Vad är ränta?

Alla har hört talas om ränta, men exakt vad innebär det?

Det är kort sagt kostnaden man betalar för att låna pengar (t.ex. vid ett privatlån), och även det som man kan få när man har sina pengar på ett bankkonto.

Räntan, det vill säga den summa jag betalar i pengar, kan vara olika stor beroende på vilken räntesats den beräknas på.

Vi tar ett exempel. Om du lånar 100 000 kr av banken och räntesatsen är 5% innebär det att du får betala 5000 kr till banken för att de lånar ut pengarna till mig. Det här kallas för utlåningsränta.

På samma sätt får du betalt av banken om du lånar ut mina pengar till dem genom att sätta in dem på ett konto. Om du sätter in 10 000 kr och får en ränta på 1% betyder det att du får 100 kronor för att ha dina pengar där. Detta kallas för inlåningsränta.

Olika sorters ränta

Att skilja på de olika benämningarna för räntor är inte alltid så enkelt. Man hör dem då och då, men tänker kanske inte så mycket på vad de egentligen betyder. Här har vi samlat några av de vanligaste:

Effektiv

Detta är den den totala kostnaden man betalar för sitt lån.

Det är alltså räntan plus alla andra avgifter man måste betala för att få lånet. Här ingår till exempel sådant som uppläggningsavgifter och aviavgifter samt även amortering (dvs avbetalning på lånet).

Enkelt förklarat: effektiv ränta = ränta + övriga avgifter

Nominell

Nominell ränta är det man slarvigt och i vardagligt tal kallar för ränta.

Det vill säga det vi nämnde ovan som exempelvis 5% på 100 000 kr. Till skillnad från den effektiva räntan ingår alltså här inte inte några andra avgifter än själva den summa som bestäms genom en procentsats på de pengar man lånat.

Den nominella räntan kan till exempel vara månatlig eller per år, beroende på vad avtalet för lånet säger.

Rörlig

Rörlig ränta innebär att den anpassas efter vad som råder på marknaden för stunden – den förändras alltså hela tiden.

Ena månaden kan den ligga på t. ex. 2% och nästa på 3%. Om man har ett lån med rörlig ränta kan man inte alltid vara säker på vad man ska betala nästa gång.

Ofta är den rörliga lägre än den fasta. Man får dock ”betala” med den osäkerhet det innebär vad gäller räntesatsen.

Fast

Till skillnad från den rörliga räntan vet man exakt vad man betalar när man har fast ränta.

Ibland kan man få betala aningen mer för tryggheten detta innebär, och den fasta räntan kan därför vara något högre. I gengäld behöver man inte ligga sömnlös om nätterna av rädsla för att plötsligt få högre månadsutgifter. Man kan binda sin ränta för olika långa perioder. För huslån kan det röra sig om ett eller ett par år, och ibland fem eller mer.

I samband med att räntan rör sig brukar man höra ordet räntepunkt. Den kallas även baspunkt och betyder en hundradels procentenhet. Man pratar om räntepunkter när det handlar om hur mycket en ränta höjs och sänks. En ränta som stiger med 1% har alltså stigit med 100 räntepunkter.

Listränta

Listränta är den som bankerna uppger i sin marknadsföring.

Man kan alltså säga att listräntan är den man först ser när man kommer i kontakt med en bank. Det är också den högsta räntan som en bank har för tillfället.

Om man jämför med prislappar i en affär, så är listräntan den summa som står angiven under varje vara på hyllan. Denna ränta är ofta förhandlingsbar. Jämför det med att du är på en marknad och ser ett pris för en vara. Du tycker det är för dyrt och prutar ner det genom att förhandla med säljaren. På samma sätt fungerar det med bankens listränta.

Reporänta

Reporänta kallas också styrränta, då den styr den ränta som råder på marknaden. Reporäntan är den som Riksbanken tar ut när de lånar ut pengar till bankerna.

Statslåneränta

Statslåneränta är genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer under fem års tid.

Den används bland annat för att beräkna olika värden inom skattelagstiftningen. Den kallas även riskfri ränta, då man kan investera i den helt utan risk, till exempel genom statsobligationer.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är den ränta som företag har rätt att kräva av de kunder som inte betalar en faktura innan dess förfallodatum.

Räntan regleras i räntelagen och kan tidigast begäras av företaget 30 dagar efter att de skickat ut fakturan till kunden. Företaget måste tydligt specificera på fakturan hur hög dröjsmålsräntan är och vilket förfallodatum som gäller.

Vad innebär ränteskillnadsersättning?

En låntagare som återbetalar ett lån med bunden ränta i förtid måste betala ränteskillnadsersättning till långivaren, om det står i låneavtalet.

Det är nämligen så att låntagare har rätt att betala av sina lån i förtid även om räntan är bunden, men då har långivaren alltså rätt att ta ut en ersättning för detta.

Ränta på engelska

Interest


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.