Alla nyckeltal

Framgångsrika investerare har bra koll på alla de olika nyckeltalen som finns, och detta ger dem goda möjligheter att hitta bra bolag och aktier att köpa - genom att utvärdera värderingen, lönsamheten, den finansiella ställningen, och om bolaget ger utdelning eller inte.

Vill du också bli en duktig och framgångsrisk investerare behöver du därför ha en förståelse kring de olika nyckeltalen och hur de används när man genomför en fundamental analys av ett bolag.

Du behöver även veta vad resultaträkning, balansräkning, och kassaflödesanalys är för något. Dina möjligheter att lyckas som investerare ökar oerhört mycket bara genom att kunna dessa grundläggande saker och begrepp.

Värdering

De här nyckeltalen hjälper dig att få en bättre uppfattning om hur bolaget och dess aktie värderas av marknaden. Bolagets värdering kan påverka vilken avkastning du får på din investering, och därför kan det vara bra att känna till hur aktien värderas.

Lönsamhet

De här nyckeltalen hjälper dig att bedöma hur lönsamt bolaget är. Bolagets lönsamhet och förmåga att generera en (stigande) vinst är det som i slutändan påverkar priset på aktien, och därför är det viktigt att veta hur lönsam verksamheten är.

Finansiell ställning

De här nyckeltalen hjälper dig att bedöma bolagets finansiella ställning. Det är viktigt att känna till hur bolaget mår finansiellt, och om bolaget har en hög eller låg skuldsättning. En hög skuldsättning innebär generellt sett en högre risk.

Utdelning

De här nyckeltalen hjälper dig att få en bra uppfattning om hur mycket bolaget delar ut till sina aktieägare, samt om det kan tänkas vara en hållbar nivå. Bolag delar ut pengar för att återföra kapital till aktieägarna, och därför kan detta vara intressant att veta.