Vad är ett värdepapper?

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fonder, börshandlade fonder (ETF), obligationer, räntebevis, aktieobligationer, optioner, terminer, derivat, certifikat, warranter, och mini futures.

Investerare köper värdepapper för att de vill tjäna pengar (få avkastning) på att det värdepappret ökar i värde.

De värdepapper som är vanligast (och lättast att förstå) är aktier, fonder, och börshandlade fonder, och är du relativt ny inom området investeringar så är det dessa du bör hålla dig till.

Övriga värdepapperstyper innebär generellt sett en lite högre risk eftersom de kan vara mer komplicerade. Men kom ihåg att komplicerat inte alltid är bättre, utan det är snarare tvärtom för majoriteten av alla investerare – keep it simple!

Ordet värdepapper och dess ursprung

Det är ett gammalt ord som fortfarande lever kvar i dagens digitaliserade värld. Ordet kommer ursprungligen från det faktum att alla aktiebrev var fysiska papper förr i tiden.

Så, om du ägde aktier hade du ett papper som intygade att du var ägaren till den aktien. Det här pappret hade därför naturligtvis ett värde, och därav kommer namnet värdepapper.

Nuförtiden är i princip all handel med värdepapper digitaliserad, och om du äger en aktie idag så lagras informationen om att du är ägaren i ett digitalt system.

Värdepapper innebär en risk

Det finns alltid en risk när du investerar i värdepapper – du kan alltså förlora pengar om det går snett och investeringen inte utvecklas så som du hade tänkt dig.

Vi rekommenderar därför att du sprider dina risker och att du inte tar en för hög risk med en för stor andel av ditt sparkapital. Man behöver ta risk för att få avkastning, men det är viktigt att man gör det under kontrollerade former och inte låter risken (och viljan att få avkastning) bli för hög.

Vill du äga aktier kan det vara en bra idé att ha omkring 10-15 olika aktier i 5-6 olika branscher för att få en relativt bra riskspridning.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.