Vad är förvaltningsavgift?

Förvaltningsavgift är den kostnad som tas ut när man äger en fond.

Den här avgiften ska täcka det administrativa arbetet med fonden och kostnaderna relaterade till att sköta den, och den ska i slutändan givetvis även bidra till att ge ett överskott till fondbolaget.

En fonds förvaltningsavgift redovisas på årsbasis (t.ex. 1 procent per år), men den dras dagligen från fonden värde och minskar därmed andelsvärdet lite per dag.

Det finns en tendens bland fondbolag att ta ut relativt höga förvaltningsavgifter, så var uppmärksam på hur mycket du betalar för de fonder du har eller funderar på att börja spara i. Generellt är det såklart med en lägre förvaltningsavgift eftersom det innebär att du som sparare får behålla mer av dina pengar. Men det finns vissa förvaltningsavgifter som kan vara motiverade, t.ex. för de fonder som investerar utomlands där du själv har svårt att investera som privatperson.

Den årliga förvaltningsavgiften anges i procent, och den visar alltså hur stor del av ditt kapital i fonden som du årligen betalar i avgifter. Om du t.ex. har sparat ihop 10 000 kronor i en fond som har en förvaltningsavgift på 1 procent så betalar du alltså 100 kronor per år i avgifter. I takt med att ditt sparkapital i fonden ökar så ökar alltså även avgiften till fondbolaget eftersom det anges i procent.

Lästips:
Stor guide: fonder för nybörjare
Köpa fonder – hur gör man för att spara i fonder?

Passivt förvaltade fonder har låg förvaltningsavgift

Det är ofta så att de fonder som har en passiv förvaltning, t.ex. indexfonder, har en väldigt låg avgift. Och en stor anledning till det är att det helt enkelt är lite arbete med fonden, och därmed kostar det inte lika mycket för fondbolaget att administrera den fonden.

Indexfonder är för övrigt ett jättebra alternativ för den som vill spara långsiktigt, t.ex. med ett månadssparande. Det är enkelt att fixa, och när det väl är igång kan det skötas helt automatiskt till en väldigt låg kostnad.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.