Vad är aktiv förvaltning?

Aktiv förvaltning innebär att en fondförvaltare eller investerare tar aktiva beslut och väljer ut precis vilka aktier eller andra tillgångar som denna ska investera i.

När man använder sig av aktiv förvaltning tenderar man att ha en aningen mer koncentrerad portfölj. Det innebär kort sagt att man har färre innehav, eftersom man anser sig har väldigt bra koll på dessa innehav och tror att de kommer ge en bra avkastning framgent. För om man tror mycket på dessa specifika innehav, varför ska man äga några andra aktier eller tillgångar som man kanske inte tror kommer prestera lika bra?

Aktiv förvaltning är motsatsen till passiv förvaltning.

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Fördelar med aktiv förvaltning

Är man en duktig fondförvaltare eller investerare går det att generera väldigt hög och bra avkastning – och därmed tjäna mycket pengar – på att använda sig av aktiv förvaltning i sina investeringar.

Spetskunskap inom vissa områden, t.ex. teknologi eller industri, kan göra att man har extra bra koll på bolag och aktier inom det området och därmed har bättre koll än många andra på marknaden – vilket i sin tur leder till att man kanske har möjlighet att göra bättre investeringar än genomsnittet.

Nackdelar med aktiv förvaltning

En nackdel med aktiv förvaltning är att det är väldigt svårt att veta precis vilka aktier eller andra tillgångar som ska prestera bra framgent, och när man tar aktiva beslut att både inkludera och exkludera vissa så kan det hända att man äger en aktie som går ner mycket, och inte äger en aktie som går upp väldigt mycket. Det finns helt enkelt en risk att man äger förlorarna och inte vinnarna eftersom man gör aktiva urval.

Statistik och historisk data visar att det är väldigt svårt för en investerare att över lång tid konsekvent slå index – kort sagt: det är svårt att vara bättre än genomsnittet långsiktigt. Det är såklart möjligt att generera väldigt bra avkastning under en viss period (t.ex. ett par år). Men så småningom blir det svårare och då ”återvänder” man till genomsnittet och presterar ungefär som index (vilket man ungefär kan säga är genomsnittet för alla investerare på den marknaden).

Fonder med aktiv förvaltning

Många fonder har aktiv förvaltning, och det innebär då att det är en eller flera förvaltare som är anställda på ett fondbolag för att sköta investeringarna som den här fonden gör. Det är alltså deras jobb att välja ut bra aktier (om det är en aktiefond) eller andra tillgångar (beroende på vilken typ av fond det är) som de tror kommer öka i värde.

Fonder med aktiv förvaltning tenderar att vara dyrare än fonder med passiv förvaltning (t.ex. en indexfond). Den stora anledningen till det är att det som sagt är en eller flera personer som är anställda för att sköta fondens investeringar. Dessa personer ska såklart ha en lön för sitt arbete, och de kanske även behöver avancerade analysverktyg, behöver resa för att träffa olika bolag, och så vidare – och dessa kostnader förs sedan vidare till fondspararen i form av en högre avgift.

Men en högre avgift behöver inte alltid vara dåligt. Om fondförvaltaren är duktig på sitt jobb och genererar en hög avkastning kan det ju vara motiverat att betala en lite högre förvaltningsavgift eftersom det lönar sig i form av hög avkastning.

💡 köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.seNordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.