Vad är sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått på riskjusterad avkastning, och används för att jämföra portföljer (eller fonder) med varandra.

Riskjusterad avkastning innebär att man tittar på hur hög avkastningen är i förhållande till portföljens risk. Investerare vill uppnå en så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt. Hög avkastning och låg risk ger en hög sharpekvot.

Portföljens sharpekvot beräknas genom att ta avkastningen minus den riskfria räntan dividerat med portföljens standardavvikelse.

När du vill bedöma om en investerare lyckats väl med sina investeringar är det den riskjusterade avkastningen (sharpekvoten) som är det intressanta måttet, och alltså inte enbart portföljens avkastning.

Sharpekvoten mäter risk genom att titta på portföljens standardavvikelse (volatilitet), vilket kort sagt är hur mycket värdet på portföljen har svängt upp och ner.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vart hittar jag sharpekvoten?

Nätmäklarna Avanza och Nordnet redovisar sharpekvoten för din portfölj direkt på deras sajt, vilket gör det lätt att ta reda på hur bra riskjusterad avkastning du har lyckats uppnå.

Det är dessutom att fonder numera redovisar sin sharpekvot. På nätmäklarnas respektive sajt finns detta redovisat, men du kan även hitta sharpekvoten för en specifik fond på sajten Morningstar under fliken ”Risk och Rating”.

Använder du Avanza hittar du sharpekvoten för din portfölj längst ner på kontoöversikten.

Använder du Nordnet hittar du sharpekvoten under fliken ”portföljrapport”.

Räkna ut sharpekvot

Du beräknar sharpekvot genom att ta avkastningen minus den riskfria räntan dividerat med portföljens standardavvikelse (volatilitet).

Sharpekvot = (Avkastning – Riskfri ränta) / Standardavvikelse

Avkastning är den avkastning som din portfölj (eller en fond) har givit.

Riskfri ränta är den avkastning som vi kan få helt utan risk (vanligtvis 3 månaders statsskuldväxlar i Sverige, vilket kort sagt är ett lån på 3 månader till den svenska staten).

Standardavvikelse är hur mycket portföljen har svängt kring sitt medelvärde.

Exempel 1
Avkastning: 8 procent
Riskfri ränta: 0,5 procent
Standardavvikelse: 9 procent

Sharpekvot: (8 – 0,5) / 9 = 0,83
I det här exemplet är sharpekvoten 0,83.

Exempel 2
Avkastning: 14 procent
Riskfri ränta: 2 procent
Standardavvikelse: 20 procent

Sharpekvot: (14 – 2) / 20 = 0,6
I det här exemplet är sharpekvoten 0,6.

Exempel 3
Avkastning: 17 procent
Riskfri ränta: 1 procent
Standardavvikelse: 11 procent

Sharpekvot: (17 – 1) / 11 = 1,45
I det här exemplet är sharpekvoten 1,45

Vad är en bra sharpekvot?

Sharpekvoten bör vara så hög som möjligt, så ju högre desto bättre.

En sharpekvot på över 2 anses generellt vara en mycket bra nivå.

Vad innebär negativ sharpekvot?

En negativ sharpekvot innebär att en tillgång med lägre risk hade givit bättre avkastning än den portfölj som analyseras.

Vilka problem finns med sharpekvot?

Det stora problemet med sharpekvot är att den är konstruerad på ett sätt som gör att den antar att alla svängningar är dåliga – och så är ju inte fallet.

Alla gillar sannolikt när portföljens värde ökar, och ogillar när värdet går ner. Den positiva volatiliteten (när portföljen ökar i värde) är ju något bra, medan den negativa volatiliteten (när portföljen minskar i värde) är något dåligt.

Lika hög avkastning = lika hög sharpekvot?

Investerare 1 har lyckats uppnå en avkastning på 12 procent under det gångna året, medan dennes portfölj har haft en standardavvikelse på 7 procent.

Investerare 2 har också lyckats uppnå en avkastning på 12 procent, men dennes portfölj har svängt mer och haft en standardavvikelse på 10 procent.

Har dessa två investerare en lika hög sharpekvot?

Svar: Nej.

Varför? Det beror på att portföljen som tillhör Investerare 2 har svängt mer i värde upp och ner, vilket innebär att standardavvikelsen/volatiliteten är högre, vilket i sin tur innebär att risken upplevs vara större i den portföljen.

Investerare 1 har kort sagt bättre riskjusterad avkastning är Investerare 2.

Hur hög förlust måste du kunna acceptera?

Du kan räkna ut om det är rimligt att få den avkastning som du önskar, i förhållande till den risk du är beredd att ta med dina investeringar. För att göra detta använder du följande formel.

Sharpekvoten = (Genomsnittlig årsavkastning – Riskfri ränta) / (0,5 * Förlust)

Förlust = 2 * (Genomsnittlig årsavkastning – Riskfri ränta) / Sharpekvot

Vill du ha en årsavkastning på 8 procent, samtidigt som den riskfria räntan är 1 procent och din sharpekvot är 0,3 så får vi följande beräkning.

Förlust = 2 * (8 – 1) / 0,3 = 46,7 procent

Du behöver kort sagt vara beredd på att acceptera en förlust på nästan 47 procent för att det ska vara rimligt och uthålligt över tid att få 8 procents avkastning, givet en riskfri ränta på 1 procent och en sharpekvot på 0,3.

Analysera även sortinokvoten

Det finns en annan liknande kvot som brukar användas när man bedömer hur bra avkastningen varit i förhållande till risken man har tagit, och det är sortinokvoten – som på ett bättre sätt tar hänsyn till portföljen eller fondens volatilitet.

Det här måttet straffar nedåtgående volatilitet, och belönar svängningar uppåt i rätt riktning, vilket alltså ger ett mycket mer rättvisande resultat.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.