detta medan vanilla-optioner är mer komplexa gällande prissättning. Handel kan ske mot index, valutor och råvaror. 

Optioner ger möjlighet att nå en hävstångseffekt men är komplicerade finansiella instrument som inte primärt vänder sig till nybörjare.  

 • Turbo24 

Turbowarranter är kontrakt som handlas med hävstång på mycket höga nivåer. Alla positioner som öppnas har en knock-out nivå och når kursen denna nivå förfaller warrenten och blir värdelös. 

Investeringar sker i index, valuta, aktier, råvaror och kryptovalutor. Turbo24 är ett sätt att handla med hävstång, i flera olika tillgångar, inom ett svenskt ISK-konto. 

På bilden nedan visas att priset på guld är på 1712,81. Tecknas en Turbowarrant med 1699,82 i knock-out nivå ges en hävstång på x107.  Går guld upp 1 % kommer värdet att öka på denna warrant med 107 %. Men går priset ner till 1699,82 kommer istället investeringen bli helt värdelös. 

Gå lång och kort hos IG
Printscreen från IG:s plattform

Svaghet i utbud

 • Svenska aktier

Även om IG erbjuder handel i hundratals nordiska aktier är utbudet bredare hos Avanza.se och Nordnet.se. Ska enbart investeringar ske i nordiska aktier rekommenderas även dessa aktiemäklare utifrån att handel kan ske inom ett ISK. 

 • Enbart Turbo24 inom ISK

Vid handel med Turbo24 sker detta inom ett svenskt ISK-konto. Det är en mycket stor fördel utifrån att dessa konton ger skattemässiga fördelar om vinster uppstår på handeln. En nackdel är däremot att inte resterande utbud kan handlas inom ISK. 

Skatt och deklaration

Handel som sker med Turbo24 sker automatiskt inom ett ISK. Det betyder i korthet att IG beräknar den årliga schablonskatten och att någon kapitalvinstskatt inte betalas. Dessutom behöver inte handeln tas upp på deklaration. 

Handel som sker i CFD samt barriers & optioner sker däremot inte inom ISK vilket innebär att 30 % betalas i kapitalvinstskatt. En stor fördel är att CFD-handeln automatiskt rapporteras till Skatteverket vilket innebär att någon K4-blankett inte behöver fyllas i. Handeln kommer förtryckt i deklarationen, uträknad och klar så att du bara behöver godkänna.

Investera via Turbo24 eller CFD så undviker du att behöva fylla i K4-blanketten. 

Avgifter och priser

Utöver spread på samtliga produkter finns följande avgifter vid handel på IG.

Turbowarranter – Vid handel med turbowarranter betalas exakt det pris som anges. Samtliga eventuella kostnader är medräknad i kursen. Därmed är det alltid enbart investerat kapital som kan förloras. 

CFD – Vid handel med aktie-CFD:er betalas ett courtage istället för spread. Detta med 0,03 % av beloppet samt 49 kronor som lägsta nivå. På övrig CFD-handel finns enbart spread. 

Optioner – Optioner har oftast en lägre spread än CFD. Men istället betalas courtage på motsvarande ”0,1 enhet av marknadsvalutan per kontrakt” vid öppning och stängning

Handel i exempelvis råvaror, index och valutor sker med mycket låg spread. Ett kostnadseffektivt sätt att investera i dessa tillgångar. 

Svaghet i priser

Den enda svagheten som IG har i prissättningen är deras courtage på svenska aktier. Deras lägsta nivå är 49 kronor per handelstillfälle utan att handel sker inom ISK. Detta medan Avanza och Nordnet erbjuder handel för 1 krona – inom ISK. 

Även på  denna punkt visar IG att plattformen primärt har sin styrka i investeringsmöjligheter i tillgångar utanför den svenska börsen. 

Svenska aktier bör istället handlas hos Nordnet eller Avanza

Största fördelarna & nackdelarna

Fördelar

Alternativa tillgångar – En de största fördelarna med IG är det breda utbudet av tillgångar som det går att investera i. De har exempelvis betydligt bredare utbud inom kryptovalutor, råvaror och index än vad svenska aktiemäklare erbjuder. 

Turbo24 inom ISK – Handla index, valuta, aktier, råvaror och kryptovalutor med hävstång på mycket höga nivåer. En investeringsprodukt som med tydlighet visar pris, risk och knock-out nivå. Dessutom inom ISK. 

Köp- och säljpositioner – Välj om du vill ”gå lång” eller ”gå kort” på samtliga marknader. 

Flexibel hävstång – Med olika finansiella instrument erbjuds allt från ingen hävstång alls till hävstång på över x100. 

Automatisk deklaration – CFD-handel som sker hos IG behöver inte deklareras separat på en K4-blankett. All vinst/förlust kommer att vara förifyllt på inkomstdeklarationen. Detta enligt Skatteverkets hemsida om deklaration av CFD-kontrakt. Denna punkt särskiljer IG från många andra utländska investeringsplattformar. 

Nackdelar

Bara Turbo24 inom ISK – Skattemässigt är det oftast en fördel att handla inom ett ISK. Det är därmed en nackdel att enbart Turbo24 kan handlas hos IG inom denna kontotyp. 

Högt courtage på svenska aktier – Med 49 kronor som lägsta nivå på courtage är inte IG konkurrenskraftig gällande handel med svenska aktier. 

Delvis komplicerade kontrakt – För personer som aldrig investerat tidigare kan CFD, och framförallt optioner, upplevas svåra att förstå. Det som är enklast att förstå gällande värdeutveckling och pris är Turbo24 – men då sker handel med mycket hög risk. 

Hävstång… Är hävstångsalternativ en fördel eller nackdel? För vissa är det en nackdel då det kan locka till investeringar på mycket hög risk. 

Ingen social trading – Nordnet har Shareville och Etoro har ”copytrading”. Men någon liknande funktion finns inte på IG. 

Vårt omdöme

Enligt vårt omdöme är IG, tillsammans med Etoro de bästa CFD-mäklarna och de får båda betyget 4,5 av 5. IG passar bra som komplement till Avanza och Nordnet för den som vill ha ett brett utbud och som vill kunna gå både lång och kort i olika tillgångsslag. IG erbjuder möjlighet till exponering mot ett stort utbud av tillgångsslag via CFD:s. Tillgångar som kan vara svåra att få exponering mot via andra mäklare.

Andras omdömen

Enligt recensionerna på Trustpilot.com får IG omdömet ”bra” och betyget 4,0.

Så fungerar CFD-handel

Så fungerar CFD-handel

CFD står för ”Contract for difference” och används för investering i allt från aktier, råvaror och valutor till aktiefonder. Istället för att äga den reella tillgången (aktier, guld, olja) så ägs ett kontrakt vars värde följer/trackar tillgångens värdeutveckling. 

I bilden nedan visas att en CFD-position har öppnats med guld som underliggande tillgång. Ursprungligt investerat belopp var 9840 USD. Guldpriset har ökat med 0,94 % vilket gör att positionen ökat med 0,94 % i värde. Skulle den stängas skulle en vinst tas hem på 92,66 USD.

CFD i guld

Köp eller säljposition

Via CFD:s kan du alltid välja mellan att ta en köp- eller säljposition.

 • Köpposition – Satsa på uppgång. Går exempelvis guld upp 1 % kommer din position att gå upp i värde 1 %. 
 • Säljposition – Satsa på nedgång. Går exempelvis guld ned 2 % kommer din position att stiga med 2 % i värde. 

Det är alltså alltid möjligt att investera och tjäna pengar på att en tillgång antingen kommer att gå upp eller ner i pris.

Olika tillgångar

CFD är ett kontrakt som följer värdeutvecklingen på en underliggande tillgång. Om du handlar CFD med AstraZeneca som underliggande tillgång kommer värdet på din CFD att följa den procentuella utvecklingen av denna aktie. 

En stor fördel är att handel på detta sätt kan ske i en mängd tillgångar som inte nås via svenska börsen. Bland annat kan CFD-handel ske med följande underliggande tillgångar:

 • Index
 • Råvaror
 • Kryptovalutor
 • Svenska och utländska aktier 
 • Utländska Fonder
 • Valutor

Hävstång & säkerhetskrav

CFD kan nästan alltid handlas med eller utan hävstång. Det är ett sätt att öka sin exponering mot en marknad utan att behöva ha mer kapital. Om du väljer x5 i hävstång kommer värdet gå upp/ner 5 gånger mer än värdet på tillgången, exempelvis priset på en aktie, fond eller olja. 

Säkerhetskrav

När man tar en position via CFD:s behöver man inte betala något. Istället kräver CFD-mäklaren att du skall ha tillräckligt med pengar på ditt CFD-konto för att kunna öppna positionen. Den summa pengar som CFD-mäklaren kräver att att du har på kontot kallas för säkerhetskrav.

Om du exempelvis vill öppna en köpposition på 10 000 kr i guld så kräver din CFD-mäklare att du har minst 1 000 kr på ditt konto som ett säkerhetskrav. Om guldet går åt det håll du önskar kommer din vinst stiga i takt med att positionen ökar i värde. Om guldet istället går ner kommer en förlust uppstå i takt med att positionen blir värd mindre. Förlusten räknas bort från saldot på ditt konto.

Om saldot på ditt konto understiger säkerhetskravet kommer du att få varningar om att du överskrider säkerhetskravet och behöver sätta in mer pengar eller sälja av delar av eller hela positionen. Se därför till att alltid ha tillräckligt med pengar på kontot så att du har marginaler för om positionen inte går åt det håll du önskar direkt.

Så styr du hävstången vid CFD-handel

När du läst vad vi skriver ovan förstår du säkert att du kan styra själv vilken hävstång du vill handla med genom att anpassa dina positioners storlek till hur mycket pengar du har på ditt konto.

Exempel:
Du skall ta guld-positionen vi nämner ovan på 10 000 kr och säkerhetskravet är 1 000 kr. Hävstången blir då 10x (10 000 / 1 000 = 10). Om du istället har 2 000 kr på kontot minskar hävstången till 5x (10 000 / 2 000 = 5). Går du ännu längre och har 10 000 kr på kontor kommer din position att vara helt utan hävstång.

Läs även våra artiklar:

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.