Vad är EV/EBIT?

EV/EBIT är ett nyckeltal som används för att värdera bolag.

Det består av två komponenter: enterprise value (EV) och rörelseresultatet (EBIT).

Nyckeltalet visar hur bolaget värderas i förhållande till rörelseresultatet justerat för skulder. Det som är bra med det här nyckeltalet är alltså att man tar hänsyn till bolagets skuldsättning (likt EV/EBITDA), vilket t.ex. inte P/E-talet gör.

Du kan alltså få en bättre och mer komplett bild av bolagets värdering med det här nyckeltalet, och det blir lättare att jämföra värderingen med andra bolag inom samma bransch eftersom skuldsättningen kan skilja mellan olika bolag.

Hur beräknas EV/EBIT?

Du räknar ut detta nyckeltal genom att dividera enterprise value (EV) med rörelseresultatet (EBIT)

EV/EBIT = Enterprise Value (EV) / Rörelseresultat (EBIT)

Vi tar ett exempel.

  • Enterprise value (EV): 50 000 kr
  • Rörelseresultat (EBIT): 4 000 kr

Beräkning: 50 000 / 4 000 = 12,5

Bolagets EV/EBIT är 12,5.

Vad är en bra nivå på EV/EBIT?

Den här frågan är jättesvår att svara på eftersom det kan skilja så mycket mellan olika branscher och sektorer.

Vi rekommenderar dig därför att du tar en titt på branschen/sektorn i helhet. Skapa dig en uppfattning om vad som kan anses vara en rimlig och vanlig nivå. Du kan därefter jämföra med historiska värderingar för att kunna göra en bedömning om den nuvarande nivån är hög eller låg jämfört med historien.