Stor genomgång: Xact Högutdelande (allt du behöver veta)

Xact Norden Högutdelande (tidigare bara Xact Högutdelande) är en populär börshandlad fond (ETF) som investerar i nordiska stabila bolag med hög direktavkastning. Fonden äger 45 olika bolag och speglar indexet Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index. Fondens innehav är bolag med låg volatilitet och hög utdelning, och den här typen av systematiskt urval kallas för smart beta.

Fonden delar varje år ut pengar till fondandelsägarna, och den har därför blivit mycket populär bland de som har utdelningsinvestering som investeringsstrategi. Det är som sagt en ETF, vilket kort sagt innebär att är en fond som handlas som en aktie (i realtid på börsen). Din order går därmed igenom direkt både om du vill köpa eller sälja.

Xact Norden Högutdelande är alltså en bred fond med ett smart urval av bolag, och det kan agera som en bra grund i en långsiktig portfölj. Fonden kan passa dig bra om du vill få ta del av en vettig investeringsstrategi till en billig peng utan att själv behöva göra något mer än att sätta in pengar.

Fondbolaget Xact den största utgivaren av ETF:er i Norden och de har flertalet andra ETF:er utöver Xact Norden Högutdelande med diverse olika inriktningar. Deras ETF:er har en låg kostnad och erbjuder bra placeringsmöjligheter för många investerare.

Artikeln innehåller samarbetslänkar.

Fondens historiska avkastning

Xact Norden Högutdelande har presterat bra sedan starten den 6 april 2017.

Fondens totalavkastning sedan 6 april 2017 är ca 50 procent, och där ingår alltså både värdeökning och utdelning. Tittar vi exklusive utdelningar är avkastningen 38,5 procent under samma tidsperiod.

Grafen här nedan visar totalavkastning för Xact Norden Högutdelande jämfört med OMXSGI30 (Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag inklusive utdelning). Under samma tidsperiod har OMXSGI30 stigit med 33,5 procent.

Xact Högutdelande totalavkastning

Xact Högutdelande ger utdelning 2 gånger per år

I år 2020 kommer Xact Högutdelande börja dela ut pengar 2 gånger per år (istället för 1 gång). Och den här ändringen kommer efter att de har sett en stor kundefterfrågan på mer frekventa utdelningar.

Utdelningarna under 2020 kommer att ske i maj och september, men framöver kan det komma att bli ännu mer frekventa utdelningar än så. Det har pratats om att fonden under 2021 ska börja med 4 utdelningar varje år (kvartalsvis), ungefär som många preferensaktier och nordamerikanska aktier.

Hur det blir framgent återstår att se. Men i år kommer alltså Xact Högutdelande att dela ut pengar 2 gånger och det vet vi med säkerhet. Dessa allt mer frekventa utdelningar gör att spararna får ett jämnare flöde av utdelningar in på kontot, men samtidigt innebär det att man behöver vänta på en viss del av utdelningen (halva i maj, och andra halvan i september).

Xact Högutdelande utdelning 2020

Fondens målsättning är att dela ut 4 procent av fondandelens värde. Detta baseras på värdet vid tidpunkten då fondbolaget beslutar om utdelningen. En direktavkastning på 4 procent är en bra nivå, och troligtvis något som uppskattas av många.

Total utdelning: 5,20 kronor per andel
Antal utdelningstillfällen: 2 st

Detta innebär att 2,60 kronor delas ut i maj, och 2,60 kronor i september. Den totala utdelningen motsvarar 4 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2019-12-30.

Utdelningsschema för Xact Högutdelande:

Här nedanför ser du vilka datum som är bra att hålla koll på gällande utdelningen.

Utdelning 1

 • 11 maj 2020: Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 12 maj 2020: X-dag (fonden handlas exklusive rätt till utdelning)
 • 13 maj 2020: Avstämningsdag
 • 18 maj 2020: Utdelningen betalas ut

Totalt delas 2,60 kronor per andel ut i maj.

Utdelning 2

 • 14 sep 2020: Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 15 sep 2020: X-dag (fonden handlas exklusive rätt till utdelning)
 • 16 sep 2020: Avstämningsdag
 • 21 sep 2020: Utdelningen betalas ut

Totalt delas 2,60 kronor per andel ut i september.

Vad avgör utdelningens storlek?

Fondens utdelningstorlek i kronor och ören baseras på hur fondandelen värderas. Och värdet på fondandelen baseras i sin tur på värderingen av fondens innehav. Xact Högutdelande har som sagt ett mål att dela ut cirka 4 procent av fondandeles värde årligen. Och det förändras inte baserat på värderingen, utan det som förändras är alltså utdelningen i kronor.

Fonden investerar i högutdelande bolag, men trots detta baseras alltså inte utdelningens storlek på hur mycket utdelning fonden får från sina innehav. Storleken baseras på fondens värderingen, och kort sagt hur fondens har utvecklats.

Har fonden gått upp mycket kommer utdelningen i kronor att bli högre, och tvärtom förutsatt att fonden har gått ner. Direktavkastningen på omkring 4 procent är dock densamma oavsett fondens utveckling.

Innehav i XACT Högutdelande

Xact Högutdelande består av 45 bolag eftersom den speglar indexet Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som är ett index för nordiska stabila och utdelande bolag. Detta är bolag som har uppvisat en låg volatilitet (risk) i aktien kombinerat med att de ger utdelning till aktieägarna.

Indexet som fonden följer är ett s.k. smart beta-index vilket innebär att aktierna som indexet består av väljs ut baserat på andra faktorer än vad som är vanligt när det gäller indexuppbyggnad. Vi kommer gå in mer på vad smart beta är alldeles strax efter att vi gått igenom innehaven i fonden.

Fondens innehav går att se här, och per 2020-01-31 var de 15 största innehaven följande:

 • 3,11% – Sampo
 • 2,87% – Tele2
 • 2,77% – Gjensidige Forsikring
 • 2,67% – NCC
 • 2,61% – Tryg
 • 2,60% – Telia
 • 2,59% – Telenor
 • 2,47% – Kone
 • 2,44% – Elisa
 • 2,43% – Topdanmark
 • 2,43% – Nordea
 • 2,42% – Orkla
 • 2,41% – Investor
 • 2,38% – Kesko
 • 2,37% – Castellum

Vad innebär smart beta?

Xact Högutdelande är en smart beta-fond, och detta innebär att urvalet av bolag som fonden ska investera i sker genom att titta på andra faktorer och nyckeltal än vad som är vanligt (t.ex. marknadsvärde eller aktiernas omsättning).

I detta fall väljer fonden ut bolag genom att titta på volatilitet (som mäter risk) och direktavkastning. Bolag med hög direktavkastning och låg volatilitet väger tyngre i indexet än de med låg direktavkastning och hög volatilitet. Och aktier med för hög volatilitet eller för låg direktavkastning platsar inte i indexet eller fonden.

Detta urval är automatiserat och sköts av en dator, vilket gör att det går att hålla nere kostnaderna för fonden. Tanken med smart beta är relativt enkel. Och det är att förvalta kapitalet utifrån en strategi där målet är att uppnå en så hög riskjusterad avkastning (sharpekvot) som möjligt. Smart beta sköts systematiskt och baseras på ett aktivt urval av olika faktorer. Och kombinerat med historisk data försöker man skapa en överavkastning mot index.

Smart beta har blivit väldigt populärt på senare år, och det beror till stor del på två faktorer. Först och främst är billigare än vanlig traditionell aktiv förvaltning. Och för det andra så ger det en chans till att få en högre avkastning än billiga indexfonder (som har passiv förvaltning). Det finns dock såklart inga garantier att uppnå en viss avkastning med smart beta. Detta gäller alla strategier och oavsett hur bra det verkar vara i teorin.

Vad är fondens årliga förvaltningsavgift?

Den årliga förvaltningsavgiften för Xact Högutdelande är 0,3%, vilket är en låg och bra avgift.

Du bör försöka hålla nere kostnaderna för ditt sparande, i form av t.ex. förvaltningsavgifter. Anledningen är att du annars kan förlora en stor del av ditt sparkapital på sikt genom onödigt höga kostnader.

Tänk också att det tillkommer en avgift för courtage varje gång du köper och säljer fondandelar, och detta är alltså utöver den årliga förvaltningsavgiften. Vår rekommendation är därför att försöka hålla nere antalet transaktioner. Det är nämligen viktigt att ha låga kostnader i sitt sparande så att ränta på ränta-effekten får de bästa förutsättningarna för att arbeta på bra.

Hur köper man fonden?

Det är väldigt enkelt att börja spara pengar i Xact Högutdelande för den som är intresserad av det.

Xact Högutdelande går att köpa hos Handelsbanken, Nordea, SEB, Nordnet, och Avanza. Vi rekommenderar antingen Nordnet eller Avanza eftersom de har låga priser på sparande överlag. Har du inte redan ett aktiekonto behöver du starta ett sådant. Och därefter kan du enkelt köpa in dig i fonden – och andra värdepapper om du vill det.

Tänk som sagt på att hålla nere antalet transaktioner. Det gör att du kan hålla nere kostnaden för courtage en hel del. Hur mycket du behöver betala varierar mellan olika banker och upplägg. Men det är viktigt att tänka på detta eftersom det på lång sikt kan bli en hel del pengar.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.