Vad är sortinokvot?

Sortinokvot är ett mått som används av investerare för att få en uppfattning om den riskjusterade avkastningen i en portfölj eller fond.

Det är ett sätt att sätta avkastningen i relation till den risk (volatilitet) som har tagits för att uppnå den avkastningen, vilket är tänkt att ge en bättre och mer rättvisande bild av avkastning och risk.

Sortinokvoten liknar sharpekvoten, men många anser att sortinokvoten ger en bättre uppfattning om den faktiska risken i en portfölj eller fond eftersom den bättre hanterar den dåliga volatiliteten.

Det här måttet mäter överavkastning i relation till ett avkastningsmål (t.ex. den riskfria räntan), och den använder s.k. semivarians som ett mått för förlustrisken i relation till avkastningsmålet.

Sortinokvoten straffar rörelser nedåt

Den stora anledningen till varför sortinokvoten anses vara bättre än sharpekvoten är eftersom den förstnämnda enbart straffar nedåtgående volatilitet och belönar svävningar uppåt i rätt riktning – medan sharpekvoten straffar all volatilitet oavsett om det är uppåt eller nedåt.

Vad är en bra sortinokvot?

Ju högre sortinokvot, desto bättre – precis som för sharpekvoten alltså.

När du tittar på två liknande investeringar eller portfölj bör en rationell investerare föredra den med högst sortiokvot eftersom det betyder att den investering genererar mer avkastning per ”dålig risk” som den exponerar sig mot.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.