Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Ett investeringssparkonto (ISK) är en enkel och förmånlig kontoform där du kan spara i aktier, fonder, och andra värdepapper.

Kontot kan enbart ägas av en person (ni kan inte vara flera ägare till samma ISK), och juridiska personer (t.ex. företag) kan inte ha ett investeringssparkonto (då rekommenderas en kapitalförsäkring istället). Minderåriga personer kan ha ett ISK vilket gör det perfekt för barnsparande. Det finns ingen begränsning på hur många ISK du kan ha.

Investeringssparkontot är helt gratis. Det enda du behöver betala är den låga schablonskatten (mer om det längre ner), och andra avgifter som är förknippade med din handel (t.ex. courtage).

De tillgångar (värdepapper och likvida medel) som du har på ditt investeringssparkonto omfattas av investerarskyddet och den statliga insättningsgarantin.

💡 Avanza är ett exempel på en nätmäklare som erbjuder ISK-konto

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Vilka fördelar och nackdelar har ISK?

Fördelar med ISK:

 • Du betalar en låg och förmånlig skatt
 • Du betalar ingen skatt på vinster eller utdelningar
 • Din deklaration sker automatiskt
 • Det finns ingen inlåsning (du kan ta ut pengarna när du vill)
 • Du står som ägare till aktierna (vilket gör att du ska rösta på bolagsstämmor)
 • Du kan flytta värdepapper mellan olika ISK
 • Kontot kan ägas av omyndiga personer

Nackdelar med ISK:

 • Du betalar skatt även om du går med förlust
 • Du får inte kvitta vinster mot förluster
 • Skatten kan höjas i framtiden om statslåneräntan går upp
 • Du kan inte välja förmånstagare
 • Du måste sköta hanteringen av utländsk källskatt själv
 • Kontot kan ej ägas av företag eller flera personer

Vad kostar ett investeringssparkonto?

Investeringssparkontot är helt gratis, däremot tillkommer det skatt och även kostnader som är förknippade med din handel (t.ex. courtage, spread, eller förvaltningsavgifter för fonder).

Läs noga igenom vilka kostnader din bank eller nätmäklare tar ut när du handlar eller placeringar i värdepapper så att du är medveten om vad det kan komma att kosta dig. Det är viktigt att ha låga kostnader i ett långsiktigt sparande eftersom det över tid kan bli mycket pengar som försvinner iväg.

Hur fungerar skatt på investeringssparkonto?

Du betalar inte någon skatt på vinster eller utdelningar, men däremot betalar du en årlig skatt (schablonskatt) på det totala värdet av ditt sparande, oavsett om du gjort en vinst eller förlust. Det blir alltså inte någon extra skatt om du väljer att ta ut pengar från ditt investeringssparkonto.

Det är inte tillåtet att göra avdrag för försluter som du gör på ditt ISK, och avgifter som förekommer på ditt ISK (t.ex. fondavgifter, depåavgifter, och andra utgifter) är inte avdragsgilla. Du kan däremot kvitta schablonintäkten på ditt ISK mot kapitalförluster och ränteutgifter som du har haft utanför ditt ISK.

Skatten beräknas på det s.k. kapitalunderlaget. Det räknar du ut genom att addera ihop kontovärde med summan av alla insättningar på kontot (utdelningar och en överföring från annat eget ISK räkas inte som insättning), och sedan dividera det beloppet med fyra.

Nästa steg är att räkna ut schablonintäkten. Den här procentsatsen räknas fram genom att man tar statslåneräntan den 30 november föregående år och lägger till 1%-enhet (den kan dock aldrig bli lägre än 1,25% av kapitalunderlaget).

Det är på schablonintäkten som du sedan betalar 30% skatt.

Exempel på ISK-skatt

Erik öppnar ett ISK under årets första kvartal och sätter in 15 000 kronor. Han gör sedan ytterligare in insättning under det tredje kvartalet på 20 000 kronor. Han gör några bra investeringar och värdet på tillgångarna på hans ISK ökar under årets gång.

 • Värde vid ingången av första kvartalet (1 januari): 0 kr (kontot var ej aktivt vid årets början)
 • Värde vid ingången av andra kvartalet (1 april): 15 500 kr (insättning förra kvartalet + avkastning)
 • Värde vid ingången av tredje kvartalet (1 juli): 38 000 kr (insättning + avkastning)
 • Värde vid ingången av fjärde kvartalet (1 oktober): 42 000 kr (ingen insättning + avkastning)
 • Summa av värde och insättningar: 95 500 kr

Kapitalunderlaget beräknas sedan genom att dividera summan (95 500 kr) med fyra: 95 500 / 4 = 23 875 kr

Exempel: Den 30 november 2019 var statslåneräntan -0,09% – ja du läste rätt, den var negativ.

Eftersom statslåneräntan var negativ blir schablonintäkten 1,25% eftersom det är lägsta möjliga. I andra fall när den inte är negativ och så låg så tar man statslåneräntan + 1%-enhet för att få fram schablonintäkten.

Schablontintäkten i vårt exempel från 2019 är därför: 23 875 x 0,0125 (1,25%) = 298 kr

I Eriks deklaration kommer det att vara förtryckt 298 kr som schablonintäkt, och det är på dessa 298 kr som han sedan ska betala 30% skatt.

Skatten blir därmed 89 kr (298 x 0,3 = 89).

Den skatt som Erik blir tvungen att betala för sitt ISK 2019 är alltså 89 kr, vilket motsvarar 0,375% av kapitalunderlaget. Vill du enkelt räkna fram skatten kan du ta ditt kapitalunderlag och multiplicera det med 0,00375.

Hur fungerar deklaration på investeringssparkonto?

Du behöver inte tänka på deklarationen alls när det gäller ISK, eftersom den sköts helt automatiskt.

Banken där du har ditt investeringssparkonto räknar ut din schablonintäkt, och rapporterar sedan in den uppgiften till Skatteverket, och därefter dyker den upp förtryckt i din deklaration – enkelt och smidigt!

Vad kan jag spara i på ett investeringssparkonto?

Du kan spara i alla värdepapper (t.ex. aktier, fonder, obligationer, certifikat, och optioner) som är noterade på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.

Det går även bra att ha likvida medel på kontot. Du behöver alltså inte investera alla pengar som du sätter in på ditt investeringssparkonto. Men kom ihåg att det inte är särskilt förmånligt att använda kontot som ett vanligt sparkonto.

Du kan inte spara i värdepapper som inte handlas på en reglerad marknad (t.ex. onoterade aktier). Det är inte heller möjligt att äga aktier i bolag där du (eller tillsammans med dina närstående) äger mer än 10% av rösterna eller kapitalet, eller att äga kvalificerade andelar i fåmansföretag. Blankning av aktier är något annat som inte heller är tillåtet i ett investeringssparkonto.

Bankerna har möjlighet att begränsa vilka värdepapper som du kan investera i, trots att dessa värdepapper är OK enligt lagen. Det kan därför vara bra att kolla upp innan du startar kontot vilka värdepapper som är tillgängliga hos dem.

Kan man föra över ett befintligt sparande till ISK?

Ja, det kan du – men det spelar roll från vilken kontoform du gör det.

Du kan föra över både värdepapper och pengar (likvida medel) mellan två ISK utan att det tas ut någon skatt – notera dock att det kan tillkomma en avgift för själva flytten.

Det går däremot inte att föra över tillgångar från en kapitalförsäkring till ett investeringssparkonto.

När det gäller en vanlig depå (aktie- och fondkonto) så kan du föra över sparandet till ett ISK, men det räknas då skattemässigt som en försäljning som du får skatta för (30% på vinsten).

Vad är skillnaden mellan ett ISK och en KF?

Ja, vad är egentligen skillnaden mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring? Vi går igenom några olikheter här nedanför, men vi rekommenderar att du läser igenom artiklarna om respektive kontotyp så att du får en bättre uppfattning om vad som skiljer mellan dem.

De är på många sätt väldigt lika varandra, men faktum är att de har en hel del olikheter också.

I ett investeringssparkonto står du som ägare till tillgångarna, medan i en kapitalförsäkring så står försäkringsbolaget som ägare (och du har sedan en fordran på försäkringsbolaget som motsvarar dessa tillgångar). Detta innebär att om du köper en aktie i en kapitalförsäkring så står inte du som ägare till aktien och kan därför inte rösta på bolagsstämman.

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring, och det kan hända att den har en viss bunden spartid. Ordet försäkring ska dock inte misstolkas som att pengarna i en KF är säkra, utan precis som i alla andra kontoformer kan du förlora hela eller delar av det insatta beloppet. I en ISK så finns den aldrig någon bunden spartid, och du kan därför ta ut dina pengar när du vill.

Du kan välja en förmånstagare i en KF, men det kan du inte i en ISK. Investerarskyddet och insättningsgarantin gäller för ISK, men inte KF.

🔗 Läs mer om den svenska insättningsgarantin
🔗 Läs mer om det svenska investerarskyddet

Investeringssparkonto och kapitalförsäkring beskattas båda genom schablonbeskattning, men själva skatteunderlaget räknas ut på lite olika sätt.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.