Vad är avkastning?

Avkastning är de pengar som du har tjänat på en investering. Det kan t.ex. vara kursuppgång (priset på det värdepappret/tillgången har ökat), utdelning, ränta, eller någon annan form av återföring av kapital till dig som ägare av det värdepappret eller tillgången.

Det är vanligt att man syftar på kursuppgång när man pratar om avkastning, och när man vill ta med både kursuppgång och utdelning (och ev. övrig avkastning) så pratar man om något som heter totalavkastning – det är helt enkelt den totala avkastningen som den investeringen har genererat till dig.

I de flesta fall pratar man om avkastning i procent, främst eftersom man ska kunna jämföra med andra och sätta det i någon form av kontext.

Om man istället skulle prata om avkastning i form av kronor och ören skulle det inte gå att avgöra om en avkastning på 1 000 kronor eller 100 000 kronor är en bra avkastning – helt enkelt eftersom det beror helt på hur stor investeringen var (i pengar) och hur mycket kapital den investeraren har.

Vad är negativ avkastning?

En negativ avkastning innebär att du har förlorat pengar.

Värdet på din investering är lägre nu än vad det var när du köpte den.

Vad är relativ avkastning?

Relativ avkastning är ett sätt att mäta hur bra (eller dåligt) man har presterat jämfört med t.ex. ett index, en fond, eller en annan investerare. Det är helt enkelt skillnaden mellan din portfölj och det du jämför dig mot.

Vi kan ta två exempel.

Du har fått en avkastning på 10 procent, medan Stockholmsbörsen har gett en avkastning på 5 procent. Din relativa avkastning mot börsen är 5 procentenheter.

Din portfölj har gått ner med 20 procent, medan Stockholmsbörsen är ner med 50 procent. Din relativa avkastning mot börsen är 30 procentenheter.

Vad är real avkastning?

Real avkastning är din avkastning minus inflation.

Exempel:
Din avkastning är 10 procent, medan inflationen är 2 procent. Din reala avkastning är 8 procent.
Din avkastning är 2 procent, medan inflationen är 3 procent. Din reala avkastning är -1 procent.

Vad är nominell avkastning?

Nominell avkastning är avkastningen utan hänsyn till inflationen.

Har värdet på dina investeringar ökat med t.ex. 10 procent så har du fått en nominell avkastning på 10 procent.

Så tillskillnad från den reala avkastningen så räknar vi alltså inte bort inflationen från den här siffran.

Ta reda på din utveckling och följ den över tid

Det är viktigt för en investerare att veta hur hög eller låg avkastning ens investeringar har genererat eftersom det ger en uppfattning om hur bra man har presterat, och sedan kan det vara intressant att följa detta över tid.

Är det så att du upptäcker att din avkastning över tid inte är mycket bättre än index så kan det kanske vara dags att ta sig en funderare om den extra tid du lägger ner på att välja ut specifika aktier (eller andra värdepapper/tillgångar) verkligen är värt det. Det kanske t.o.m. är bättre för dig att köpa en indexfond med passiv förvaltning?

Din avkastning påverkas av ränta-på-ränta-effekten, och ju högre avkastning du får desto bättre blir din CAGR. Om du dessutom lyckas hålla nere portföljens volatilitet får du en hög och bra sharpekvot och sortinokvot – vilket kan vara ett tydligt kvitto på att du är en duktig investerare.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.