Vad är utdelning?

En utdelning är en utbetalning av likvida medel till aktieägarna i ett aktiebolag.

Det är kort sagt en årlig utbetalning av bolagets vinst som tillfaller ägarna (förutsatt att bolaget har valt att dela ut). Detta är pengar som landar på aktieägarnas konton och som de sedan kan använda helt fritt.

Aktieägaren får alltså pengar från bolaget genom att vara en av ägarna. Hur stor utdelning aktieägaren får bestäms av hur mycket bolaget väljer att dela ut, men också av hur stor del av bolaget som denne äger.

Detta förutsätter dock att aktieägarna har bestämt på den årliga bolagsstämman att bolaget ska dela ut pengar till ägarna. Alla bolag delar inte ut pengar, och vissa gör det till och från, så ibland får aktieägarna ingen utdelning alls från bolaget.

Det är bolagets styrelse som föreslår storleken på utdelningen, men det slutliga beslutet fattas av aktieägarna på bolagsstämman. Utdelningen bestäms och betalas ut i kronor och ören.

Aktieägarna kan endast rösta fram en sänkning av styrelsens utdelningsförslag, och aldrig en höjning. Detta är en inbyggd skyddsmekanism i aktiebolag för att enskilda storägare inte ska kunna äventyra bolagets överlevnad och finansiella stabilitet.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad är en utdelningspolicy?

Bolag har vanligtvis en utdelningspolicy som informerar investerarna om hur stor del av vinsten bolaget har för avsikt att dela ut varje år till dess ägare.

Utdelningar är oftast ett bra tecken på ett hälsosamt bolag.

Alla bolag delar inte ut pengar till aktieägarna, och några vanliga anledningar till detta är:

  • Pengarna behövs inför framtiden
  • Det krävs kapital för att göra nya investeringar
  • Bolaget har det finansiellt tufft
  • Bolaget får högre avkastning på kapitalet genom att behålla pengarna

Vad innebär utdelningsandel?

Utdelningsandelen visar hur stor (procentuell) del av bolagets vinst som delas ut till aktieägarna.

Utdelningsandel = Utdelning / Vinst

Detta nyckeltal kan ge dig en bra förståelse för om bolagets utdelning är hållbar på lång sikt eller inte. De bolag som bara delar ut en liten del av vinsten har bättre möjligheter att höja den, och kan undvika att behöva sänka den i sämre tider.

Vad innebär direktavkastning?

En akties direktavkastning visar hur stor bolagets utdelning är i förhållande till aktiekursen.

Direktavkastning = Utdelning / Aktiekurs

Den är vanligtvis ett par procent av aktiekursen, och omkring 2-4 procent är bland det vanligaste bland de börsnoterade bolagen.

Vill du jämföra utdelningen i två eller fler bolag med varandra ska du använda dig av direktavkastningen för att få en så bra uppfattning som möjligt.

Viktiga dagar att känna till

Sink-dag: Det är sista dagen som du kan köpa aktien och ha rätt till utdelningen. Du behöver alltså ha aktierna på ditt konto över natten till dagen därpå för att ha rätt till utdelningen.

X-dag: Den här dagen handlas aktien utan rätt till utdelning. Köper du aktien på eller efter X-dagen kommer du alltså inte få utdelningen. Man kan däremot sälja aktien den här dagen och fortfarande få utdelningen.

Avstämningsdag: Detta är den dag då man behöver vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelningen. För europeiska aktier infaller avstämningsdagen två bankdagar efter sink-dagen, och för nordamerikanska aktier tre bankdagar efter.

Utdelningsdag: Dagen då utdelningen kommer in på kontot.

Hur får man utdelning?

Du behöver vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen, vilket oftast är den andra bankdagen efter årsstämman. Det innebär att du behöver köpa aktien innan x-dagen (dagen då aktien handlas utan rätt till utdelning).

Det finns alltså inga krav på hur länge innan eller efter avstämningsdagen du behöver äga aktien för att få rätt till utdelning. Men tänk på att det tar två bankdagar från det att du köpt aktien till att du är registrerad som aktieägare.

Vill du få utdelning men ändå sälja aktien måste du vänta till ex-dagen för att göra detta. Du kommer då få utdelningen överförd till ditt konto trots att du valt att sälja aktierna.

När får man utdelning?

Det tar ett par dagar efter att x-dagen varit innan utdelningen trillar in på ditt konto, och det är alltså det konto som du äger aktierna i som utdelningen kommer överföras till.

Du som aktieägare behöver inte göra något mer än att äga aktierna vid avstämningsdagen för att du ska få pengar insatta på ditt konto.

I Sverige är det vanligast att bolagen delar ut en gång per år. Men den senaste tiden har allt fler bolag valt att dela ut flera gånger per år.

I USA är det däremot vanligast att bolagen flera gånger per år (vanligtvis fyra gånger per år, alltså en gång i kvartalet). Det finns till och med bolag som delar ut pengar till aktieägarna varje månad året runt.

Skatt på utdelning

Hur mycket du behöver betala i skatt på utdelningar beror på vilket konto du äger dina aktier i, och om det är utdelning från svenska eller utländska bolag.

Äger du aktierna i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett investeringssparkonto (ISK) betalar du ingen skatt på utdelning från svenska bolag. Men äger du däremot aktierna i ett Aktie- & Fondkonto dras det 30 procent på svenska utdelningar.

Utländsk källskatt

När det gäller utländska bolag så dras det alltid skatt på utdelningar, oavsett vilken kontotyp du äger aktierna i.

Den här typen av skatt brukar kallas för utländsk källskatt.

Det varierar mellan olika länder hur mycket källskatt som dras, men det vanligaste är 15 procent i slutlig källskatt. Det kan hända att det dras mer skatt vid utdelningstillfället än vad som blir den slutliga skatten, och det beror på att du har möjlighet att få tillbaka hela eller delar av skatten som dragits.

Om du vill möjlighet att få tillbaka den utländska källskatten behöver du begära avräkning, vilket är en process som tar totalt omkring 2-3 år innan du kan förvänta dig att källskatten är återbetald till ditt konto.

Det kan vara en komplicerad process att få tillbaka källskatten beroende på land och vilka bestämmelser som finns. Du har dessutom, under vissa förutsättningar, inte rätt att få tillbaka all källskatt som du har betalat.

Vill du gör allt så smidigt som möjligt bör du äga utländska aktier i en kapitalförsäkring, och då hos någon av nätmäklarna. Detta eftersom de kommer begära avräkning och försöka få tillbaka källskatten åt dig (utan att du behöver göra något arbete alls).

Utdelningsinvestering som strategi

En väldigt populär strategi som involverar utdelningar som en central del är utdelningsinvestering. Det är en enkel strategi som gör det möjligt att bygga upp en långsiktigt stigande och passiv inkomst från en aktieportfölj beståendes av bolag som delar ut pengar till sina aktieägare.

Vill du bli ekonomiskt oberoende så kan detta vara en bra strategi att kolla in. Det är nämligen en av de mest använda strategierna för att uppnå den typen av mål, vilket troligtvis beror på att konceptet är så pass enkelt och att man inte behöver vara en utbildad ekonom för att klara av det.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.