Vad är omsättning?

Omsättning (även kallat intäkter eller försäljning) är bolagets totala inkomster för sålda varor och utförda tjänster under en specifik tidsperiod (vanligtvis ett år eller kvartal).

Det är väldigt vanligt (och viktigt) att man tittar på bolagets omsättning när man gör en analys och värdering. En ökning av försäljningen från t.ex. ett år till ett annat (eller kvartal för den delen) kallas för tillväxt och är något som många investerare vill se hos ett bra bolag.

Men det räcker inte enbart med att se förändringen i omsättningen, utan det är bra om man även har koll på vad som har påverkat dess utveckling. Har intäkterna ökat eller minskat på grund av förändringar i volym eller pris? Eller är det kanske en kombination av båda?

Det händer att man även nämner nettoomsättning i detta sammanhang. Nettoomsättning innebär kort sagt att man exkluderar rabatter, moms (mervärdesskatt), samt andra typer av skatter som är direkt knuta till försäljningen (punktskatter). Vanligtvis är det just nettoomsättning man syftar på när man pratar om omsättning.

Ett slags mått på effektivitet är att kolla försäljningen per anställd (dividera omsättning med antalet anställda). Detta mått används dock inte speciellt ofta vid analyser, men kan trots det ändå vara intressant att kolla på.

Inte samma sak som vinst

Omsättning är inte detsamma som vinst (resultat). Bolagets resultat beräknas genom att ta intäkter minus kostnader, och därmed är omsättning enbart en del i beräkningen av vinsten. Intäkterna säger alltså ingenting om hur lönsamt bolaget är, utan för det kan man använda andra nyckeltal som visar detta.

Det är dock viktigt att man har god koll på bolagets omsättning och vilka faktorer som påverkar dess utveckling (såväl positivt som negativt). Omsättningen är ju det som så småningom förhoppningvis blir till vinst. Efter att alla kostnader har belastat företaget.

Omsättning på engelska

Revenue / gross sales / turnover