Vad är en börs?

En börs är en marknadsplats där du och andra investerare kan köpa och sälja olika tillgångar (t.ex. aktier eller råvaror).

När man pratar om börsen syftar man vanligtvis på aktiebörsen (även kallad aktiemarknaden). Vi kommer därför att syfta på just aktiemarknaden när vi pratar om börsen. Principen är dock generellt sett densamma för alla typer av börser.

Börsen är en reglerad marknadsplats vilket innebär att bolagen som vill börsnotera sina aktier måste följa vissa krav och bestämmelser. Kraven som ställs häller bland annat hur bolaget ger ut information till marknaden och hur insynspersoner handlar bolagets aktie.

Vi kan kort sagt säga att börsen är en mötesplats där köpare och säljare träffas för att byta olika tillgångar med varandra. Köparna och säljarna meddelar sedan de andra till vilket pris de vill köpa eller sälja en specifik aktie.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Varför finns börsen?

Börsens klassiska roll är att fungera som en marknad för riskkapital.

Det krävs investerare som är villiga att riskera sitt kapital i bolag för att både samhället och näringslivet ska kunna utvecklas. Börsen blir då den plats där investerare med kapital möter bolag som är i behov av kapital.

En väl fungerande samhällsekonomi i ett land är beroende av att det finns en börs. Aktiemarknaden är alltså inte enbart till för att erbjuda investerare en möjlighet att köpa och sälja aktier för att få avkastning på sitt kapital.

Detta gör att de pengar som finns i samhället snabbt och smidigt går till de bolag som har bäst användning för dem – det blir en effektiv resursfördelning.

Bolag som noterar sina aktier på en börs eller marknadsplats väljer vanligtvis att ta in mer pengar (genom en s.k. nyemission), vilket för övrigt även går att göra som ett redan noterat bolag.

Pengarna som bolaget får in kan då användas för att utveckla nya produkter och tjänster, investera i forskning och tillverkning, eller satsa på att utbilda personalen.

Detta gör att det skapas jobbtillfällen, vilket naturligtvis bidrar till att samhället fortsätter att utvecklas och drivs framåt.

Hur fungerar köp och sälj?

En investerare som vill köpa aktier lägger en köporder, och anger samtidigt hur många aktier och till vilket pris denne är villig att köpa. Befintliga aktieägare som vill sälja sina aktier lägger en säljorder, och anger då hur många aktier och till vilket pris denne kan tänka sig att sälja.

Investerarnas köp- och säljorders läggs in i börsens system i det s.k. orderdjupet/orderboken. I orderdjupet visas hur många aktier som är till salu (och till vilka priset), samt hur många som köparna vill köpa (och till vilka priser).

Det är först när en köpare och en säljare möts på samma pris som det görs affär (och det sker ett s.k avslut). De måste alltså vara överens om priset på aktien. Är de överens får köparen aktierna och säljaren får pengarna.

När det är många som vill köpa och sälja en aktie är det lättare att affären går igenom. Och tvärtom, när det är få som vill köpa och sälja är det svårare att affären går igenom. Detta kallas för en akties likviditet eller omsättning. Är det många som handlar aktien är likviditeten god, och är det få så är likviditeten dålig.

Kursen som affären sker till (där köpare och säljare möts) kallas ofta för senast betalt eller avslutskurs. När du kollar på en aktie hos din bank/nätmäklare kommer du därför kunna se tre olika kurser. Köp, Sälj, och Senast betalt.

När köparen och säljaren möts på samma pris blir det avslut och affären går igenom. Börsen genomför transaktionen, och köparen får aktierna och säljaren erhåller pengarna.

Vad styr priserna på en börs?

Det är utbud och efterfrågan som styr priserna på en börs. Vilket gäller i princip vilken annan vara, produkt, eller tjänst, som helst.

När det är många som vill köpa (stor efterfrågan) men få som vill sälja (litet utbud) tenderar priserna att öka. Tvärtom blir det när det är få som vill köpa och många som vill sälja.

Men vad är det som gör att många vill köpa eller sälja, eller kort sagt: vad styr utbud och efterfrågan?

Det styrs av hur investerarna ser på tillgången (en aktie i det här fallet) och dess framtid.

När investerarna tror att bolaget (som aktien representerar en ägarandel i) kommer att gå bättre i framtiden och tjäna mer pengar så kommer de att vilja köpa den aktien. Tvärtom innebär det att om bolaget förväntas gå sämre så vill investerare sälja aktien.

Det är kort sagt marknaden (investerarna som grupp) som bestämmer bestämmer priserna på de aktier (eller andra tillgångar) som handlas på börsen.

Vilket pris du kan sälja dina aktier för beror helt och hållet på vad någon annan vill köpa dem för. Det krävs alltid en köpare och en säljare för att en affär på en börs ska bli av.

Vad är orderdjup / orderbok?

Alla aktier som är noterade på en börs har ett orderdjup (även kallat orderbok), och där visas det hur många aktier som köparna vill köpa och säljarna vill sälja, på respektive prisnivå.

Marknaden kan på detta sätt se vart någonstans köparna respektive säljarna har positionerat sig och är beredda att köpa respektive sälja aktien. Detta kan indikera vart aktien på kort sikt kommer att röra sig.

Hur fungerar börsens call?

Börsen har alltid en viss tid som den är öppen, och då det är möjligt för köpare och säljare att köpa och sälja tillgångarna som handlas på den börsen.

Den svenska aktiemarknaden, Stockholmsbörsen, är exempelvis öppen måndag till fredag mellan klockan 09.00 och 17.30.

Processen som sker när börsen öppnar respektive stänger kallas för call (öppningscall och stängningscall).

Du kan lägga en köp- eller säljorder trots att börsen är stängd. Men eftersom den är stängd kommer den inte att gå igenom när du lägger den. Ordern ligger då och väntar i börsens system tills att börsen har öppnat igen.

Den svenska börsen – Stockholmsbörsen

Den svenska börsen heter Stockholmsbörsen och är den man syftar på när man pratar om aktiemarknaden eller börsen i Sverige. En annan reglerad börs är NGM Equity, där små tillväxtbolag vanligtvis är noterade.

Det finns idag över 300 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Bolagen som är noterade är s.k. publika aktiebolag, eftersom allmänheten kan köpa aktier i bolaget.

Stockholmsbörsen kallas ibland för ”huvudlistan”, vilket beror på att det är den primära marknaden för handel med aktier i Sverige (mer om detta längre ner).

Bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen är uppdelade i olika listor beroende på hur stor de är sett till deras börsvärde.

  • Large Cap – Bolag med ett börsvärde på över 1 miljard euro
  • Mid Cap – Bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro
  • Small Cap – Bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro

De börsnoterade bolagen är, förutom storlekslistorna ovanför, även indelade i olika sektorer och branscher beroende på vilken typ av verksamhet de i huvudsak bedriver.

Vad är en MTF för något?

Stockholmsbörsen är alltså den primära marknadsplatsen där köpare och säljare träffas för att göra aktieaffärer, men det är inte den enda platsen i Sverige som du kan handla aktier vid.

Det finns nämligen flera s.k. MTF:er (Multilateral Trading Facility), som i dagligt tal kallas för handelsplattformar, och dessa är: First North, NGM Nordic MTF, samt AktieTorget.

Handelsplattformar inriktar sig på mindre tillväxtbolag som inte har möjlighet att noteras på Stockholmsbörsen. Det kan variera mellan olika bolag varför Stockholmsbörsen inte är aktuellt för dem, men oftast är det på grund av höga kostnader och omfattande regelverk.

Det finns naturligtvis krav och regler på en MTF också, men de är mindre omfattande och inte lika strikta. Handelsplattformarna gör det möjligt för även mindre bolag att få in riskkapital, vilket är bra för samhället.

Börsen ställer höga krav

När ett aktiebolag vill notera sina aktier på en börs ställs det vanligtvis höga krav på bolaget, och dessa måste uppfyllas för att bolagets börsnotering ska gå igenom.

Bolagen har omfattande krav och regler som de måste följa för att få vara noterade på börsen.

Bolagen går med på alla villkor och betalar en avgift för att börsen erbjuder en sådan bred marknad av investerare vilket gör det lättare att få folk att handla bolagets aktie.

Reglerna skyddar dig som investerare och gör det säkrare för dig att handla aktierna. Att noteras på aktiebörs innebär att aktiebolag genomgått en omfattande granskning under den s.k. noteringsprocessen.

Vad är ett index?

Ett index en sammansättning av aktier (eller andra tillgångar) som används för att visa utvecklingen under en viss tid för den utvalda gruppen av aktier.

Detta gör det möjligt att få en uppfattning om hur den generella marknaden har utvecklats i exempelvis Sverige eller något annat land.

Det finns flera olika svenska aktieindex som kan de dig en bra bild över hur den svenska aktiemarknaden har utvecklats under en viss tidsperiod, och det finns möjlighet att visa utvecklingen både inklusive och exklusive utdelningar.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.