Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag (AB) är en bolagsform där ägandet fördelas på ett visst antal aktier. Ägarna, dvs aktieägarna, har ett begränsat ansvar för bolagets verksamhet och åtaganden.

Det finns möjlighet för aktieägarna att få ta del av den vinst som bolaget gör. Detta kan göras genom en s.k. aktieutdelning (eller bara utdelning), vilket innebär att bolaget delar ut en del av vinsten till aktieägarna (i form av riktiga pengar rakt in på kontot).

Vill du starta ett aktiebolag krävs det att du har 25 000 kronor att lägga in som aktiekapital. Börsnoterade bolag (s.k. publika aktiebolag) behöver ha ett aktiekapital som uppgår till minst 500 000 kronor för att få ha sina aktier noterade på en marknadsplats.

Ett aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att det är bolaget (och inte dess ägare) som ansvarar för hur verksamheten sköts och bolagets åtaganden. Det betyder också att bolaget kan äga tillgångar, ingå avtal, ha anställda, ådra sig skulder, samt bli stämt inför domstol.

Det enda aktieägarna riskerar är aktiekapitalet, vilket är det kapital som ägarna själva har satsat/investerat i bolaget. Vid en eventuell konkurs blir aktiekapitalet värt lika med noll, men aktieägarna kan aldrig förlora mer än det kapital som de har investerat.

Bolagets aktieägarna har alltså ett begränsat ansvar för bolaget och dess åtaganden, men detta ska dock inte förväxlas med styrelseledamöter och den verkställande direktören (VD). De har ett långtgående ansvar för bolaget och dess verksamhet, och visar det sig att de har agerat på ett oansvarigt eller olämpligt sätt kan de ställas inför rätta.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Hur köper man aktier i ett aktiebolag?

Det är numera väldigt enkelt att köpa aktier i bolag som handlas på en börs eller marknadsplats.

Allt som krävs för att komma igång är ett konto hos en bank eller mäklare som erbjuder aktiehandel.

Vill du köpa aktier i ett aktiebolag som inte är börsnoterat (onoterat) måste du kontakta ägaren eller ägarna själv för att kolla om de är intresserade av att sälja en andel av bolaget till dig.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.