Vad är en portfölj?

En portfölj är ett samlingsnamn för dina investeringar. Portföljen består av det du investerar i, vilket kan vara t.ex. aktier, fonder, räntor, råvaror, eller vad som helst egentligen.

De tillgångar eller värdepapper som du äger kallas för innehav.

Varför heter det portfölj?

Alla aktiebrev var fysiska förra i tiden, så om du ägde en aktie var du tvungen att ha ett fysiskt aktiebrev som bevis på att du var ägaren till den aktien. När man ville ta med sig aktiebrevet någonstans var man ju tvungen att förvara det någonstans, och det skedde då vanligtvis i en faktisk portfölj – därav namnet.

Begreppet ”portfölj” har alltså ett gammalt ursprung, men det lever fortfarande kvar och används fortfarande flitigt i diskussioner om aktier och investeringar.

Vad har du i din portfölj?

Om du får frågan ”vad har du i portfölj?” undrar personen alltså helt enkelt vad du äger för tillgångar och värdepapper.

Det kan även hända att personen frågar om din fördelning bland de olika innehaven, och då brukar man tala i procentuella termer – dels för att det ska bli lättare att jämföra med andra, men kanske framförallt eftersom att man kanske inte vill avslöja hur mycket pengar man har.

Vad är viktigt att tänka på med en portfölj?

En viktig sak är att hitta en risknivå som passar en själv bra och som man känner sig bekväm med. Du ska kunna sova gott om natten utan att behöva oroa dig för att värdet på dina placeringar ska rasa mycket i värde.

Riskspridning är därför väldigt viktigt. Din portfölj bör därför bestå av flera olika innehav, och gärna olika tillgångsslag, så att du inte står och faller med en eller ett fåtal investeringar.

Känn efter vad du är bekväm med och anpassa portföljens innehav efter detta. Det är bara du, och ingen annan, som kan (och ska) bestämma vad som ska finnas i just din portfölj.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.