Vad betyder totalavkastning?

Totalavkastning inkluderar två typer av avkastning – kursuppgång samt utdelning – och visar hur den totala avkastningen har varit under en viss tidsperiod.

Kursuppgång är kort sagt förändringen i marknadspriset för en tillgång eller ett värdepapper (t.ex. en aktie), medan utdelning är en del av ett aktiebolags vinst som delas ut till ägarna.

Totalavkastning ger den bästa uppfattningen om hur en aktie, index, eller portfölj har presterat, eftersom det tar hänsyn till båda typerna av avkastning och inte bara kursuppgång.

Index som visar totalavkastning

Det finns aktieindex som visar den totala avkastningen för ett specifikt index, och dessa typer av index är bäst att jämföra din portföljutveckling eftersom det ger den mest rättvisande bilden av din avkastning.

Tre index som visar svenska börsens totalavkastning