Vad är utdelningsandel?

Bolagets utdelningsandel visar hur stor (procentuell) del av vinsten som delas ut till aktieägarna i form av utdelning. Nyckeltalet är viktigt att ha koll på om du har utdelningsinvestering som strategi och letar efter bolag med utdelning.

Tack vare nyckeltalet kan du göra en relativt god bedömning om hur uthållig den nuvarande utdelningsnivån är, och om det är troligt att den höjs eller sänks framöver.

Bolagets utdelningsandel kan vara allt mellan 0-100 procent. Är den noll innebär det att de inte delar ut pengar, medan en utdelningsandel på 100 procent innebär att hela bolagets vinst delas ut till aktieägarna.

Utdelningsandel heter ”dividend payout ratio” eller bara ”payout ratio” på engelska.

Bilden nedan visar utdelningsandelen, inklusive återköp och inlösen, för samtliga bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 1980-2014.

Utdelningsandel

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur beräknar man utdelningsandel?

Du kan räkna ut utdelningsandelen genom att dividera utdelningen per aktie med vinsten per aktie.

Utdelningsandel = Utdelning / Vinst

Exempel:
Vinst per aktie: 10 kr
Utdelning per aktie: 7 kr

Utdelningsandel: 7 / 10 = 0,7 = 70 procent
Bolaget har i det här exemplet en utdelningsandel på 70 procent av vinsten.

Det går även att beräkna utdelningsandelen på bolagets kassaflöde, vilket många anser ger en bättre bild av hur stor utdelningen är i förhållande till den ”verkliga” vinsten.

Exempel:
Kassaflöde per aktie: 12 kr
Utdelning per aktie: 7

Utdelningsandel: 7 / 12 = 0,58 = 58 procent
Bolaget har i det här exemplet en utdelningsandel på 58 procent av kassaflödet.

Vad är en bra utdelningsandel?

Vi kan generellt säga att ju lägre utdelningsandel, desto bättre.

Bolaget har då bättre förutsättningar att höja, eller iallafall behålla, utdelningen även om vinsten skulle minska ett eller flera år. När det blir tuffare tider är det ett styrketecken för aktieägarna om bolaget behåller eller höjer utdelningen, givet att utdelningsandelen är på en god nivå.

En utdelningsandel på mellan 40-60 procent anses av många vara en bra nivå för ett bolag att ligga på långsiktigt. Det ger aktieägarna möjlighet att ta del av bolagets vinst (i form av utdelning), samtidigt som bolaget fortfarande behåller en del kapital som kan användas för att expandera verksamheten.

Är utdelningsandelen över 100 procent kan det vara ett väldigt stort varningstecken. Detta innebär att bolaget delar ut mer pengar än vad de tjänar, och det är ju knappast hållbart i längden. Bolag som delar ut mer än vad de tjänar kommer förr eller senare bli tvungna att sänka utdelningen om inte vinsten stiger och kan täcka upp för utdelningen.

Det är möjligt för ett bolag att dela ut mer pengar än vad som är rimligt och försvarbart. Faktum är att det t.o.m. är möjligt att ta ett lån för att sedan dela ut pengarna till aktieägarna. Men detta är naturligtvis inte hållbart i längden.

Bolag som har en stark finansiell ställning, stabil vinstutveckling, och är etablerade på sin marknad klarar av att ha en högre utdelningsandel än bolag som är i en tidig tillväxtfas. Tillväxtbolag är inte lika etablerade och har generellt sett inte en lika stabil vinst.

Tillsist, kom ihåg att alla bolag inte är skapta lika, och att vissa bolag inom vissa branscher klarar av att dela ut en större del av vinsten än andra typer av bolag.

Är en utdelningsandel över 100 procent verkligen dåligt?

Bolag delar normalt sett inte ut all sin vinst, och detta beror på att de behöver pengar för att fortsätta växa och expandera verksamheten. Detta kommer i sin tur (förhoppningvis) leda till ännu högre vinst (och därmed potentiellt högre utdelningar) längre fram.

När bolaget inte delar ut all sin vinst, och kanske inte använder allt kapital i verksamheten, innebär det att det fria eller tillgängliga kapitalet i bolaget växer.

Den del av vinsten som inte delas ut till aktieägarna adderas till eget kapital som fritt eget kapital. Det är det fria egna kapitalet som används i verksamheten, exempelvis för att expandera, men när bolaget inte kan använda allt kapital tillräckligt effektivt kan de välja att dela ut det de inte behöver.

Det är vanligt att bolag får alldeles för mycket kapital, jämfört med vad de egentligen behöver, när de säljer en eller flera delar av sin verksamhet. Bolaget kan då dela ut dessa pengar för att optimera och förfina balansräkningen.

Bolag som väljer att dela ut överskottslikviditet (kapital som inte behövs) gör det vanligtvis genom en extrautdelning. De delar alltså ut mer pengar utöver den vanliga utdelningen.

Detta betyder att utdelningsandelen kan överstiga 100 procent enstaka år utan att det egentligen är någon fara.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.