Teknisk analys – Guide för nybörjare

Vill du börja med teknisk analys och handla aktier, råvaror och valutor utifrån olika strategier? 

Denna guide vänder sig till dig som är nybörjare. Vi förklarar allt från vilken analysplattform du kan kan använda till olika strategier att använda för att hitta köp- och säljtillfällen. 

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys handlar om att analysera kursrörelser och utifrån detta se mönster som indikerar köp- eller säljtillfällen. Någon grundlig analys av företagets verksamhet sker inte utan istället utnyttjas de kursrörelser som uppstår på marknaden utifrån psykologiska faktorer. 

Teknisk analys bygger på att människor tenderar att ”agera i flock” samt påverkas beteendemässigt utifrån börsens utveckling. Därmed förväntas det uppstå formationer, medelvärden och stödlinjer som indikerar att kursen kommer att gå upp eller ned inom kort.   

Teknisk analys = Ett försök att matematiskt eller visuellt förklara människor flockbeteende. (Citat från videon nedan)

Indikationer = Tecken på kommande förändring. De går ej att följa till 100 % men grundtanken i teknisk analys är att dessa indikationer statistiskt ska ge god avkastning över längre tid. Med andra ord att fler trades går plus än minus. 

(Teknisk analys – Analysera innan du investerar – Nordnet)

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Fundamental eller teknisk analys

Skillnaden mellan fundamental analys och teknisk analys är vilka faktorer som används för att hitta köp- och säljtillfällen. En fundamental analys bygger primärt på marknad, företagets position och ekonomi samt framtidsutsikter medan teknisk analys fokuserar på kortsiktiga indikationer som påvisar kommande kursförändringar.  

Teknisk analys eller fundamental analys
(Bildkälla: IG.com/se)

Börja med teknisk analys – Steg för Steg guide

Denna guide visar hur du kommer igång med teknisk analys på handelsplattformen IG. Först presenteras hur ett gratis konto öppnas och därefter hur analys och handel sker på plattformen.

1. Välj handelsplattform – Öppna gratis konto

Handel kan ske hos ett flertal nätmäklare och handelsplattformar. Det som primärt skiljer dem åt är utbud av tillgångar att handla med, analysverktyg samt courtage. 

Ska handel ske utifrån teknisk analys finns en stor fördel att välja en handelsplattform som både erbjuder handel i de tillgångar som önskas samt ett stort utbud av analysverktyg.

Vi rekommenderar:

Vi rekommenderar IG som investeringsplattform för dig som vill börja med teknisk analys. Orsaken är att IG har ett extremt brett utbud av verktyg som kan användas direkt på plattformen. Därmed kan bevakningar, analys och handel ske på samma plattform. 

IG erbjuder även CFD-handel i ett mycket stort antal tillgångar så som aktier, valutor, kryptovalutor, råvaror, räntor, index och ETF:er. I de flesta tillgångar kan både köp- eller säljpositioner tas via CFD:s, dvs. du kan satsa både på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp eller ner.

🔗 Läs även vår artikel om hur CFD-handel fungerar 

Så gör du:

Gå till IG.com/sv. Mitt på sidan finns ”Öppna Demokonto” samt ”Öppna Tradingkonto”. Välj Demokonto, ange användarnamn, lösenord och mailadress. Direkt därefter öppnas demokontot och trading kan påbörjas. 

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

På ett demokonto kan handel ske med låtsaspengar. Det är därmed ett mycket bra sätt att prova olika strategier inom teknisk analys utan att riskera det egna kapitalet. För nybörjare är det smart att börja med demokonto. 

I inloggat läge kan sedan tradingkonto öppnas. Då behöver exempelvis adressuppgifter anges samt kopia på ID-handling laddas upp. Detta i likhet med alla handelsplattformar. 

Läs mer: Olika handelsalternativ hos IG

IG erbjuder ett mycket brett utbud av finansiella instrument samt tillgångar att investera i. 

CFD – Kontrakt vars värde procentuellt följer den underliggande tillgången. CFD är det enklaste sättet att investera i tillgångar via IG. Det är även här som störst utbud finns tillgängligt. Vi rekommenderar handel i CFD i första hand då övriga instrument innebär betydligt högre risknivå. 

Turbo24 – Turbo24 innebär handel med hög hävstång och knockoutnivå. Ju högre hävstång desto närmare kommer knockoutnivån att vara aktuell kurs. Når kursen når denna nivå kommer positionen automatiskt stängas och förloras. 

Barriers och optioner – Barriers och optioner innebär att en tillgång får köpas till ett förutbestämt pris ett specifikt datum. Värdet avgörs av flera faktorer. De är därmed betydligt mer komplexa att handla med än CFD. 

2. Strategier inom teknisk analys – Grunderna

När ett konto har skapats är nästa steg att välja strategi/indikatorer inom teknisk analys. Nedan presenteras ett par av de vanligaste strategierna – men det finns betydligt fler än dessa. 

Många väljer även att kombinera flera av dessa för att skapa tydligare handelssignaler. Vid varje strategi finns även länk till en fördjupad artikel inom just den strategin. 

Först & främst: Ställ in rätt inställningar för grafen

Först och främst skall du ställa in grafen i handelsplattformen så att den visar det du vill se. Vi rekommenderar att du till en början ställer in att grafen skall visa en så kallad candlestick-graf och att den visar dagar, men du kan även ställa in att den skall visa månader, minuter eller sekunder om du hellre vill det.

I en candlestick-graf representerar varje stapel din valda tidsperiod. Väljer du dagar så visar varje stapel en dags handel. I denna guide utgår vi ifrån att vi väljer en dagsgraf, dvs varje stapel visar en dags handel.

Candlesticks
  • Grön body = priset har stigit under handelsperioden
  • Röd body = priset har gått ner under handelsperioden
  • Streck = priset är oförändrat under handelsperioden

Öppning- och stängningskurs (body):
Om dagens öppningskurs är högre än dagens stängningskurs innebär det att priset har gått ner under dagen. Det bildas då en röd body. Denna body består av öppningskursen (toppen av bodyn) och stängningskursen (botten på bodyn).

Hade stapeln istället varit grön så innebär det att kursen har stigit under dagen. Då är öppningskursen botten på bodyn och stängningskursen är toppen på bodyn.

Om det endast bildas ett streck som body så betyder det att öppningskurs och stängningskurs är densamma.

Svansar (högsta och lägsta pris under dagen)
De vertikala strecken som bildas ovanför och under bodyn visar det högsta och det lägsta priset som tillgången, exemepelvis aktien, har handlats till under dagen.

Glidande medelvärden (GM)

Glidande medelvärde är genomsnittskursen under en viss period. Det är exempelvis vanligt att använda glidande medelvärde beräknat på 20, 50 eller 200 dagar. Om kursen exempelvis bryter 200 dagars medelvärde kan detta klassas som en signal för köp eller sälj. Detsamma gäller om ett kortsiktigt medelvärde korsar ett långsiktigt. 

Exempel:

Hos IG går det själv att avgöra hur många dagar som medelvärdet ska beräknas på och kombinera dessa. På bilden nedan visas glidande medelvärdet för Evolution Gaming från jan 2022 till sista juni 2022. Grön är 20 dagar, svart 50 dagar och röd 200 dagar. 

Glidande medelvärden

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Formationer

Med ”formationer” menas att kursen har skapat ett specifikt mönster som i sin tur påvisar köp- eller säljsignal. Att dessa formationer uppstår beror på psykologiska faktorer på börsen där många agerar utifrån kursrörelser och trender. 

Bilden nedan visar formationen ”head and shoulder”. Det är två skuldror (ungefär på samma kurs) som har ett ”huvud” mellan sig. Detta medan nacklinjen är bottnar på sidan av skuldrorna. Bryts nacklinjen anses det vara en negativ trend. Denna formation kan även vändas upp och ned och används därmed för att se nya positiva trender. Exempel på andra formationer är kil, cup and handle och flagga.

Huvud skuldra formation

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd kan liknas med tak och golv på förväntade kursrörelser. Detta utifrån tidigare rörelser och på vilka nivåer som köpare/säljare lagt ordrar. Orsaken att dessa nivåer skapas beror på att köpare/säljare ofta lägger ordrar på liknande nivåer. 

Dessa nivåer kan därmed ses som vändpunkter i kursens rörelse. Den övre gränsen är motstånd och nedre gränsen stöd. Dessa nivåer kommer ofta kursen tillbaka till ett flertal gånger varpå nivåerna relativt lätt kan ritas ut. Har kursen varit på nivån ett flertal gånger anses det vara ett starkare motstånd/stöd. 

RSI – indikator

RSI är ett så kallat styrkeindex eller en indikator på styrka/svaghet. Det beräknas utifrån medelvärdet av stängningar uppåt och nedåt på en tillgång över en viss period. Det skapar en graf som presenteras under kursen som påvisar om tillgången är överköpt eller översåld. Vanligtvis används riktlinjerna 70 och 30 för detta. Se bild nedan. 

Nedan visas kursen på Bitcoin från januari 2021 till 1 juli 2022. Under kursen presenteras RSI. Se exempelvis att RSI indikerade köpläge i juni 2021 (kurs ca 30 000 USD) och säljläge augusti samma år (kurs ca 45 000 USD). En ännu starkare säljsignal skapades i slutet av oktober då kursen nådde över 60 000 USD. 

RSI

Några exempel på andra indikatorer inom teknisk analys

  • MACD
  • Bollinger bands
  • Stochastic

Trender

Med trend menas den grundinriktning som en kurs har. På bilden ovan (Bitcoin) är trenden negativ från oktober 2021 och framåt. Även om små toppar uppstår är det tydligt att trenden är negativ. I en allmänt uppåtgående börs är trenden positiv och många söker ”köpläge”. I en allmänt nedåtgående börs kommer istället många söka efter ett passande ”säljläge”. 

”Let the trend be your friend”

Klassiskt uttryck som förklarar att det i princip alltid är enklast att följa trenden

På bilden nedan visas kortare och längre trender på aktien Sinch. Lägg märke till den långa negativa trenden i slutet av grafen. Ju längre ihållande trend desto starkare kan den ses. Därmed krävs det även mer för at bryta den. 

Trend i grafen

(Teknisk analys för nybörjare med Per Stolt – IG)

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vi rekommenderar:

Är du nybörjare, och precis börjat med teknisk analys, rekommenderas att fokus först läggs på glidande medelvärde. Det är en av de mest enkla strategierna att förstå och dessutom ligger den till grund för ytterligare analysverktyg. 

Vi rekommenderar även att du enbart använder indikatorer som du förstår den bakomliggande matematiken på. Även utifrån denna aspekt är glidande medelvärde enklast. 

Så gör du:

Börja med att välja en strategi du vill testa och bestäm en tidsperiod för detta. Ett alternativ kan vara att testa strategin i exempelvis 20 trades. Bestäm även hur stort belopp som varje trade ska bestå av för att därmed begränsa riskerna. Ett alternativ är att börja att testa teknisk analys i ett demokonto. Därmed riskerar du inte ditt kapital. 

Läs mer: Att följa strategin är svårast…

Att skapa tydliga strategier för köp- och försäljning är relativt enkelt. Detta oavsett om en enda indikator används eller en kombination av dessa. För många är det svåra däremot att hålla sig till vald strategi oavsett vad som händer på marknaden. Kraftiga kursrörelser kan upplevas stressande och locka till försäljningar för att minimera förluster. 

Om du upplever det stressande att följa marknaden, och fortfarande hålla dig till vald strategi, bör du välja en annan strategi. Målet är att du ska kunna handla löpande utan att bli allt för påverkad känslomässigt. Det är oftast i stressande situationer som de allra sämsta besluten tas. 

Det krävs många bra trade bygga upp ett kapital – men enbart en enda dålig för att förlora allt.  

3. Så använder du IG:s plattform för teknisk analys

Här visas hur du kommer igång med teknisk analys via handelsplattformen IG på datorn (du kan även göra teknisk analys i deras mobil-app). I exemplet kommer det ske på aktien Sinch men självklart kan andra aktier, eller andra tillgångar, analyseras på exakt samma sätt. 

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

1. Öppna IG 

Öppna IG i en ny flik i webbläsaren så är det lättare att följa med i guiden. Logga in – klicka på Dashboard – klicka på CFD, Öppna plattform.

Orsaken att CFD väljs är att utbudet av tillgångar är störst vid CFD-handel. 

Plattform för teknisk analys IG

2. Välj underliggande tillgång, exempelvis aktie, råvara, kryptovaluta eller index.

Enklast hittas önskad tillgång via sökfunktionen högst upp till vänster på plattformen. Det går även att navigera utifrån tillgångsslag i menyn. På bilden nedan har sökning skett efter Sinch. Klicka sedan på sökresultatet och därefter på ”Lägg till på arbetsyta” långt till höger på den skärmbild som då visas.  

aktien sinch hos IG

3. Välj indikator

Högre upp i denna guide presenteras några av de vanligaste indikatorerna. Lär dig grunderna inom teknisk analys genom att primärt använda dessa. Därefter kan mer avancerade strategier användas. 

Hos IG går det att applicera analyser direkt på grafen. Håll musen över arbetsytan och scrolla för att avgöra hur lång tidsperiod som ska analyseras. Högerklicka sedan med musen – klicka på indikatorer – välj indikator. På bilden nedan väljs glidande medelvärde då detta bör vara den första indikator att använda för dig som precis börjat med teknisk analys. Klicka igen på arbetsytan för att få bort menyn. I detta fall kommer glidande medelvärde visas för 20,50 och 200 dagar.  

välja indikator glidande medelvärde i IG

4. Lägg din första trade

Om dina indikatorer påvisar ett köp- eller säljtillfälle kan en position för detta enkelt öppnas hos IG. En fördel med denna handelsplattform är nämligen att både köp- och säljpositioner erbjuds och det är lika enkelt att satsa på uppgång som på nedgång. Tryck på ”köp” om du vill satsa på uppgång och klicka på ”sälj” om du vill satsa på nedgång. Därmed kan investering ske oavsett om du tror att kursen kommer gå upp eller ner. 

1. Sök upp tillgången via sökfunktionen eller menyn

2. Klicka på ”Lägg till på arbetsyta” för att se kursen i större fönster

3. Klicka på SÄLJA eller KÖPA

På bilden nedan visas kursen på Bitcoin samt köp- och säljkursen för kryptovalutan. 

teknisk analys av bitcoin hos IG

5. Välj exponering

På bilden nedan har KÖPA valts samt 0,2 kontrakt. Någon stopp-loss eller limit har inte använts. Som bilden visar behövs ett säkerhetskrav på 21 474 kronor för att positionen ska kunna öppnas. I korthet betyder detta att saldot på ditt konto måste vara på MINST den summan.

Klicka på Lägg order för att genomföra ordern. 

köpa och sälja hos IG
Läs denna text om hur CFD-handel fungerar innan du gör din första CFD-affär

Så fungerar CFD-handel

CFD:s är kontrakt/instrument som följer priset på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan exempelvis vara en aktie, ett index, en råvara eller en kryptovaluta. Om den underliggande tillgångens pris stiger med 3 % så stiger även CFD:ns pris med 3 %. En CFD trackar alltså priset på den underliggande tillgången 1:1.

Fördelen med CFD:s är att du kan handla den med valfri hävstång samt att du lika enkelt kan satsa på att den underliggande tillgången skall gå ner i pris som att satsa på att den underliggande tillgången skall gå upp i pris. Tryck ”köp” om du vill satsa på uppgång och tryck sälj om du vill satsa på nedgång. Att satsa på nedgång kallas ofta för att ”gå kort” och att satsa på nedgång kallas för att ”gå lång”.

🔼 Köp CFD = satsa på att den underliggande tillgången skall stiga i pris
🔽 Sälj CFD = satsa på att den underliggande tillgångens pris skall sjunka

Så fungerar hävstången vid CFD-handel

När du tar en position via en CFD så behöver du inte betala några pengar. Istället måste du ha en viss summa pengar på ditt CFD-konto som ett så kallat säkerhetskrav. Denna summa skall täcka eventuella förluster om din position inte utvecklas åt det håll som du önskat. Hur stort säkerhetskravet är varierar mellan olika tillgångar. Ett normalt säkerhetskrav för aktier är 10%.

Om du vill köpa aktier via CFD:s för 20 000 kr i exempelvis Volvo så måste du ha minst 2 000 kr på ditt konto (10% av 20 000 kr). Går Volvo upp 10 % så kommer saldot på ditt konto att öka med 2 000 kr (10 % av 20 000 kr). Skulle Volvo gå ner 10 % skulle det istället dras 2 000 kr från ditt konto.

Du handlar då alltså med 10x i hävstång eftersom du endast behöver ha 2 000 kr på kontot för att kunna öppna en position på 20 000 kr.

Om du endast har 2 000 kr på ditt konto och säkerhetskravet för din position är 2 000 kr riskerar du att ditt konto blir övertrasserat väldigt snabbt. Om du istället har 4 000 kr på kontot och tar en position på 20 000 kr med ett säkerhetskrav på 10 % så har du en betydligt större säkerhetsmarginal och minskar risken för att affären skall stängas automatiskt på grund av övertrasserat konto.

Om du istället har 4 000 kr på kontot kommer din hävstång att minska till 5x. På detta sätt kan du styra hur stor hävstången skall vara när du handlar CFD:s. Vill du inte ha någon hävstång alls så ser du bara till att ditt saldo på kontot är lika stort som storleken på dina positioner. I Volvo-exemplet ovan skall du alltså ha 20 000 kr på ditt konto för att din Volvo-position skall vara helt utan hävstång.

I denna video förklarar CMC hur du använder saldot på ditt konto för att styra vilken hävstång du vill ha när du handlar CFD:s:

6. Stänga en position

Klicka på ”Positioner” i menyn. Där ses alla öppna positioner samt dess värdeutveckling. Klicka på ”Stäng” längst till höger för att stänga positionen och därmed ta den vinst/förlust som för tillfället uppstått. 

Vi rekommenderar:

Kontrollera lägsta ordernivåer på olika tillgångar och börja med teknisk analys på tillgångar där mycket små positioner kan öppnas. En rekommendation är även att använda demokonton för att testa nya strategier eller handelsfunktioner. Allt för att minimera riskerna. 

5. Utvärdera och förfina dina strategier

Vid all trading är utvärdering nyckeln till framgång. Detta gäller framförallt för dig som börjar med teknisk analys eftersom målet är att hitta strategier som statistiskt skapar mer vinst än förlust. Att föra statistik i ett excellblad och notera strategier och lärdomar är exempelvis viktigt för att  utvärdera och förfina strategierna. Tänk exempelvis på följande:

50/50

Bara genom att gissa om kursen kommer att gå upp eller ner kommer du statistiskt ha rätt 50 % av gångerna. Chansen att du får rätt två gånger i rad är 25 %. Detta utan någon analys alls. 

Ett vanligt fel är att övervärdera sin egen insats och dra slutsatser av detta. Har du gjort 4 trades och gått plus på 3 av dessa kan det tyckas vara ett bra utfall. Men det kan lika gärna vara tur/otur. Det krävs ett större statistiskt underlag för att kunna dra tydliga slutsatser. Bestäm dig exempelvis för att testa en strategi 20 gånger med små belopp per gång. 

Prova även det du inte tror på

Testa flera olika strategier – även de du primärt inte tror på. Det är extremt lätt att fastna i invanda mönster och utgå från att vissa saker fungerar eller inte fungerar. Att testa nya strategier kan bli ett sätt att ”tänka utanför boxen”. 

Utgå från dina förutsättningar

Bestäm dig för vilket tidsintervall som handel ska ske på. För vissa är daytrading bäst – för andra handel på längre tidsperspektiv. Utifrån detta kan även passande strategi väljas. 

Bestäm hur du ska tolka

Om två personer använder exakt samma strategi kan de ändå komma fram till olika saker. Det kan exempelvis handla om att tolka en formation korrekt eller hur länge kursen ska vara över glidande medelvärdet för att köpsignal ska uppstå. Skriv gärna ner exakt hur du förväntas tolka de olika indikationerna så att tolkningen alltid sker på samma sätt. 

Rimlig förväntning

Sätt upp rimliga mål! Med en avkastning på exempelvis i genomsnitt 2 % per månad skulle årlig avkastning bli 24 %. Det är mer än dubbelt så mycket som genomsnittlig avkastning på börsen. Allt för många sätter för höga mål och tar därmed för stora risker – ofta med stora förluster som resultat. 

Skyll inte på externa faktorer

Din analys hade fungerat om inte…. Det är väldigt lätt att fokusera på externa faktorer och hävda att dessa påverkat kursen så fundamentalt att teknisk analys inte fungerat. Det kan exempelvis vara stora räntehöjningar, krigsutbrott eller omvänd vinstvarning. Men det kommer alltid att finnas externa faktorer som påverkar kursen. Försök istället att se vad det var i analysen som inte fungerade och förfina din strategi. Kom även ihåg att det alltid måste uppstå trades med förlust. Ingen strategi är fulländad. Målet är däremot att gå med plus över en längre period. 

Se och lär via ytterligare en video

Denna Youtubefilm visar grundläggande funktioner inom teknisk analys.

(Så använder du teknisk analys – Nordnet)

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Ta nästa steg

  • Samma analys – olika tillgångar

Vilken strategi som bör användas beror delvis på vilken aktie, eller annan tillgång, som ska analyseras. Det beror delvis på volatiliteten, omsättning och tillgång. Testa exempelvis att använda exakt samma strategi på två helt olika tillgångar för att se vilka resultat det blir. Tester kan utföras i demoläge för att därmed inte riskera sitt eget kapital. 

  • Kombinera flera strategier

Personer som primärt handlar utifrån teknisk analys kombinerar flera olika indikatorer. På IG finns massor av olika indikatorer att använda som därmed kan kombineras för att skapa en egen indikator. 

  • Utvärdera – inte bara strategin

Att utvärdera och förbättra strategin är ett steg för förbättrad trading. Men i slutändan är det du själv som tar besluten och tolkar indikatorerna. Om du för statistik över när du genomför dina trade kan du eventuellt även se att du agerar olika beroende på tid på dagen (pigg eller trött) eller beroende på mående. Kan du även hitta trender där och optimera din handel utifrån det?

  • Strategi när det går dåligt

Vad har du för strategi om det går dåligt en längre tid? Ska du ta paus, byta tillgångsslag eller gå ”back to basic” och enbart använda enkla och tydliga indikationer? Det är lätt att fortsätta när vinsterna kommer men ännu viktigare att ha en strategi som begränsar förlusterna. För alla kommer uppleva perioder av dåligt resultat, det är oundvikligt. Frågan är bara hur du hanterar det. 

(Livet som Daytrader, Ekka Lundin berättar – Nordnet)

FAQ om Teknisk Analys

Fungerar teknisk analys?

Det finns personer som lever på daytrading och annan kortsiktig handel. De utgår då från teknisk analys i kombinationer med andra indikatorer. Om du däremot inte får en bättre avkastning än index bör teknisk analys snarare ses som hobby än som lönsamt investeringsverktyg. 

Vilken strategi inom teknisk analys är bäst att börja med?

Olika strategier används på olika aktier och andra tillgångar. För nybörjare rekommenderas först att hantera glidande medelvärde då detta även används för i ett flertal andra strategier. 

Vilka program kan användas vid teknisk analys?

Vi rekommenderar att analys och handel sker via IG. Detta utifrån att de erbjuder ett mycket brett utbud av tillgångar och analysverktyg. Därmed kan analys och handel ske på en och samma plattform. 

Hur börjar jag med TA?

Enklaste sättet att börja med TA är att skapa ett demokonto hos en onlinemäklare och sedan praktisera enkla strategier samt utvärdera dessa. Se vår kompletta guide ovan. 

Hur blir man bra på TA?

Det korta och enkla svaret är att man måste öva och testa sig fram en hel del. Precis som med allt annat krävs det att man tränar på det man vill bli bra på, och i TA så handlar det mycket om att man studerar marknaderna och olika värdepapper för att se hur de utvecklas. En annan viktig aspekt för att bli bra på TA är att man lär sig hur man använder tekniska indikatorer på bästa sätt.

Hur fungerar hävstång?

Genom att handla aktier med hävstång går det att få högre avkastning, utan att  investera mer pengar. Hävstång innebär också att du riskerar större förluster, därför är det viktigt att förstå hur konceptet med hävstång fungerar innan du börjar.

Tips:
IG.com/sv
erbjuder en plattform för teknisk analys. Den håller världsklass och är helt gratis att använda. Du kan använda den både på datorn och på mobilen via deras app. Det är helt gratis att öppna konto och att använda IG:s plattform.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Böcker om teknisk analys

Teknisk analys handlar om att lära sig tyda och försåt olika mönster och rörelser i aktiekurserna, och det kan man göra genom att lära sig av de som har en god förståelse och skrivit en bok om ämnet.

Vi rekommenderar att du kollar in böckerna nedan, och vill du ha ännu fler tips kan du kolla in vår boklista som innehåller många andra läsvärda böcker.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.