Börja med trading – guide för nybörjare

Alla kan börja med trading – men trading är inte för alla…

I denna guide förklarar vi vad trading är, hur du kommer igång samt fördelar & nackdelar.  En guide som vänder sig till dig som vill börja handla med exempelvis råvaror, valutor och aktier med ett kortsiktigt perspektiv. 

Vad är trading?

Trading innebär kortsiktig handel med olika tillgångar. De köp som sker förväntas säljas inom samma dag, några veckor eller månader. Det finns därmed ett par fundamentala skillnader mellan långsiktig investering och kortsiktig trading. 

Vid investering köps tillgångar som förväntas hållas under ett par år – oftast längre än 5 år. Det är bland annat företagens affärsidé, marknadsandelar, priskänslighet och utvecklingen i världsekonomin som ligger bakom köpbeslut. 

Investering sker i tillgångar som förväntas växa i värde. Den vanligaste tillgången är aktier då aktiebolag strävar efter tillväxt.   

Vid trading köps tillgångar som förväntas hållas i allt från några timmar till några månader. Det är primärt teknisk analys, volatilitet och obalanser på marknaden som utnyttjas. 

Investering sker i ett bredare utbud av tillgångar. Det kan vara allt från valutapar till råvaror och fonder. Dessutom är det vanligt att handla med hävstång för att kunna utnyttja små kursförändringar på marknaden. 

Daytrading

Daytrading innebär att alla positioner som öppnas en dag även stängs samma dag. Det är en mycket kortsiktig handel som bygger på teknisk analys, nyhetsflöde och handelsvolymer. Daytrading är den svåraste nivån på trading. Personer som vill börja med trading kan istället välja positionstrading (se nedan) vilket både är enklare och mindre riskfyllt.  

Swingtrading

Swingtrading innebär att positionerna hålls i ett par dagar eller någon vecka. Det är ett bättre alternativ än daytrading för personer som inte har möjligheten att lägga ner flera timmar per dag på analyser och att följa kurser. 

Positionstrading 

Positionstrading är det enklast att börja med. Det innebär att köp sker som sedan förväntas hållas i ett par månader. Ofta används riktkurser och när dessa nås säljs tillgången. 

(A day in the life of a daytrader – Intervju med Ekka Lundin)

Kom igång & börja med trading – steg för steg guide

Vilken tradingplattform som bör väljas beror framförallt på den egna tradingstrategin. 

 • Kommer handel primärt ske i aktier, valutor eller råvaror? 
 • Önskas handel kunna ske med hävstång? 
 • Finns behov av verktyg för teknisk analys direkt på plattformen?
 • Vill du kunna ta både korta och långa positioner?

Vi rekommenderar att man börjar med trading på handelsplattformen Etoro. Orsaken till det är att Etoro har ett mycket brett utbud av tillgångar (betydligt fler än exempelvis Avanza), erbjuder hävstångsalternativ samt har flera verktyg som underlättar analys. 

Nedan beskrivs hur ett gratis konto skapas och hur en första order kan läggas. 

1. Öppna ett konto gratis

Att öppna ett konto hos Etoro.com/sv är gratis och tar 2 minuter. Registrering sker med namn och mailadress. 

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

2. Prova i virtuellt läge

Etoro erbjuder handel i både ”Virtuellt” och ”Verkligt läge”. Virtuellt innebär att handel sker med ”låtsaspengar” vilket är smidigt när nya funktioner ska testas hos mäklaren. Följ gärna med i denna guide, inloggad på Etoro i virtuellt läge, för att testa de funktioner som nämns. 

För att handla i ”Verkligt” läge krävs att kontot först verifieras. Det sker genom att kopia på ID-handling laddas upp. Därefter kan du sätta in pengar och genomföra handel med ditt eget kapital. 

3. Sätt in pengar

Insättning till Etoro kan ske med kredit/betalkort, Paypal, Skrill, Direktöverföring och Banköverföring. Kom ihåg att det insättningsalternativ som väljs även kommer att krävas vid uttag. 

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

4. Välj din marknad

Klicka på ”Upptäck” i menyn för att få fram samtliga tillgångar som kan handlas på Etoro. Nybörjare kan med fördel hålla sig till en specifik tillgång för att därmed lättare lära sig hur marknaden ser ut och ska tolkas. Exempel på tillgångar är aktier, valutor, råvaror och börshandlade fonder.  

Under varje marknad finns sedan hundratals tillgångar. Nedan visas exempel på olika råvaror som handel kan ske i. Klicka därefter på den tillgång du vill handla i för att antingen genomföra handel eller ta del av marknadsinformation. 

Olika tillgångar att trada hos etoro
(Exempel på råvaror att handla på Etoro)

5. Information inför trading

I detta exempel vill en person börja handla i råvaran kakao och handelsbeslut förväntas grundas på nyheter och handelsmönster. Genom att klicka på rutan ”Cocoa” (se bild ovan) kommer information presenteras som kan hjälpa till i handelsbesluten. 

 • Flöde: Nyheter från Etoro, samt andra användare på plattformens, som handlar om kakao.
 • Statistik: Se värdeutveckling under olika intervaller, årsavkastning m.m. 
 • Diagram: Se nivåer på köp- och säljordrar över en vald tid.
 • Nyheter: Samlade nyheter om kakao från internationell media. Varje nyhet är även markerad som ”Positive” eller ”Negative” för prisutvecklingen. 
(Nyhetsflödet om kakao hos Etoro)

6. Öppna position

Om du är inne på en tillgångs presentationssida finns knappen ”Handla” högst upp till höger. Klicka på den och följande bild kommer att visas. Under bilden förklaras de olika alternativen som kan göras. 

Etoro öppna position vid trading
 • Sälj/Köp – Välj om en Sälj- eller Köpposition ska öppnas. I detta fall väljs en Säljposition vilket innebär att värdeförändringen på investerat kapital kommer vara inverterat mot tillgångens värdeutveckling. Det betyder att om kakao går ner 5 % kommer denna position gå upp 5%. 
 • Ange kurs – Väljs ”Till Marknadskurs” kommer köpet gå igenom direkt. Detta till gällande marknadskurs. Det går även att välja en annan nivå. Om kursen når denna nivå genomföras därmed handeln enligt order. 
 • Belopp – Hur stort belopp önskas exponeras mot denna position. I detta fall väljs 250 USD. 
 • Stop Loss – Positionen kommer att automatiskt stängas om förlusten uppgår till en viss summa, i detta fall 125 USD. Stop Loss hos Etoro är inte garanterad, det är alltså inte helt säkert att positionen stängs trots att man satt in en Stop Loss. Handel med hävstång innebär hög risk.
 • Take Profit – Positionen kommer att automatiskt stängas om vinsten uppgår till en viss summa. I detta fall 125 USD. Take profit hos Etoro är inte garanterad, det är alltså inte helt säkert att positionen stängs trots att man satt in en take profit. Handel med hävstång innebär hög risk.
 • Hävstång – Välj x1 om du inte vill handla med hävstång. I detta fall väljs X5 vilket innebär att investeringen kommer att öka/minska 5 gånger så mycket som procentuell ändring på kakao. Hävstång kan bland annat användas på marknader där marknadsrörelserna förväntas vara relativt små. Med hävstång ”förstärks” dessa rörelser vilket gör att trading ändå kan bli attraktivt. 
 • Ange Order – Godkänner ordern och öppnar position. 

På bilden ovan öppnas en Säljposition i kakao. Detta med 250 USD och hävstång x5. Det innebär att exponering sker med 1250 USD mot denna marknad. Eftersom det är en Säljposition kommer värdet gå upp om priset på kakao går ner. 

Skulle kakao gå ner 3 % kommer denna position öka i värde 15 %. Detta tack vare hävstången. 

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

7. Se innehav och stänga position

Klicka på ”Portfölj” för att se ditt innehav. Bilden nedan visar en portfölj med Säljposition i kakao (den som öppnades tidigare i guiden) samt köpposition i guld. 

innehav etoro

Längst till höger i denna tabell finns tre prickar. Klicka på dessa och välj ”Stäng” för att stänga positionen. Därmed tas eventuell vinst/förlust varpå saldot på kontot kommer förändras. 

Tradingstrategier att börja med

Oavsett om handel sker långsiktigt eller kortsiktigt är det viktiga att ha tydliga strategier som styr när handel ska ske. Kom ihåg att börja med små belopp, notera all handel och följ din strategi. Enda vägen att lära sig något om trading är att utvärdera, förändra och följa upp. Exempel på huvudstrategier är:

 • Teknisk analys – Handelsbeslut tas utifrån mönster som uppstår i kursen på tillgången. Dessa mönster uppstår på grund av börspsykologiska faktorer. 
teknisk analys
 • Överreaktioner – Vid plötsliga händelser ”överreagerar” ofta börsen. Med andra ord går kan kurserna gå ner mer än befogat vilket skapar köptillfällen. Ett exempel är när coronapandemin slog till och resulterade i ett historiskt ras på börsen. Men som grafen visar nedan tog det bara några månader till att kursen ökat ca 80 % från bottennoteringen. 
Överreaktioner på börsen
 • Nyheter – Följ nyhetsflödet och handla på nyheter som förväntas påverka en enstaka aktie, råvara eller ett helt index. I detta fall gäller det att vara snabb och handla innan marknaden ”stabiliserats” efter nyhetspåverkan. Ett exempel är när Orrön Energy ökade 10 % på en handelsdag efter ett bud på Slitevind. 
 • Köpråd – Trading behöver inte innebära att du själv har mycket goda kunskaper. Det går även att förlita sig på andra och utvärdera deras handelsstrategier. En strategi kan därmed vara att handla utifrån experters aktietips och riktkurser. Det är även möjligt att automatiskt följa duktiga traders på Etoro med hjälp av funktionen ”Copy Trading”


Vanliga frågor och svar

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys innebär att mönster i kursrörelsen identifieras och att handel sker enligt specifika strategier byggda kring dessa rörelser. Läs mer om teknisk analys här. 

Vilka faktorer avgör köp- och säljtillfällen vid trading?

Allt från nyheter och teknisk analys till börspsykologi kan användas vid trading. Det viktiga är att du hittar en strategi som du känner dig bekväm med och som långsiktigt fungerar. 

Går det att leva på trading?

Ja, det finns enstaka personer som lever på trading. Det krävs däremot mycket stora belopp. De allra flesta har trading som en hobby vilket även ställer betydligt lägre krav på belopp och kunskap. 

Jag vill börja med trading – hur gör jag?

Börja med att starta ett gratis konto hos en handelsplattform (exempelvis Etoro.coms/sv). Sätt in en liten summa och testa olika strategier i lugn och ro. Kom ihåg att aldrig investera mer än du har råd att förlora.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Disclaimer:
eToro är en plattform för olika tillgångar som erbjuder både investeringar i aktier och handel med CFD:er.

CFD:er är komplexa instrument och handel innebär en hög risk att förlora pengar snabbt pga hävstång. {etoroCFDrisk} % av privata investerare förlorar pengar när de handlar med CFD:er hos Etoro. Du borde fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar, och om du har råd att ta den höga risken med förlora dina pengar.

Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Den presenterade handelshistoriken är mindre än 5 kompletta
år och kanske inte räcker som underlag för investeringsbeslut.

Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner.
Ditt kapital är i fara.

eToro USA LLC erbjuder inte CFD:er och gör inga representationer och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation, som har utarbetats av vår partner använda allmänt tillgänglig icke-entitetsspecifik information om eToro.
Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.