Vad är en juridisk person?

En juridisk person är ett företag, en organisation, eller en verksamhet – och alltså inte en individ (fysisk person).

Juridiska personer har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som fysiska personer. Det innebär att en juridisk person kan ingå avtal, uppträda som part domstol, och anställa personal. Juridiska personer kan även förvärva och äga tillgångar, samt ådra sig skulder och vara betalningsskyldig för dessa.

Enlig lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl behöver de flesta juridiska personer ha ett organisationsnummer.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vilka företagsformer är en juridisk person?

Det finns ett flertal olika företags- och organisationsformer som räknas som juridiska personer, och här nedanför har vi listat de vanligaste exemplen.

En företagsform som inte är en juridisk person är enskild firma (även kallat enskild näringsidkare) eftersom ägaren och firman är samma person. Privatpersonen bakom firman har helt enkelt det yttersta ansvaret.

De vanligaste exemplen på juridiska personer i Sverige

 • Aktiebolag
 • Handelsbolag
 • Kommanditbolag
 • Stiftelser
 • Landsting
 • Kommuner
 • Svenska staten
 • Dödsbon
 • Konkursbon
 • Ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättsföreningar

Skyddar ägarna från personligt ansvar

En juridisk person skyddar dess ägare från personligt ansvar – t.ex. vid en eventuell konkurs.

Det är dock samtidigt så att ägarna inte är helt skyddade. Under vissa förutsättningar kan det nämligen bli aktuellt att ställa ägarna till svars.

Till exempel kan det handla om en stor skuld som ska betalas, och då kan domstolen besluta att det är ägarna som har ansvarsskyldighet och därmed ska betala skulden. Domstolen kan även döma personerna bakom företag om dessa har begått brott.

I de flesta fall skyddas alltså ägarna, men en rättsprocess mot personerna bakom kan bli aktuellt under vissa förutsättningar.

Juridisk person på engelska

Legal person

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.