Vad är GAV och hur används det?

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) är det genomsnittspris som du har betalat för ditt innehav i en specifik aktie, fond, eller något annat värdepapper.

Ditt GAV är det som avgör om hur har gjort en vinst eller förlust på din investering. Är ditt inköpspris högre än nuvarande pris innebär det att du har gått med förlust. Och är ditt inköpspris under nuvarande pris innebär det att du ligger på plus i din investering.

Inköpspriset används ofta i skattesammanhang när du ska betala skatt på eventuell vinst, eller göra avdrag för en eventuell förlust. Detta är främst aktuellt i de fall då du äger värdepappret i ett Aktie- & Fondkonto då du betalar skatt / gör avdrag när du säljer värdepappret. I ett ISK eller KF är detta inte aktuellt på samma sätt då man betalar skatt oavsett om man gjort en vinst eller förlust på sina investeringar.

Bankerna och nätmäklarna brukar redovisa ditt genomsnittliga inköpspris automatiskt för de värdepapper du äger. De brukar dessutom ta hänsyn till kostnaden för courtaget. Detta gör att du får en bättre och mer rättvisande bild av ditt inköpspris.

Du behöver därför normalt sett inte räkna ut ditt GAV själv. Men det kan ändå vara bra att du har en grundläggande förståelse kring hur det beräknas. Samt hur det kan påverka dina beslut att köpa eller sälja en viss tillgång till ett visst pris.

Hur räknar man ut GAV?

Ditt genomsnittliga inköpspris redovisas som sagt automatiskt på bankernas sajter där du kan se dina innehav och hur de har utvecklats.

Men nedan är en enkelt förklaring för hur du räknar ut inköpspriset.

Exempel

Du köper 1 aktie för 100 kronor, och därefter 3 aktier för 50 kronor styck.

Beräkningen blir då, i tre steg:

  1. (1 * 100 + 3 * 50) / (1+3)
  2. (100 + 150) / 4
  3. 250 / 4 = 62,50 kronor

Ditt genomsnittliga inköpspris i den här aktien är 62,50 kronor.

Beräkningen är i grunden rätt simpel. Men när vi blandar in kostnad för courtage och det scenariot där du genomför många köp till många olika kurser så kan det bli lite mer komplicerat.

Det är därför bra att ditt GAV redovisas automatiskt av bankerna och nätmäklarna så att du inte behöver försöka dig på att räkna ut ditt inköpspris själv med risk för att det blir fel.

GAV och den psykologiska aspekten

Det finns många investerare som tenderar att fokusera alldeles för mycket på deras GAV i ett specifikt värdepapper, istället för värdepapprets aktuella värdering, när de beslutar om de ska köpa eller sälja. Detta är ett felaktigt fokus och något man bör undvika i största möjliga utsträckning.

Vi är sällan helt rationella när det gäller våra investeringar, och detta tar bloggaren Lundaluppen upp i ett inlägg där han listar några fel som investerare vanligtvis gör kopplat till det genomsnittliga anskaffningsvärdet på våra investeringar.

GAV - Lundaluppen


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.