Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet. Det visar kort sagt hur mycket skuld det finns i bolaget per varje krona i eget kapital.

Nyckeltalet används för att bedöma den finansiella risken i ett bolag, och anges vanligtvis i decimal form (t.ex: 1,2 / 0,8 / 1,7). Är skuldsättningsgraden över 1 betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet, och tvärtom. Är det under 1 är det egna kapitalet större än bolagets skulder.

Bolag kan minska deras skuldsättningsgrad på två sätt. Det är antingen genom att minska bolagets skulder, eller genom att öka det egna kapitalet. Kombinerar man båda dessa, att man betalar av på skulderna samtidigt som man ökar eget kapital i bolaget, så blir det naturligtvis en kraftfullare effekt eftersom båda manövrerna bidrar till en lägre grad av skuldsättning.

Generellt är det så att ju högre skuldsättningsgrad, desto känsligare är bolaget för lågkonjunkturer och tider då ekonomin inte mår bra. En låg skuldsättning innebär tvärtom att bolaget har en god motståndskraft och överlevnadsförmåga om det blir sämre tider. Bolag måste betala sina skulder oavsett om intäkterna och vinsten ökar eller minskar, och därför innebär en hög andel skulder en hög räntekänslighet.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Men kom ihåg att den ökade risken som en hög skuldsättningsgrad innebär, till viss del kan motverkas av att bolaget har väldigt stabila och återkommande intäkter. Det innebär att bolaget har ett bra flöde av pengar in, vilket i sin tur kan sänka risken i verksamheten (trots höga skulder). Men en riskfylld kombination är då med andra ord en hög skuldsättningsgrad tillsammans med instabila och oregelbundna intäkter.

När du vill ta reda på om skuldsättningsgraden är hög eller låg så jämför endast med bolag inom samma bransch. Detta eftersom nivån på skuldsättning skiljer sig mellan olika branscher. Vissa typer av bolag behöver ha stora skulder för att kunna bedriva sin verksamhet, medan vissa andra kan klara sig på väldigt små eller inga skulder alls.

Hur beräknas skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad beräknas som kvoten mellan skulder och eget kapital.

Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget kapital

Exempel:
Bolagets skulder: 500 kr
Bolagets egna kapital: 350 kr
Skuldsättningsgrad: 500 / 350 = 1,42 = 1,42 ggr

Det finns även en lite mer avancerad beräkning, och den används för att ta hänsyn till obeskattade reserver och svensk bolagsskatt på 22 procent. Beräkningen ser då ut enligt följande.

Skuldsättningsgrad = (Skulder + 22% av obeskattade reserver) / (Eget kapital + 78% av obeskattade reserver)

Skuldsättningsgrad eller soliditet?

Skuldsättningsgraden är nära besläktad med soliditeten. De påverkas mycket av den andre, och när den ena (t.ex. skuldsättningsgraden) är hög är den andre (t.ex. soliditeten) låg. En hög skuldsättningsgrad innebär alltså att bolaget har en låg soliditet, och tvärtom.

De båda använder bolagets egna kapital i ekvationen. Skuldsättningsgraden tittar på skuldernas storlek i förhållande till det egna kapitalet, medan soliditeten istället kollar på hur stor del det egna kapitalet utgör av det totala kapitalet i bolaget.

Vilken av dessa två nyckeltal man väljer att använda är helt upp till var och en att bestämma själv. Det finns inget rätt eller fel, och de ger båda en god övergripande bild över den finansiella situationen i bolaget.

Tabellen nedan visar några utvalda värden för soliditet (vänsterkolumnen) och dess motsvarighet i skuldsättningsgrad (högerkolumnen). Den visar sambandet mellan dem, och vad respektive värde motsvarar hos den andre.

Soliditet och skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad på engelska

  • Debt/Equity Ratio
  • Debt-to-equity ratio
  • D/E

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.