Vad är passiv förvaltning?

Passiv förvaltning innebär vanligtvis att man investerar efter ett specifikt index med målet att följa och ge samma avkastning. Kort sagt: man köper alla aktier i ett index (om man ska följa ett aktieindex).

När man använder sig av passiv förvaltning tenderar man att ha en relativt bred fond eller portfölj, eftersom man helt enkelt köper allt som ingår i ett specifikt index och vanligtvis innehåller index en hel del olika aktier (eller andra tillgångar).

Passiv förvaltning är motsatsen till aktiv förvaltning.

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Fördelar med passiv förvaltning

Passiv förvaltning är generellt sett ett väldigt billigt sätt att förvalta en fond eller portfölj. En bra anledning att fokusera på låga kostnader är eftersom att det ger ränta-på-ränta-effekten bättre möjligheter att ge avkastning på sparkapitalet.

Är man inte så insatt och påläst som investerare kan en fond med passiv förvaltning vara ett jättebra sätt att spara sina pengar långsiktigt eftersom det historiskt har gett en bra avkastning över tid (om du sparat i aktiefonder med passiv förvaltning).

Nackdelar med passiv förvaltning

Det är väldigt svårt att kraftigt överprestera index när man använder sig av passiv förvaltning. Varför? Jo, eftersom den innehåller samma aktier och i övrigt ser ut precis som det indexet – det är helt enkelt ingen skillnad, och då går det inte att få någon skillnad på avkastningen heller. Men å andra sidan kan du inte heller underprestera index, vilket ju faktiskt är en fördel.

En annan nackdel med är att man äger allt som ingår i ett index – även de aktier (eller andra tillgångar) som kanske inte har en så ljus framtid. Man köper ju allt som finns i indexet för att följa och ge samma avkastning, men då kan man även få med mindre bra aktier. Hade man istället haft aktiv förvaltning skulle man kunna välja bort de aktier som inte förväntas utvecklas så bra.

Fonder med passiv förvaltning

Fonder som har passiv förvaltning tenderar att vara väldigt billiga, och de lämpar sig därför bra i ett långsiktigt sparande om man vill hålla nere kostnaderna.

Majoriteten av alla indexfonder har passiv förvaltning. Det är helt enkelt en dator som sköter fondens investeringar, med målet att följa och ge samma avkastning som ett specifikt index (t.ex. det svenska indexet OMXS30).

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.