Vad betyder CAGR?

Begreppet CAGR står för Compound Annual Growth Rate, vilket är den genomsnittlig årliga tillväxten under en viss tidsperiod uttryckt i procent.

Det är ett mått på avkastning, för exempelvis en portfölj eller en investering. Men det går även att använda på ett bolag och t.ex. hur deras omsättning och resultat har utvecklats, samt även på andra nyckeltal.

Du kan tänka på CAGR som ett sätt att ”jämna ut” avkastningen över tid för att få en bättre uppfattning om hur den årliga avkastningen har varit under perioden.

Det som är bra med CAGR är att beräkningen tar hänsyn till ränta på ränta-effekten i avkastningen, vilket ger ett mer rättvisande resultat när man beräknar genomsnittlig årsavkastning.

CAGR är den bästa formeln för att utvärdera hur olika portföljer, investeringar, eller bolag, har utvecklats över en viss tidsperiod, och är därför användbart när man vill jämföra dessa med varandra.

Detta är kort sagt ett sätt ett beräkna den genomsnittliga tillväxten per år. Börsen svänger upp och ner, vilket gör att tillväxten mellan enskilda år kan vara svårtolkad om man inte sätter det i kontext till övriga år och resultatet i helhet.

Räkna ut CAGR

Det finns flera sätt att räkna ut CAGR för din portfölj eller en investering du gjort.

Du behöver tre saker för att kunna beräkna CAGR, och det är det ingående värdet (startvärde), utgående värdet (värde nu eller vid försäljning), samt tidsperioden (antal år).

Det absolut enklaste är att använda någon av alla de CAGR-räknare som finns på nätet.

Men du kan givetvis även räkna ut det på egen hand om du vill det.

CAGR

 

 

 

CAGR beräknas genom att dividera värdet på en investering i slutet av perioden med värdet i början på perioden, och sedan ta detta resultat upphöjt till ett dividerat med periodens längd, och slutligen ta det resultatet minus ett.

Bra, men inte perfekt

CAGR är ett bra verktyg för att räkna ut den genomsnittliga avkastningen per år under en viss tidsperiod. Men det är dock inte ett perfekt verktyg då den har sina begränsningar (som vilket annat nyckeltal som helst egentligen).

En av de begränsningar som CAGR har är att den ”slätar ut” avkastningen. Detta gör att den inte tar hänsyn till volatilitet och svängningarna upp och ner. Resultatet kan därför se mer stadigt och stabilt ut än vad det kanske egentligen är.

Vi rekommenderar därför att du kollar lite mer på djupet hur utvecklingen mellan dessa år har sett ut. Har det svängt mycket upp och ner (hög volatilitet/standardavvikelse)? Det är viktigt att ta hänsyn till detta eftersom det ger en indikation på hur hög risken är.

En annan begränsning med att använda CAGR är att det enbart är en historisk mätning. Den säger ingenting om framtiden. Och du kan inte förvänta dig att tillväxten i framtiden kommer att se ut precis likadant som den gjort historiskt.

Marknaden, förutsättningarna, och andra faktorer förändras över tid vilket gör att man inte kan förvänta sig att historien återupprepar sig exakt likadant.