Vad är aktiekapital?

Aktiekapital är det kapital som aktieägarna investerar när ett nytt aktiebolag startas. Storleken på detta kapital kan variera mellan olika bolag och regleras i bolagets bolagsordning.

I ett aktiebolag har aktieägarna ett begränsat ansvar, och de riskerar endast det insatta kapitalet. Aktier innebär alltid en hög risk och om bolaget går i konkurs blir aktierna värdelösa. Men aktieägarna kan som sagt inte förlora mer än vad de har investerat.

Det går att sätta in aktiekapital i form av likvida medel eller genom s.k. apportegendom. Vid starten av bolaget utfärdar banken ett intyg där det bekräftas att aktiekapitalet finns på bolagets kontot. Och därefter skickas detta intyg till Bolagsverket.

Det är ingen kostnad

En vanlig missuppfattning är att aktiekapitalet är en kostnad, men det stämmer alltså inte. Aktiekapital kan användas i verksamheten och för att köpa olika tillgångar som sedan finns kvar i företaget.

Det råder dock speciella regler om mer än hälften av aktiekapitalet har förbrukats – och då kan aktieägarna eventuellt få ett personligt ansvar för bolagets skulder, vilket i förlängningen även kan leda till att bolaget behöver likvideras (läggas ned).

Hur mycket aktiekapital krävs det?

Det krävs minst 25 00 kronor i aktiekapital för att starta ett privatägt aktiebolag (ej börsnoterat). Detta är nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2020. Tidigare låg kapitalkravet på 50 000 kronor, och dessförinnan hela 100 000 kronor.

Tanken med detta låga kapitalkrav är att göra företagsformen mer tillgänglig och därmed försöka öka tillväxten i ekonomin.

När det gäller publika aktiebolag (börsnoterade) så krävs det ett aktiekapital på minst 500 000 kronor.

Det finns ingen övre gräns vad gäller storleken på aktiekapital, utan det får grundarna av bolaget bestämma helt och hållet själva vad de anser är lämpligt.

Aktiekapital på engelska

Share capital


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.