Vad är likvida medel?

Likvida medel är tillgängliga pengar, som t.ex. kontanter och pengar på bankkonton.

Värdepapper (så som t.ex. aktier, fonder, eller obligationer) räknas alltså därför inte som likvida medel, eftersom de måste säljas först för att pengarna ska kunna användas.

Likvida medel kan även benämnas som kassa. När man pratar om likviditet syftar man på tillgången av likvida medel. En god likviditet innebär alltså en god tillgång på likvida medel.

Likvida medel i ett bolag

Bolag måste ha bra koll på hur mycket likvida medel de har, så att de kan klara av att betala sina skulder och leverantörsfakturor. Klarar de inte av att betala sina skulder riskerar de att gå i konkurs.

Inom redovisning brukar man räkna följande tillgångar som likvida medel: kassa, bankkonto, plusgiro. Det händer även att man räknar in kundfordringar i likvida medel om de kan säljas vidare till andra bolag (trots att dessa inte omgående kan omsättas till kontanter).

Det är avgörande för bolaget att ha en tillräcklig andel likvida medel bland tillgångarna, så att kan t.ex. kan hantera oväntade kostnader eller göra investeringar i verksamheten.  Bolag som befinner sig i en expansiv fas där de gör omfattande investeringar har vanligtvis ett stort behov av god tillgång på likvida medel. Det är inte ovanligt att det uppstår en likviditetsbrist (för lite likvida medel) i dessa lägen.

Det är även möjligt att likviditetsbrist orsakas av att kunderna betalar sent (eller ännu värre, inte betalar alls).

Bolag kan använda sig av lån, checkkrediter, och factoring för att under en begränsad tid förbättra tillgången på likvida medel, för att på så vis undvika likviditetsbrist. Detta är en kortsiktig lösning, och långsiktigt är det istället bättre att försöka bygga upp en buffert som kan användas för att undvika brist på likvida medel. Förvaltningen av ett bolags likvida medel kallas för cash management.

Likvida medel på engelska

Cash and cash equivalents


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.