Vad visar volatilitet?

Volatilitet är ett riskmått som anger hur mycket priset på en aktie (eller andra finansiella tillgångar) rör sig upp och ner i förhållande till dess historiska medelvärde. Detta visas i procent, och baseras på den historiska utvecklingen.

Detta kan användas för att bedöma risken i en aktie. Ju mer aktiekursen rör sig upp och ner, desto högre volatilitet har aktien – och desto högre risk anses aktien ha.

Volatilitet, eller ”volla” i dagligt tal, visar kort sagt hur skakig resan framåt kan förväntas bli. Det är ett sätt att bedöma hur hög eller låg risk en aktie kan tänkas ha, och det är viktigt att ta hänsyn till detta när man sätter ihop en portfölj.

  • Hög volatilitet indikerar hög risk
  • Låg volatilitet indikerar låg risk

Hur hög eller låg volatilitet en aktie kan varierar över tid, och den kan ha perioder med både högre och lägre svängningar än vad den har haft historiskt. Aktiens rörelser upp och ner påverkas av rapporter från bolaget, andra viktiga nyheter för bolaget, samt övriga faktorer som kanske inte påverkar bolaget och dess aktie på lång sikt.

När osäkerheten på de finansiella marknaderna eller i det enskilda bolaget ökar tenderar även aktiernas svängningar att öka (generellt sett).

Kom ihåg att volatilitet inte visar åt vilket håll en aktie rör sig, utan den visar bara hur stora aktiens svängningar är upp och ner i förhållande till dess medelvärde.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vad är bäst – hög eller låg volatilitet?

Detta beror helt på om du föredrar hög eller låg risk.

När en akties volatilitet är hög indikerar det också att risken (och den potentiella avkastningen) är hög. Är det däremot låg volatilitet i aktien kan det ge en indikation om att risken (och den potentiella avkastningen) är låg.

Det beror på att risk och avkastning hör ihop med varandra.

Hög volatilitet innebär att priset på aktien rör sig mycket upp och ner. Det ger en ökad risk för dig som investerare, men det innebär även möjligheterna till hög avkastning ökar. Aktien kan stiga kraftigt, men även sjunka kraftigt.

Låg volatilitet innebär att priset på aktien rör sig lite upp och ner. Det ger en minskad risk för dig som investerare, men innebär även att den förväntade avkastningen är låg. Aktier med låg volatilitet tenderar att ha en mindre skakig resa. De stiger sällan mest på kort tid, men de kommer å andra sidan inte falla lika mycket heller.

Hur används volatilitet som nyckeltal?

Volatilitet säger mer om bolagets aktie än om bolagets verksamhet.

Är du en långsiktig ägare i ett bolag bör du titta och fokusera mer på bolagets fundamentala utveckling och relevanta nyckeltal. Detta innebär att du tittar på hur omsättning (försäljning), vinst, skuldsättning, och så vidare, utvecklas i bolaget – och inte hur aktien rör sig. Det är vinst och tillväxt som långsiktigt driver aktiekursen.

Är du en kortsiktig investerare och inte planerar att äga en aktie lika länge är det viktigare och mer intressant att ha koll på aktiens volatilitet, då det alltså visar hur mycket aktien kan svänga upp och ner.

Volatilitet och Beta-tal

Det är skillnad på volatilitet och beta-talet, vilket är viktigt att komma ihåg.

Volatilitet visar hur mycket priset på en aktie svänger upp och ner, i förhållande till den specifika aktiens historiska medelvärde.

Beta-talet visar däremot hur mycket aktiekursen svänger (eller varierar) i förhållande till börsen eller ett specifikt aktieindex som den jämförs mot.

Detta innebär att beta-talet visar de relativa rörelserna jämfört med börsen som helhet, medan volatilitet anger hur den specifika aktien har rört sig i förhållande till sitt historiska medelvärde.

Volatilitet och Sharpekvot

Riskmåttet används också för att mäta den riskjusterade avkastningen i en portfölj eller för en fond – dess sharpekvot.

Riskjusterad avkastning innebär att man tittar på hur hög avkastningen varit i förhållande till den risk som man har tagit för att uppnå avkastningen. Detta görs genom att titta på sharpekvoten eftersom den ger en bra indikation om hur väl investeraren har lyckats.

Volatilitet på engelska

Volatility

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.