Vad är börsvärde?

Börsvärde är det totala värdet på alla aktier som finns ute på marknaden (börsen). Det beräknas helt enkelt genom att multiplicera den aktuella aktiekursen med det totala antalet aktier i företaget.

Varje gång aktiekursen förändras betyder det också att företagets börsvärde förändras. Stiger aktiekursen blir börsvärdet högre, och sjunker aktiekursen blir det lägre.

Investerare kan titta på börsvärdet för att exempelvis avgöra hur stort ett företag är, men mer än så säger börsvärdet egentligen inte (mer om det längre ner). Generellt sett är mindre företag (de med lågt börsvärde) förknippade med högre risk än de lite större företagen. Detta innebär dock inte att företag med högt börsvärde är riskfria eller har mindre risk än småbolag i specifika fall.

Exempel på beräkning

Vi tar ett väldigt simpelt exempel för att visa hur detta fungerar.

Aktiekurs: 150 kronor
Antal aktier: 1 000 000 st

Beräkning: 150 x 1 000 000 = 150 000 000 kronor
Företagets börsvärde är alltså 150 miljoner kronor.

Företagets börsvärde säger inte så mycket

Börsvärde kan vara ett snabbt sätt att avgöra hur stort eller litet ett företag är, men mer än så säger det egentligen inte – och särskilt inte om det är en bra investering eller ej. Det kan dock användas som ett snabbt sätt att sortera fram företag av en viss storlek (över eller under en specifik nivå på börsvärdet).

Vi rekommenderar istället att man tittar på andra nyckeltal som ger en bättre bild av företaget och dess verksamhet.

Ett par nyckeltal som kan vara smart att kolla in är P/E-talet, EV/EBIT, ROE-talet, ROIC-talet, soliditet, skuldsättningsgrad, och direktavkastning. Tillsammans kan dessa nyckeltal ge dig en bra utgångspunkt i din analys av ett specifikt företag. Sen är det även klokt att jämföra med andra företag i samma bransch och hur dessa nyckeltal ser ut för dem.

Börsvärde på engelska

Market Capitalization (market cap)