Vad innebär direktavkastning?

Direktavkastning visar hur stor bolagets utdelning är i förhållande till aktiekursen. Det anges i procent och berättar kort sagt hur stor del av din investering som du kan förvänta dig att få tillbaka (i form av utdelning) varje år du äger aktien.

Nyckeltalet är viktigt att ha koll på om man har utdelningsinvestering som sin investeringsstrategi.

Direktavkastning brukar förkortas DA. På engelska säger man dividend yield, eller bara yield.

Räkna ut direktavkastning

Du räknar ut genom att dividera bolagets utdelning med aktiekursen.

Direktavkastning = Utdelning / Aktiekurs

Exempel:
Aktiekurs: 100 kr
Utdelning: 5 kr
Direktavkastning: 5 / 100 = 0,05 = 5 procent

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur används direktavkastning?

Nyckeltalet visar hur stor bolagets utdelning är i förhållande till den nuvarande aktiekursen. Detta kan ge en relativt bra uppfattning om vad investerarna tror om bolaget och dess framtid.

Aktiemarknaden är alltid framåtblickande, och om marknaden inte tror att bolaget har speciellt ljusa framtidsutsikter bör det betyda att aktiekursen går ner. Är utdelningen oförändrad samtidigt som kursen går ner innebär det att direktavkastningen stiger.

Vill du kunna avgöra om direktavkastningen är hög respektive låg så måste du jämföra med liknande bolag inom samma bransch, samt titta på bolagets egna historik.

Vad visar en hög nivå?

Hög direktavkastning kan vara lockande, men det indikerar ofta (dock inte alltid) att risken i bolaget och aktien är hög.

Det kan nämligen indikera att något inte står rätt till i bolaget. Men en hög nivå kan även bero på att bolaget delar ut onormalt mycket pengar (t.ex. genom en extrautdelning). Det finns vanligtvis en bra anledning till varför aktiens direktavkastning är så hög.

Vad visar en låg nivå?

En låg direktavkastning kan indikera att marknaden tror att bolaget kommer utvecklas bra, vilket bör betyda att aktiekursen stiger. Om utdelningen är oförändrad samtidigt som aktien går upp innebär det att direktavkastningen sjunker.

Men en låg direktavkastning kan även bero på att bolaget bara delar ut en väldigt liten del av vinsten (låg utdelningsandel), och behöver inte enbart spegla att marknaden tror mycket på bolagets framtid.

Vad påverkar aktiens direktavkastning?

Direktavkastningen påverkas av aktiekursen och hur stor utdelningen är i kronor och ören.

  • Stigande aktiekurs + oförändrad utdelning = lägre DA
  • Sjunkande aktiekurs + oförändrad utdelning = högre DA
  • Oförändrad aktiekurs + höjd utdelning = högre DA
  • Oförändrad aktiekurs + sänkt utdelning = lägre DA

När en aktie faller kraftigt i pris ökar direktavkastningen (om utdelning är densamma), vilket kan göra att det kan se ut som ett bra köpläge. Men bara för att aktien har fallit behöver det inte betyda att det är bra att köpa aktien, utan det finns oftast en bra anledning till varför aktiekursen går ner.

Se därför till att du tar reda på varför aktien har fallit så att du inte missar någon viktigt information som rör bolaget och dess framtid.

Vad är en bra direktavkastning?

Direktavkastningen är vanligtvis omkring ett par procent (cirka 2-4 procent är relativt vanligt). En direktavkastning på 0 procent innebär att bolaget inte delar ut några pengar till aktieägarna.

Vilken nivå som är bra varierar mellan olika bolag och branscher. Faktum är att en nivå som anses vara hög i en bransch kan uppfattas som låg i en annan bransch.

Direktavkastningen påverkas dessutom av ränta och inflation, och dessa två faktorer styr även vilken generell nivå som kan anses vara ”acceptabel”. Detta varierar över tid, vilket gör det svårt att säga någon exakt nivå som är ”bra” eller ”dålig”.

Direktavkastning på engelska

Dividend Yield (Yield)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.