Vad är en bransch?

En bransch är en specifik kategorisering av bolag och deras huvudsakliga verksamhet, inom en specifik sektor (som är en bredare kategorisering).

Alla branscher har sina egna specifika egenskaper där lönsamhet, värdering, regelverk, risker, konjunkturkänslighet, och andra förhållanden varierar mellan de olika branscherna. Detta innebär att man bör undvika att jämföra bolag och nyckeltal från olika branscher med varandra eftersom det kan bli missvisande.

Investerare, analytiker, och ekonomer studerar ofta de olika branscherna för att få en bättre uppfattning om vilka möjligheter och risker som finns för bolagen inom de specifika branscherna. Ett bolag i en bransch där framtidsutsikterna inte ser så bra ut är kanske ingen bra investering.

Bolag inom samma bransch kan jämföras med varandra för att utvärdera vilket av dem som ser ut att vara den bästa investeringen i den specifika branschen.

Aktier inom samma bransch går vanligtvis upp och ner som grupp eftersom de till stor del påverkas av samma övergripande faktorer. Detta kan inkludera förändringar i hur investerare ser på den branschen i sin helhet. Men det kan även vara förändringar som riktas specifikt mot en viss bransch, i form av nya lagar och regler eller ökade kostnader för råvaror och insatsvaror.

Nyheter och händelser relaterade till ett bolag kan påverka de andra bolagen i viss utsträckning, och därmed även bolagens aktier (såväl uppåt som nedåt).

Lista på branscher

Listan innehåller några av de vanligaste branscherna, och där sektorn som innehåller de branscherna står överst och är fetmarkerad.

Finans & Fastighet
Bank
Investmentbolag
Fastigheter

Dagligvaror
Livsmedel
Konsumentprodukter

Industri
Produktion
Byggnation
Distribution
Tjänster

Hälsovård
Sjukvård
Bioteknik
Läkemedel

Sällanköpsvaror
Konsument
Återförsäljare
Betting & Spel
Kläder & Textil
Hotell & Restaurang
Nöje & Media

Material
Gruvor & Metall
Skog

Informationsteknik
IT-Tjänster
Programvara
Kommunikation

Energi
Olja & Gas

Bransch på engelska

Industry


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.