Vad är en sektor?

En sektor är en bred kategorisering av bolag och deras huvudsakliga verksamhet, som innehåller branscher (vilket är en mer specifik kategorisering).

Varje sektor har unika egenskaper, och en specifik riskprofil, som lockar en viss typ av investerare.

Det är därför relativt vanligt att analytiker och investerare specialiserar sig inom vissa enstaka sektorer för att kunna den (de) sektorn (sektorerna) väldigt väl och därmed bli duktig på att välja ut aktier och bolag inom det området.

Lista på sektorer

  • Dagligvaror
  • Energi
  • Finans & Fastighet
  • Hälsovård
  • Industri
  • Informationsteknik
  • Kraftförsörjning
  • Material
  • Sällanköpsvaror
  • Telekommunikation

Sprid riskerna i olika sektorer

En välkomponerad aktieportfölj bör bestå av bolag från olika sektorer, gärna 5-6 stycken olika sektorer. Detta eftersom det ger en någorlunda bra riskspridning i en portfölj, vilket gör att du inte är lika känslig för om en specifik sektor går dåligt under en period.

Om du bara äger bolag inom IT-sektorn riskerar du att drabbas väldigt hårt om just den sektorn råkar ut för något som påverkar alla bolag i sektorn.

Sektor på engelska

Sector


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.