Vad är index?

Index är en sammansättning av flera olika aktier som används för att visa utvecklingen (under en viss tidsperiod) på en specifik börs, i ett specifikt land, i en specifik bransch, eller helt enkelt utvecklingen för en utvald grupp av aktier.

Det indexet gör är att den väger samman utvecklingen i flera olika aktier, och detta gör det möjligt att få en bild av hur en specifik börs (t.ex. Stockholmsbörsen) har utvecklats under en viss tidsperiod.

six30rx

Investerare använder index för att jämföra sina investeringar mot något. Genom att jämföra sig mot index kan de sätta sin avkastning i relation till hur genomsnittet av aktierna har utvecklats under samma period.

En investerare vars avkastning är 15 procent på årsbasis kanske är mycket nöjd eftersom snittet brukar vara omkring 8-10 procent per år, men jämför investeraren med index som under samma period gått upp med 20 procent är investeraren kanske inte lika glad längre. I det fallet har investeraren varit sämre än genomsnittet av aktierna på den marknaden.

Det är viktigt att du jämför dig mot rätt typ av index om du vill få en uppfattning om din avkastning är bra eller inte. Investerar du i svenska storbolag är det bra om du jämför dig mot SIX30 Return Index, de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, och mindre bra om du jämför dig mot småbolag i Östeuropa.

Index finns inte enbart för aktier, men det är vanligast att man syftar på ett aktieindex när man i dagligt tal pratar om index i ekonomi- och finanskretsar.

Ett index (aktieindex) är kort sagt en korg av aktier som avspeglar en viss marknad och dess utveckling.

Tips! Kolla in vår lista med svenska aktieindex.

Hur bestäms bolagens vikt (andel) i ett index?

Det finns flera sätt som ett aktieindex kan beräknas på. Detta innebär att bolagens vikt eller andel i indexet kan variera beroende på hur beräkningen är gjord.

Ett marknadsviktat index är den vanligaste typen av index. Bolagens vikt i indexet bestäms av respektive bolags börsvärde (aktiekurs multiplicerat med antalet aktier). Det största bolaget påverkar indexet och dess utveckling mest, medan det minsta bolaget påverkar indexet minst.

Ett prisviktat index är inte lika vanligt, men det förekommer. Bolagens vikt i indexet bestäms endast av aktiens pris (och inte bolagets totala börsvärde). Detta innebär att bolaget vars aktie har den högsta aktiekursen kommer att utgöra störst del i indexet, medan bolaget vars aktie har den lägsta aktiekursen kommer att utgöra minst del.

Ditt mål bör vara att slå index

Målet med din aktieportfölj bör vara att slå ett relevant och givet aktieindex (t.ex. SIX30RX om du investerar i svenska storbolag).

Varför?

Jo, annars kan du lika gärna köpa en aktiefond vars mål och syfte är att följa det specifika indexet. Detta kommer ge dig bättre avkastning om din portfölj presterar sämre än indexet.

En aktiefond som följer ett specifikt index, och är passivt förvaltat, kallas för indexfonder och är vanligtvis väldigt billiga.

Fördelen med att köpa en indexfond är att du aldrig kommer att underprestera index (eftersom du köper index). Men nackdelen är också att du aldrig kommer att få en högre avkastning än index.

Det är inte alla investerare som lyckas slå index över tid (inte ens experterna). Så om du lyckas med den bedriften bör du vara nöjd. Du kan då konstatera att du har lyckats generera en högre avkastning är genomsnittet på börsen, och de flesta andra som köper och säljer aktier.