Vad är P/E-tal?

Nyckeltalet P/E-tal visar hur bolagets vinst värderas av marknaden, och är ett av de vanligaste och mest använda nyckeltalen.

Förkortningen P/E står för Price/Earnings – alltså Pris/Vinst på svenska – och det är helt enkelt aktiekursen (price) dividerat med bolagets vinst (earnings).

Nyckeltalet används när investerare försöker bedöma värderingen på en viss aktie, och hurivida den är över- eller undervärderad.

Vi kan lite förenklat säga att P/E-talet visar hur många gånger årsvinsten marknaden är beredd att betala för bolaget, eller hur många år det skulle ta för att få tillbaka investeringen – förutsatt att den nuvarande vinstnivån är densamma.

Ett P/E-tal på exempelvis 12 innebär att marknaden betalar 12 årsvinster för bolaget, och att det skulle ta 12 år att få tillbaka investeringen om vinsten låg kvar på samma nivå. Om vinsten stiger går det snabbare att tjäna tillbaka investeringen.

Du bör kombinera P/E-talet med andra typer av nyckeltal för att bedöma aktiens värdering och huruvida det är ett bra bolag att investera i eller inte. Använd fler nyckeltal och få en bättre uppfattning.

Kom även ihåg att P/E-talet är känsligt för engångshändelser, och detta kan förvränga nyckeltalet och göra det missvisande.

Engångshändelser kan exempelvis vara att bolaget sålt en del av sin verksamhet och fått in en stor summa pengar, eller att man valt att ta en stor kostnad för att bygga om sin fabrik eller att man gjort av- och nedskrivningar.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Räkna ut P/E-tal

Du räknar ut P/E-talet genom att dividera aktiekursen med bolagets vinst per aktie.

P/E = Aktiekurs / Vinst per aktie

Vinsten per aktie kan vara den nuvarande vinsten eller den framtida förväntade vinsten. Du kan även använda den genomsnittliga vinsten under de senaste (3, 5, 10) åren.

Exempel:
Aktiekurs: 186 kr
Vinst per aktie: 12 kr
P/E: 186 / 12 = 15,5

Vad är ett bra P/E-tal?

Tumregeln säger att P/E-talet bör vara så lågt som möjligt (men inte negativt).

Det finns dock många faktorer som påverkar, och exakt vilken nivå som är bra skiljer sig mellan olika typer av bolag. Men även hur ekonomin i allmänhet ser ut (specifikt ränta och inflation) påverkar.

Du måste jämföra P/E-talet med andra bolag inom samma bransch för att få en uppfattning om det högt eller lågt. Titta även på hur det specifika bolaget har värderats historiskt för att se om det kan vara ett läge att köpa eller sälja aktien.

Vinsterna värderas olika i olika branscher eftersom olika branscher påverkas av olika faktorer. Aktiens värdering (P/E-tal) påverkas även av hur stabil vinsten är eller förväntas vara.

Nyckeltalet bör inte användas då du värderar fastighetsbolag och investmentbolag. Detta eftersom den redovisade vinsten i den typen av bolag inte alla gånger är den faktiska vinsten som verksamheten genererat. Resultatet i dessa bolag påverkas av värdeförändringar på deras tillgångar, vilket ger en missvisande vinst och därmed även ett missvisande P/E-tal.

Stockholmsbörsen har ett historiskt genomsnitt på omkring P/E 15. Och detta kan användas som en fingervisning om vilken värdering som anses vara ”normal”.

Det är dock inte alltid ett lågt P/E-tal är bättre än ett högt. Detta kan bero på att marknaden tror att det kommer gå sämre för bolaget, och därmed är man beredd att betala mindre för aktien (vilket sänker P/E-talet givet samma vinstnivå).

Hur används P/E-tal?

Nyckeltalet är ett av de vanligaste nyckeltalen som används inom fundamental analys, och anledningen till detta är för att det ger en snabb överblick över bolagets värdering.

Upptäcker du att ett bolag värderas lägre än konkurrenterna i samma bransch kan det indikera att bolaget är köpvärt. Men det kan också indikera att marknaden inte tror lika mycket på det bolag som dess konkurrenter, och därmed kräver investerarna en ”rabatt” mot övriga bolag i samma bransch.

Värderas ett bolag högre än sina konkurrenter kan det indikera att bolaget inte är lika köpvärt som de andra lägre värderade bolagen. Men det kan också indikera att marknaden tror mer på det bolaget än dess konkurrenter, och därmed är investerarna beredda att betala mer för bolaget än övriga i samma bransch.

När P/E-talet är högt kan det kort sagt betyda att aktien är övervärderad. Men det kan även betyda att marknaden har höga förväntningar på bolaget och att det ska leverera växande vinster och ökande utdelningar.

Medan ett lågt P/E-tal istället alltså kan betyda att aktien är undervärderad eller att marknaden har låga förväntningar på bolaget och dess framtid.

Bolag som växer snabbt tenderar ofta att ha ett högre P/E-tal eftersom man är beredd att betala ett högre pris för de framtida vinsterna. Du bör i detta fall istället använda dig av PEG-talet för att få en bättre uppfattning om aktiens värdering.

Vad betyder negativt P/E-tal?

Ett negativt P/E-tal innebär att bolaget går med förlust.

Exempel:
Aktiekurs: 120 kr
Vinst per aktie: -10 kr
P/E: 120 / -10 = -12

Du bör i detta läge istället använda dig av P/S-talet för att få en bättre uppfattning om bolaget och hur aktiens värderas av marknaden.

P/E-tal på engelska

Price-Earnings Ratio (P/E Ratio)

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.