Tänk på valutarisken när du investerar

I takt med att utdelningsinvestering har blivit populärt de senaste åren har även intresset för utländska aktier ökat stort. Och det är numera både enkelt och billigt att göra utländska investeringar.

Det finns flera fördelar med att investera utomlands – som t.ex. att det finns andra typer av bolag och att det sprider de geografiska riskerna – men faktum är att det också finns en rätt tydlig nackdel med utländska investeringar.

Och det är valutarisken som uppstår när du köper aktier eller andra värdepapper som är noterade utomlands. Köper du exempelvis en aktie i USA har du en valutarisk mot amerikanska dollarn (aktien handlas i USD men du köper med dina svenska kronor).

Detta kan slå hårt på den avkastning du får (värdeutveckling och utdelning) så det är viktigt att ta hänsyn till detta.

Naturligtvis kan valutarörelser även gynna dig och göra att du får en högre avkastning, men i denna artikel vill vi fokusera på risken som utländska investeringar innebär eftersom många inte verkar tänka på den här biten.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Så fungerar valutarisken i praktiken

Låt oss ta ett exempel.

Du köper storbolaget Coca Cola. Den aktien är noterad i USA och handlas därmed i amerikanska dollar (USD). När du köper aktien så omvandlas dina svenska kronor till USD.

Efter 6 månader ser du att aktien (mätt i USD) har stigit 10 procent. Men under samma tidsperiod har valutakursen för USD/SEK sjunkit med 3 procent. Din investering har då ”bara” gett dig en avkastning på totalt 7 procent efter att vi tagit hänsyn till valutarörelserna.

Hade aktiekursen varit oförändrad under dessa 6 månader hade din avkastning alltså varit negativ (-3 procent).

Valutarörelser påverkar din totalavkastning

När du investerar i ett utländskt värdepapper och köper den i en annan valuta (t.ex. USD eller EUR) så påverkas värdet på din investering hela tiden – i takt med att valutakurserna förändras. Och detta är oavsett om investeringen faktiskt har ökat eller minskat i värde.

Detta påverkar därmed din avkastning, och det gäller både värdeutveckling (aktiekursen) och den eventuella utdelningen som bolaget ger till sina aktieägare. Om ett bolag exempelvis ger en utdelning på 10 USD så påverkas ju även det beloppet om valutakursen skulle sjunka.

Hur ser det ut på riktigt lång sikt?

I många fall tenderar valutarörelserna att jämna ut sig över väldigt långa tidsperioder – ibland går valutan åt rätt håll (du tjänar pengar) och ibland åt fel håll (du förlorar pengar).

Är du en långsiktig investerare spelar alltså valutan mindre roll. Men trots detta är det viktigt att ha en förståelse kring valutarisken och hur den påverkar din portfölj och dina investeringar.

Valutatesta din portfölj

Är du en utdelningsinvesterare som vill kunna leva på dina utdelningar helt eller delvis kan detta påverka dig i en relativt stor utsträckning beroende på hur du har utformat din portfölj.

Det är därför viktigt att du är medveten om valutarisken och planerar så att du har marginaler att hantera valutarörelserna som kan förekomma.

En bra idé i detta läge är därför att valutatesta din portfölj för att få en insikt i hur dina utdelningar påverkas beroende på hur valutakurserna rör sig. Hur skulle en nedgång på t.ex. 5-10% i de aktuella valutakurs påverka din portfölj och dina utdelningar?

Går det att skydda sig mot valutarisken?

Ja, det går – men det är kanske inte något som passar nybörjare.

Vill man skydda sig mot den här valutarisken kan man köpa ett finansiellt instrument som gör att man går kort (blankar) den valutakurs som är aktuell. Har du exempelvis köpt en amerikansk aktie behöver du därmed korta (blanka) valutaparet USD/SEK.

Detta innebär att du skapar en s.k. hedge (skydd) mot valutarörelserna, och att du därmed inte påverkas av valutan varken positivt (högre avkastning) eller negativt (lägre avkastning). Kortar du USD/SEK kommer du tjäna pengar på den positionen om valutakursen går ner. Och tvärtom kommer du att förlora pengar om valutakursen går upp.

Anledningen till att detta inte passar nybörjare är eftersom dessa finansiella instrument kan vara komplexa i sin utformning. Det kan därmed vara svårt att förstå vad allt innebär och vilka villkor som gäller. Och som vi tog upp tidigare så brukar valutarörelser jämna ut sig på lång sikt.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.