Stor genomgång: Kameo (recension & omdöme 2024)

Kameo är en investeringsplattform där privatpersoner, företag, och institutioner i Skandinavien kan investera i företagslån genom lånebaserad crowdfunding. De förmedlar främst lån till fastighetsprojekt, men även till andra typer av företag. Finansieringen från investerarna på plattformen gör det möjligt för dessa företag att utveckla och förverkliga sina idéer eftersom de då kan få ihop tillräckligt med kapital.

Plattformen kopplar helt enkelt ihop investerare med företag och fastighetsprojekt som behöver kapital. Kameo sköter all hantering och administration av lånen, samt ser till att alla nödvändiga legala dokument finns på plats. De gör dessutom en riskbedömning på varje enskilt lån (innan de eventuellt blir tillgängliga för investering).

Kameo startades 2016 och sedan dess har de förmedlat massor av lån till olika företag. Det som är så bra, för både investerare och låntagare, är att allt sker till marknadsmässiga villkor. Företaget bedriver verksamhet i Sverige, Norge, och Danmark, där företagen i de två förstnämnda länderna är filialer till danska Kameo ApS.

Kameo har sedan starten utvecklats till ett alternativ och komplement till de traditionella finansieringskällorna för fastighetsutvecklare och företag i allmänhet. Dessutom möjliggör de investeringar i ett tillgångsslag som inte riktigt varit tillgängligt för den breda allmänheten tidigare.

Målet med plattformen är enligt Kameo att göra det lättare att koppla ihop långivare och låntagare – för att på så vis ge investerarna en bra avkastning och företagen en rimligt prissatt finansiering. De arbetar dagligen med att förbättra investeringsplattformen, så att det blir en så enkel process som möjligt för alla inblandade.

Kameo har dessutom åsikten att det är investerare, företagare, och fastighetsutvecklare som ska ha huvudrollen på finansmarknaden – och inte alla möjliga olika banker och andra typer av mellanhänder. Det är också från detta faktum som namnet Kameo kommer ifrån – det är nämligen en nordisk version av engelskans uttryck cameo role, vars innebörd är att man har en bakgrundsroll. Tanken är därmed att Kameo ska verka mer i bakgrunden och låta övriga inblandade ha huvudrollen.

Företaget har synts mycket i media genom åren, vilket kanske inte är så konstigt eftersom de är en av de ledande aktörerna inom sitt segment. De har exempelvis nämnts i Di Digital, Realtid, Breakit, Aktiespararna, Digitalpodden, E24, Finansavisen, Dagbladet, och Estate Nyheter. Kameo har även nämnts i samband med andra liknande tjänster och generellt vid prat om detta marknadssegment.

Företagsnamn: Kameo Svensk Filial

Organisationsnummer: 516410-0454

Adress: Eriksbergsgatan 10114 30 Stockholm

Telefon: 010-483 58 80

Mail: [email protected]

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin

En kortfattad översikt

Vi rekommenderar såklart att du läser igenom hela vår genomgång så att du får en fullständig överblick över investeringsplattformen och den tjänst Kameo tillhandahåller.

Men vi har valt att sammanställa en snabböversikt här nedanför så att du så enkelt som möjligt ska kunna avgöra om detta är något för dig att titta närmre på. Kom ihåg att alla investeringar sker på egen risk.

Fördelar

Några av fördelarna med Kameo.

 • Årlig avkastning på 5-15%
 • Investera från 500 kr
 • Helt kostnadsfritt att investera
 • Bidrar till bättre riskspridning
Nackdelar

Några av nackdelarna med Kameo.

 • Investeringar går inte att sälja
 • Endast ett fåtal projekt
 • Komplicerad riskbedömning
 • Kapitalet kan minska i värde

En alternativ investering

Crowdfunding är en form av alternativ investering och innebär i korthet att finansieringen kommer direkt från många investerare (the crowd) i form av privatpersoner och företag. Varje lån som finansieras gör det därmed genom att många olika investerare har valt att låna ut pengar till just det projektet.

Den här typen av investeringar och lån finns inte annars tillgängliga på den öppna marknaden. Men genom plattformar likt Kameo kopplas investerare ihop med låntagare, och tack vare smart teknik blir hela processen mycket effektiv för alla inblandade.

Lånemarknaden har till stor del dominerats av storbankerna och andra kreditgivare. Men i och med crowdfunding har den är delen av finansmarknaden även öppnats upp för andra typer av aktörer. Det har därför blivit extremt enkelt att komma åt investeringar i lån som enskild investerare.

Crowdfunding är något som växer så det knakar, och förmodligen kommer det fortsätta så även framöver. Det har visat sig att många har uppskattat möjligheten att komma åt den här alternativa investeringsformen. Den kraftiga tillväxten beror till stor del på att ny teknik har utvecklats som gjort det smidigare än någonsin att koppla ihop långivare med låntagare.

Lånen är säkerställda

Kameo förmedlar säkerställda lån, vilket innebär att det för varje lån finns en underliggande säkerhet. I praktiken innebär detta att om låntagaren har betalningssvårigheter och inte klarar av att betala tillbaka pengarna kan säkerheten säljas och på så sätt får investerarna tillbaka hela eller delar av det investerade kapitalet.

När det gäller fastighetslån finns det exempelvis en pant i den fastigheten. Det finns därmed alltid ett värde att hämta och återföra till investerarna, även om projektet inte lyckas. Dessutom har fastighetspriserna varit relativt stabila (och ökande) över tid, vilket adderar ytterligare en säkerhet för alla investerare. Värt att ha i åtanke är dock att riskerna såklart varierar mellan olika projekt, och att ingen investering är helt säker eller har en garanterad avkastning.

Lånebaserad vs aktiebaserad crowdfunding

Kameo sysslar alltså med lånebaserad crowdfunding, men det finns även aktiebaserad crowdfunding. Vi anser att det är viktigt att känna till skillnaden messa två, och därför ska vi nu kort gå igenom vad som skiljer dem åt.

Lånebaserad crowdfunding innebär att investerare lånar ut pengar till låntagare. Investerarna får därefter sitt utlånade belopp återbetalat tillsammans med en viss ränta, som blir avkastningen på investeringen. Lånen har vanligtvis en underliggande säkerhet, vilket fungerar som ett slags skydd för investeraren. Alla lånevillkor regleras i ett bindande låneavtal.

Aktiebaserad crowdfunding innebär att investerare köper aktier i företaget som behöver kapital. Investerarna blir då minoritetsägare i företaget som sålt aktierna. I detta fall finns det inga garantier att de ska återfå det investerade kapitalet.

Sammanfattningsvis kan man därför konstatera att lånebaserad crowdfunding generellt sett är ett säkrare upplägg för investeraren. Det beror på att aktiekapitalet har en lägre prioritet vid konkurs jämfört med lånekapitalet – de som har lånat ut pengar till företaget har helt enkelt bättre förutsättningar att få sina pengar återbetalda, medan aktieägarna får ta det som eventuellt blir över.

Det är ett väldigt stort plus att det är lånebaserad crowdfunding som Kameo sysslar med. Detta sänker risken för investerarna och gör att det finns bättre förutsättningar att få tillbaka pengarna i händelse av betalningssvårigheter, obestånd, eller konkurs. Värt att tillägga är dock att det såklart inte finns några garantier på att lånet återbetalas till fullo, trots en underliggande säkerhet.

Kameo startsida

Vad är lägsta investeringsbeloppet?

Du kan komma igång och investera hos Kameo med så pass lite som enbart 500 kronor.

Utöver detta är det värt att känna till att man som investerare endast kan investera hela 500-kronorsbelopp i respektive projekt. Du kan dock välja att sätta in hur lite pengar som helst, men det är alltså först när du når upp i minst 500 kronor som du kan börja investera.

Kameo möjliggör investeringar i lån för betydligt fler genom detta låga krav. Vissa andra plattformar har en väldigt hög nivå på det lägsta investeringsbeloppet (10 000 – 50 000 kronor). Vi tycker därför att det är fantastiskt att Kameo har en så låg gräns då fler kan få avkastning på sina pengar.

Vad är den förväntade avkastningen?

Investeringar genom Kameo har en förväntad avkastning på 5-15% per år. Men exakt vilken avkastning man får på sina investeringar varierar såklart mellan olika projekt. Notera att detta är den förväntade avkastningen efter kreditförluster, vilket är något som alltid förekommer när man investerar i lån och krediter.

Låntagarens kreditbetyg har en avgörande roll när det gäller att bestämma den exakta avkastningen i ett projekt. Ju bättre kreditbetyg låntagaren har, desto lägre blir avkastningen (räntan) eftersom det anses vara lägre risk. Tvärtom kommer ett dåligt kreditbetyg innebär högre avkastning då det är mer riskfyllt att investera i det projektet.

Låntagarna som finns tillgängliga på Kameos plattform betalar månadsvis en ränta på lånet som sätts in på investerarens konto. Företagen som lånat pengar kan dock välja om själva amorteringen av lånet ska ske månadsvis, kvartalsvis, eller på slutdagen (vid löptidens slut). När det gäller lånens löptid är den vanligtvis mellan 3 till 24 månader, och snittet är någonstans kring 13 månader.

Det är en väldigt bra förväntad avkastning sett till den risk man tar som investerare. Tittar vi exempelvis på aktiemarknaden kan vi se att den har gett i snitt 7-8% per år över långa tidsperioder – men till en hög risk med mycket svängningar (volatilitet).

Hur bestäms räntan på lånen?

Det finns en gedigen riskbedömningsprocess bakom det slutgiltiga räntan som företagen behöver betala. Vi tycker därför att det kan vara bra att gå igenom hur Kameo fastställer vilken ränta som ska gälla för respektive projekt.

Ränta är kostnaden för att låna pengar, och det ska betalas till långivaren av den som har lånat pengarna. Den exakta räntan varierar mellan olika lån och beror på ett par olika faktorer – men främst styrs det av låntagarens kreditbetyg, värdet på lånets säkerhet, och låntagarens bedömda återbetalningsförmåga.

När företagen ansöker om lån via Kameo kommer kreditanalytikerna att titta på låneansökan och företagets alla olika uppgifter. De kollar då framförallt på företaget som helhet, dess egna kapital, och dess kredithistoria. Men kreditanalytikerna undersöker även personerna bakom företaget och vad deras erfarenhet är. Dessutom granskas önskat lånebelopp, lånets säkerhet, och olika projektberäkningar noggrant. Kameo hämtar även in externa betyg från olika kreditupplysningsföretag för att underlätta den här processen.

Kreditanalytikerna gör kort sagt en bedömning kring hur riskfyllt det är att låna ut pengar till det företaget, och vad som kan tänkas vara en rimlig avkastning (dvs. ränta) för de investerare som väljer att satsa sina pengar i det projektet. De fastställer även kreditbetyget, vilket är på skalan A till E, där ett kreditbetyg på A anses vara bäst och ha lägst risk. Dessa kreditbetyg möjliggör en snabb överblick gällande hur riskfyllt ett specifikt lån bedöms vara.

Kreditbetyg

Ränta

Kreditrisk

Förväntad

 kreditförlust

Förväntad

avkastning

A

5-7%

< 0,24%

< 0,1%

4,9-6,9%

B

6-8%

0,25 – 0,74%

0,1-0,2%

5,9-7,8%

C

8-11%

0,75 – 3,0%

0,2-0,9%

7,8-10,1%

D

11-13%

3,0 – 8,0%

0,9-2,4%

10,1-10,6%

E

13-15%

> 8,0%

> 2,4%

10,6-12,6%

Räntan är det alltså det som företagen betalar på lånet, och kreditrisken anger hur hög risken är att företaget får betalningssvårigheter eller hamnar på obestånd.

Förväntad kreditförlust anger hur många procentenheter av räntan som förväntas ”försvinna” på grund av kreditförluster. Det är därmed den förväntade avkastningen, med hänsyn till kreditförluster, som investerarna beräknas få i slutändan.

Värt att notera är att den här statistiken grundar sig i ett genomsnitt för många företag och situationer. Det krävs därför en god riskspridning för att följa siffrorna i tabellen ovan (som för övrigt är hämtad från Kameos sajt). Enskilda investeringar följer nödvändigtvis inte den genomsnittliga statistiken.

Tack vare den riskbedömningsprocess som genomförs vid varje låneansökan kan man vara säker på att räntan sätts till marknadsmässiga villkor. Processen ser även till att man kan sortera ut de allra mest riskfyllda projekten, eftersom de helt enkelt inte når upp till Kameos krav.

Vad kostar det att investera?

Det är helt kostnadsfritt att investera i lån genom Kameo.

Du behöver varken betala för själva kontot, för respektive lån du investerar i, eller för övriga transaktioner och uttag. Inte heller tillkommer det några andra årsavgifter eller administrationsavgifter. Värt att notera är dock att det tillkommer växlingsavgifter om du gör uttag eller överföringar till/från olika valutor.

Kameo tar istället betalt av företagen som lånar pengarna (2-5% av lånebeloppet). Det är helt enkelt så de finansierar sin verksamhet. Detta betyder kort sagt att den ränta du ser på lånen är den ränta du får.

Det är en otrolig fördel att det inte kostar något att investera hos Kameo. Investerarna får då mer pengar på kontot, vilket gör att ränta-på-ränta arbetar på bättre. Kameo har dessutom tack vare detta en väldigt transparent affärsmodell som tydligt redogör för vad det kostar (eller snarare inte kostar) att investera genom dem.

Behöver man betala skatt på vinsten?

Ja, din vinst (dvs. avkastning/ränta) beskattas med 30% skatt.

Alla uppgifter kommer förtryckta på din deklaration, vilket innebär att du inte behöver skicka in eller rapportera något till Skatteverket på egen hand. Vi rekommenderar dock starkt att du dubbelkollar de uppgifter som har skickats in så att du är säker på att de stämmer.

Detta är inget man kan komma undan ifrån eftersom Kameo är skyldiga att lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket. Dina vinster rapporteras in som allmän ränteinkomst och de ska då alltså beskattas.

Får man göra skatteavdrag för förluster?

En investering i lån genom Kameo klassas som en onoterad obligation enligt Skatteverket, och detta innebär i sin tur att alla eventuella förluster är avdragsgilla med 70%.

Detta är något som du på egen hand behöver lägga in i din deklaration, till skillnad från vinsten som rapporteras in automatiskt. Vi rekommenderar att du kontaktar Skatteverket om du vill ha mer information kring vad som gäller och om du har några frågor angående detta.

Gäller insättningsgarantin hos Kameo?

Ja, den statliga insättningsgarantin gäller för oinvesterat kapital.

Allt kapital som inte är investerat befinner sig på Kameos klientmedelskonto i DNB Bank ASA, filial Sweden. Banken har tillstånd av Finansinspektionen, ägs till 34% av norska staten, och är en del av Norges största finansgrupp. Ett klientmedelskonto innebär att pengarna är helt avskilda från Kameos verksamhet.

När pengarna sedan investeras i lån omfattas de inte längre av insättningsgarantin. Kapitalet är då utsatt för risk, och det finns då risk att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital.

Går Kameo i konkurs skyddas allt oinvesterat kapital enligt Lag (1944:181) om redovisningsmedel, som innebär att sådana medel ej skall ingå i konkursen. Det oinvesterade kapitalet är med anledning av detta enbart utsatt för risken att DNB (filial Sweden) skulle gå i konkurs – och i det läget träder insättningsgarantin i kraft och skyddar kapital upp till ett visst belopp..

Låntagaren skyldighet att återbetala sitt lån förändras inte om Kameo skulle gå i konkurs. Det beror på alla låneavtal består och att deras investeringsplattform kommer fortsätta vara i drift. Kameos jurister (eller av någon annan som är utsedd av konkursförvaltaren) kommer i praktiken se till att återbetalningen fortsätter som normalt fram tills dess att alla lånen har återbetalas till fullo.

Kameo investera i lån

Vilka risker finns det?

Det finns risker med alla typer av investeringar, och det gäller även för investeringar i lån hos Kameo.

Kameo genomför alltid en väldigt grundläggande riskbedömning av alla låneansökningar som de får in. Det betyder att de kan sortera bort projekt som de bedömer har en för hög risk, medan de som blir kvar och slutligen erbjuds till investerarna har granskats noggrant och där risken har bedömts vara hanterbar och rimlig. Företagen som listas på plattformen bedöms därmed vara kreditvärdiga, men de kan trots detta fortfarande få betalningssvårigheter och därmed inte klara av att betala tillbaka lånet.

Det faktum att Kameo alltid är transparenta med all information kring respektive lån och projekt hjälper investerarna att ta bättre beslut. För ju mer information och kunskap du har om ett företag och deras låneansökan, desto bättre beslut kan du fatta.

Kreditinvesteringar genom Kameo har dock fördelen, jämfört med exempelvis aktier och aktiefonder, att det alltid finns en underliggande säkerhet för alla lån på plattformen. Det betyder att även om det finns en kreditrisk att investera i lån så kan eventuella obestånd bland företag till stor del eller fullt ut kompenseras av den underliggande säkerheten.

4 konkreta risker med att investera genom Kameo

Försenade/uteblivna betalningar – är det så att låntagaren inte kan genomföra återbetalningen av lånet i tid kan det innebära att du återfår dina pengar vid ett senare tillfälle, delvis, eller inte alls. Inga återbetalningar är därmed garanterade.

Konkurs – alla företag kan drabbas av oförutsedda saker och sättas i påfrestande situationer, som i förlängningen eventuellt leder till konkurs. Det gäller både Kameo och företagen som lånar pengar via plattformen. Det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital om en låntagare går i konkurs. Men de oinvesterade pengarna på ditt Kameo-konto skyddas av insättningsgarantin och dessa kommer du därför att återfå (upp till 950 000 kronor).

Marknadsrisk – som vi nämnde tidigare, och som du säkert känner till: alla investerar innebär en risk. Specifikt marknadsrisk är något som förekommer, och särskilt inom lån till fastighetsprojekt. Skulle fastighetsmarknaden drabbas av en krasch eller kraftigt försämrade förutsättningar kan detta drabba både Kameo och de individuella fastighetsprojekten, vilket leder till att investerarna eventuellt inte återfår sina pengar.

Nedlagd/otillgänglig plattform – det kan bli svårare för dig att sköta kontakten med låntagarna och komma åt dina kreditinvesteringar om Kameos plattform, av någon anledning, skulle läggas ner eller vara otillgänglig. De lär dock såklart inte bara plötsligt lägga ner från en dag till en annan och utan att meddela detta. Men det kan uppstå tekniska problem eller annat som gör att plattformen inte är tillgänglig.

Byggplanering

Detta gör Kameo för att minska riskerna

Vi kan alltså konstatera att det finns risker med investeringar i lån och att låna ut pengar genom den plattform och tjänst som Kameo erbjuder. Det är dock möjligt att minska den här risken, och faktum är att Kameo aktivt arbetar med riskhantering och att sänka risken för sina investerare.

Detta är väldigt positivt för alla investerare då det innebär att kreditförlusterna förhoppningvis kan minimeras samtidigt som avkastningen till investerarna kan maximeras. Kameo har exempelvis många olika steg i deras analys- och kontrollprocess innan ett lån slutligen listas på deras plattform.

De kan då försäkra sig om att de endast erbjuder lån i kreditvärdiga företag som de tror kommer kunna återbetala lånet till fullo. Men trots deras gedigna riskbedömningsprocess finns det alltid en risk att något går snett, och att hela eller delar av investeringen går förlorad. Du bör därför alltid göra en egen analys innan du gör en investering.

Säkerställda lån

Kameo ser till att alla lån på deras plattform har en underliggande säkerhet, och att det därmed enbart är säkerställda lån som finns tillgängliga att investera i. En säkerhet kan exempelvis vara personlig borgen, bolagsborgen, pant i en fastighet, eller en företagsinteckning.

Detta gör att Kameo drastiskt kan minska risken för alla investerare och ökar chansen att långivarna ska återfå hela eller stora delar av sitt kapital om företaget som lånat pengarna får betalningssvårigheter. Lånets säkerhet är därmed det som avgör vad investerarna kan få tillbaka i händelse av konkurs.

Värt att känna till är dock att en säkerhet inte utgör en garanti för återbetalning och att kapitalet trots allt är utsatt för risk. Men det är alltså trots detta en enorm fördel att ha en säkerhet som backar upp lånet.

Försiktig belåningsgrad (LTV)

Belåningsgraden, dvs. hur stort lånet är i förhållande till fastighetsvärdet, benämns som LTV (Loan-To-Value), och Kameo erbjuder inga lån som har en LTV på 75% eller högre.

I praktiken innebär detta att det krävs en värdeminskning på över 25% innan långivarna påverkas negativt. Den här försiktiga belåningsgraden fungerar därmed som en form av krockkudde för investerarna.   

Enkelt att skapa portföljer

Kameo har gjort det enkelt att investera i flera olika lån med relativt små summor. Detta gör att man skapa en bred portfölj med olika investeringar, och därmed kan sprida sina risker bättre – utan att man behöver investera stora belopp.

Väljer man att även investera i Norge och Danmark, där Kameo också erbjuder investeringar, så kan man på så sätt sprida riskerna ytterligare. Då kan du ha kreditinvesteringar i tre länder och geografiska marknader, och flertalet projekt på respektive marknad.

Kreditbedömning av låntagare

Vi har varit inne på det en hel del tidigare, men det är värt att återigen påpeka detta faktum.

Kameo gör alltså en fullständig risk- och kreditbedömning av alla företag då de ansöker om lån via plattformen. Detta är ett led i Kameos strävan efter att agera som en ansvarstagande låneförmedlare och på så sätt kunna erbjuda investerarna goda investeringsmöjligheter.

De tar kort sagt kreditvärdighet och riskbedömning på största möjliga allvar eftersom de inser vikten av att det utförs korrekt. Kameo har en strikt process som de går igenom när de behandlar låneansökningarna, och de beviljar helt enkelt inte lån till vilka företag som helst.

Den här bedömningsprocessen har utvecklats internt där det varit många inblandade för att se till att det blir så bra som det bara går. Teamet på Kameo, deras partners, styrelsen, och kreditkommittén har alla varit med och bidragit på något sätt. Genom att kombinera olika kompetenser, erfarenheter, och bakgrunder har de kunnat utforma en process som de känner sig trygga med att använda för att kunna göra en riktigt bra riskbedömning av alla lån.

Bedrägeri- och bakgrundskontroll

Det förekommer hela tiden risker i form av bedrägerier, och särskilt när det gäller investeringar och där pengarna är inblandat – och Kameo tar därför detta faktum på stort allvar.

Vid alla låneansökningar som kommer in till Kameo ser de till att göra en noggrann och genomgående bakgrundskontroll på såväl företaget men även personerna bakom företaget. Detta gör att de drastiskt kan minska risken för att det ska förekomma bedrägerier på deras plattform. De genomför t.ex. domstolssökningar och sökningar mot sanktionsförteckning från både FN och EU.

Kameo kan inte garantera att de lyckas motverka bedrägerier helt och hållet, för det kan i princip ingen aktör göra. Däremot ligger Kameo i framkant här och de är noga med att kolla upp all nödvändig bakgrundsinformation för att sträva mot en mycket säker plattform.

Separat klientmedelskonto för investerare

Kameo har separerat investerarnas pengar med deras verksamhet genom att förvara långivarnas kapital på ett klientmedelskonto hos DNB.

Det innebär att dessa pengar omfattas av den statliga insättningsgarantin, och att de därmed är skyddade om Kameo skulle gå i konkurs. Detta skydd gäller dock enbart för pengar som inte är investerade.

Avsatt kapital för fortsatt service av lån

Kameo följer naturligtvis de krav som Finansinspektionen ställer på dem, och det innebär bland annat att de har satt undan ett form av reservkapital som ska användas vid en eventuell konkurs.

Syftet med detta kapital är att försäkra sig om att servicen och återbetalning av alla de utstående lånen sköts som de ska även om Kameo skulle gå i konkurs, genom att en tredje part tar över hantering av lånen. Detta sänker risken för investerarna och ökar sannolikheten att långivarna återfår sitt kapital även om Kameo hamnar på obestånd.

Långivarombud

Investerarna behöver själva inte agera i de fall då en låntagare skulle få betalningssvårigheter. Det beror på att Kameo kommer agera långivarombud genom hela processen och kommer därmed försöka se till att lånet återbetalas till fullo.

Vi alla vet att det är riskfyllt att investera sina pengar, eftersom det är därför man får avkastning. Det känns dock väldigt tryggt att Kameo tar sitt ansvar för att försöka minimera risken för investerarna på plattformen. De kan inte ta bort risken helt, men tack vare deras agerande kan de minska den betydligt.

Hur hanteras försenade/uteblivna betalningar?

Det finns alltid ett avtal mellan investerare och låntagare i alla lån som Kameo förmedlar. Avtalet säkerställer tydliga villkor för vad som gäller, och vilka åtaganden som finns. Kameo har tagit fram avtalet i samarbete med Setterwalls och Delphi som är två av de ledande affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige.

Låntagaren har, enligt avtalet, det fulla ansvaret att sköta sin inbetalningar till Kameo. Är det så att Kameo inte mottar betalningen på eller innan förfallodatum inleds följande process:

 • Dag 1 till 7: Kameo förmedlar påminnelse via e-post och telefonsamtal
 • Efter 7 dagar: Inkasso-varning skickas ut
 • Efter 14 dagar: Ärendet skickas vidare till Pay Solutions AB (inkassopartner till Kameo)

I vissa fall kan det även bli aktuellt med en förhandling med låntagaren. Den här eventuella förhandlingen sköter Kameo åt investerarna, och dess syfte är i korthet att maximera återbetalningen till de som lånat ut pengarna. Alla större förändringar av låneavtalet godkänns inte av Kameo utan att först och främst informera alla investerare, och därefter genomföra en omröstning i frågan.

Skulle det bli så att inkasso inte inbringar några pengar inleds en s.k. summarisk process vilket i korthet är ett annat sätt att återfå det resterande lånebeloppet. Därefter, om inte den summariska processen heller ger något resultat i form av återbetalning, ser Kameo till att inleda ett konkursförfarande med hjälp av deras juridiska partners.

Om låntagaren går i konkurs (och därmed förlorar betalningsförmågan) kommer de delar av lånet som inte kan täckas av låntagaren tillgångar att resultera i en förlust för långivarna. Det innebär då att investerarna får en förlust på det lånet – antingen på hela eller delar av det utlånade beloppet.

Skriva avtal

Hur bedömer de fastighetsprojekten?

De fastighetsprojekt som söker kapital genom Kameo genomgår en extra form av bedömning i kreditbedömningsprocessen. I övrigt ser processen för fastighetslån precis likadan ut som den vanliga som gäller för de övriga företagslånen.

Bedömningen av fastighetsprojekt inkluderar exempelvis en utökad bakgrundskontroll. I kontrollen genomförs det fysiska, finansiella, och juridiska bedömningar av den aktuella fastigheten för att bedöma fastighetens förväntade risk och potential som investering. Kameo genomför även intervjuer med ledande personer i ledningsteamet för det aktuella projektet, men även revisorn eller låntagarens juridiska rådgivare intervjuas.

Det genomförs såklart även en värdering av den aktuella fastigheten då det är en viktig pusselbit när det gäller fastighetslån. Genom att titta på fastighetens värde i relation till lånebeloppet kan man få en indikation på hur hög risken är i det specifika projektet, genom det som kallas för LTV (Loan To Value). Det visar kort sagt hur stort lånet är i förhållande till fastighetsvärdet – där exempelvis en LTV på 60% innebär att lånet motsvarar 60% av det uppskattade värdet på fastigheten

Fastighetsvärderingen utförs av externa och oberoende värderingspartners, som tillhandahåller en rapport till Kameo om fastigheten efter att de fysiskt besökt och inspekterat den. I den här rapporten finns det bl.a information kring relevanta parametrar, kommentarer kring den lokala fastighetsmarknaden, hur liknande försäljningar sett ut, och så vidare.

Investerarna skyddas av skillnaden mellan fastighetsvärdet och det aktuella lånebeloppet. Ett högt LTV (dvs en hög andel lån) innebär såklart en högre risk för långivarna. Kameo säkrar alla fastighetslån med ett s.k. pantbrev, vilket kort sagt är ytterligare ett skydd för investerarna. Om låntagaren inte klarar av att återbetala lånet kan fastigheten säljas och då får innehavaren av pantbrevet pengar i första hand.

Vi gillar verkligen att de tar riskbedömning på ett stort allvar, och det känns verkligen betryggande då det känns som att de vet vad de gör. Och eftersom de har förmedlat så pass många fastighetslån har de samlat på sig en bra erfarenhet när det gäller att bedöma olika fastighetsprojekt.

Vad innebär ett garanterat fulltecknat lån?

Det innebär kort sagt att det specifika lånet garanterat kommer att bli fulltecknat vid teckningsperioden slutdatum. Detta är ett resultat av att Kameo kontinuerligt arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för investering och finansiering. Lånet garanteras genom att det fulltecknas på sista teckningsdagen av Kameos garant/garanter.

Fullteckningen garanteras av andra kapitalstarka företag som köper in sig och investerar i dessa lån precis som alla andra investerare på plattformen. Garanterna kompenseras dock genom Kameos garantersättning. Tack vare den här garantin ökar det säkerheten för alla investerare som väljer att delta i ett garanterat fulltecknat lån.

Men kom ihåg att det inte är alla lån på Kameos plattform som garanterar fullteckning. Det är enbart de lån som faktiskt har benämningen Garanterat Fulltecknat Lån som omfattas av det här garantavtalet. Vilka lån som har benämningen framgår tydligt på plattformen.

Hur fungerar hela låneprocessen?

Det är en relativt enkel process från dess att företaget skickar in en låneansökan tills att investerarna får lånen återbetalda.

Steg 1 (låneansökan)

Allt börjar med att företag som behöver finansiering skickar in en låneansökan till Kameo.

De får då ett snabbt besked om de kvalificerar sig för att kunna låna pengar av investerarna på plattformen.

Steg 2 (kreditanalys)

Kameo genomför sedan en grundläggande analys av alla uppgifter som företaget lämnat in, tillsammans med de inhämtade kreditbetygen från kreditupplysningsföretagen. De tittar även på personerna bakom företaget/projektet, eventuella tidigare projekt, och annan relevant (finansiell) information.

Tack vare alla dessa uppgifter kan Kameo göra en helhetsbedömning och på så vis komma fram till ett kreditbetyg som därefter avgör vilken ränta det blir på lånet. Det är sedan Kameos kreditkomitté som fattar det slutgiltiga kreditbeslut efter att kreditanalytikerna genomfört analysen. Efter att kreditkomittén godkänt lånet kan det göras tillgängligt på plattformen.

Steg 3 (auktion)

När låneansökan har godkänts och företaget har accepterat lånevillkoren blir det tillgängligt för investerarna på plattformen. Kameo sammanställer där all relevant information som krävs för att få en så bra uppfattning som möjligt om företaget och varför de behöver finansiering.

Vill du själv investera i lån på Kameos plattform kan du skapa ett kostnadsfritt konto för att enkelt komma igång.

Kameo projektinfo
Kameo investeringsvillkor

Investerarna kan då välja att investera från 500 kronor och uppåt i lånet. Men innan de investerar bör de ta del av viktig information kring kreditbetyget, underliggande säkerhet, lånets löptid, vilken ränta som gäller, och övrig information som presenteras på plattformen. Detta så att de har fullständig uppfattning om vad lånet innebär och vilka villkor som gäller.

När investerarna har lånat ut den efterfrågade summan, och teckningsperioden har nått sitt slut, kommer de att ingå ett låneavtal direkt med företaget som lånar pengarna. Långivarna får då tilldelning i lånet, och pengarna betalas sedan ut till företaget. Skulle lånet inte fulltecknas kan företaget ändå välja att acceptera beloppet som erbjudits, om inte kan de välja att avbryta processen och då återbetalas alla pengar till investerarna.

Vill du kunna investera i lån hos Kameo behöver du legitimera dig på deras plattform, och det gör du enklast genom att använda BankID. Det är även möjligt att ladda upp en passkopia tillsammans med en räkning som visar din hemadress.

I dagsläget är det dessvärre inte möjligt att investera genom ett investeringssparkonto (ISK) hos Kameo. Det beror helt enkelt på att Skatteverket inte tillåter att den här typen av investeringar görs i den kontoformen.

Värt att känna till är också att det inte heller är möjligt att sätta in pengar genom tjänster som t.ex. Revolut, Currencycloud, och Transferwise med anledningen att de inte redovisar all nödvändig information som Kameo behöver i syfte att motverka penningtvätt.

Steg 4 (återbetalning)

Efter att lånet har betalats ut till företaget påbörjas återbetalningsprocessen.

Låntagaren betalar då varje månad ränta till investerarna som går direkt in på deras konto hos Kameo. Själva amorteringen på lånet kan företaget välja att genomföra månadsvis, kvartalsvis, eller vid löptidens slut (på slutdagen). Alla betalningar och transaktioner sköts av Kameo och de ser till att allt fungerar som det ska.

Låneprocessen är kort sagt enkel, smidig, och lätt att överblicka. Kameo presenterar all nödvändig och relevant information på plattformen och detta gör att investerarna lätt kan ta del av det man bör känna till innan en eventuell investering görs.

Statistik på förmedlade lån

På Kameos sajt går det att hitta intressant och viktig statistik om lånens totala volym, riskbetyg, och osäkra fordringar. Statistiken nedanför uppdateras senast den 8 maj 2020.

Kameo lånevolym
Kameo riskbetyg
Kameo osäkra fordringar

Investera i Danmark och Norge

Kameo har en stor närvaro på den svenska lånemarknaden, men faktum är att det genom deras plattform även finns möjlighet att investera i lån både i Danmark och Norge.

Det är precis lika enkelt att investera i grannländerna som det är när det gäller de svenska projekten. Och den här möjligheten gör det enkelt och smidigt att sprida riskerna i låneportföljen genom att investera i lån på flera geografiska marknader. Fastighetspriserna i de olika länderna påverkas av olika saker och är inte synkade med varandra, vilket innebär att prisnedgång eller problem i ett land inte automatiskt innebär att de andra länderna upplever samma sak vid samma tidpunkt.

Vill du kunna investera i lån i Danmark och Norge behöver du ha ett konto för danska kronor (DKK) och ett för norska kronor (NOK). Svårare än så är det egentligen inte, och det fungerar precis på samma sätt som vid investeringar i svenska projekt.

Projekten i Danmark och Norge har samma förväntade avkastning och risk som investerar i Sverige. Utöver det behöver man även tänka på att det finns en valutarisk mot DKK och NOK. Pengarna på respektive konto kan därmed sjunka i värde om valutakursen utvecklas negativt. Men å andra sidan kan pengarna även öka i värde om valutakursen utvecklas positivt.

Ditt danska konto hos Kameo har inga extra avgifter. Notera dock att det tas ut en avgift vid uttag till annan valuta (t.ex. SEK) och när du valutaväxlar mellan dina konton hos Kameo. Norge har lite speciella villkor (mer om det strax), och de innebär att svenska investerare belastas med lite högre avgifter än tidigare vid investeringar i norska lån. Läs de fullständiga villkoren på Kameos sajt så att du vet exakt vad som gäller här.

Speciella villkor vid investeringar i Norge

Norge har ett par specifika villkor som inte gäller i Sverige och Danmark, och detta är mycket viktigt att känna till innan man investerar i norska lån. Detta beror helt enkelt på att Norge har valt att ha strängare regler för crowdfunding än de övriga länderna.

I korhet är de norska specialkraven följande: (1) krav på att varje investering måste betalas med en ny överföring, (2) automatisk utbetalning av räntor och avdrag, (3) maxgräns på årlig utlåning i Norge, och (4) extern långivaragent. De fullständiga villkoren för investeringar i Norge kan du läsa på Kameos sajt där de tydligt går igenom vad som gäller.

Vi tycker det är väldigt bra att det finns möjlighet att även investera i Danmark och Norge. Det gör att man kan uppnå en större och bredare riskspridning genom att ha investeringar på flera marknader. 

Problemet är att det bara finns ett fåtal tillgängliga projekt även där, precis som i Sverige. Detta innebär att det i praktiken blir svårt att sprida risken ordentligt, även om det i teorin är bra att de finns i flera länder.

Stockholm

Så enkelt tar du ut dina pengar

Har du investerat i ett lån och fått återbetalning i form av ränta och amortering kan du välja fritt vad du vill göra med pengarna. Vill du ta ut det återbetalda beloppet kan du kostnadsfritt begära ett uttag till ditt vanliga bankkonto.

Detta kan du göra när som helst, och du väljer då helt enkelt hur stor summa du vill plocka ut. När du registrerar dig som investerare hos Kameo behöver du ange ditt kontonummer, och det är enbart till detta konto du kommer kunna plocka ut pengarna till framöver. Det är konstruerat så av säkerhetsskäl för att skydda dina pengar från obehöriga.

Viktigt att komma ihåg är att du inte kan begära uttag av de pengar som du har investerat i lån. Dessa pengar är låsta tills dess att lånet har återbetalats, och de anges som reserverade på din kontoöversikt hos Kameo.

Kameo har tydliga värderingar

Kameo är en plattform och ett företag som gillar transparens, och de har även ett par värderingar som de vill förmedla till alla som på ett eller annat sätt är intresserad av deras plattform och tjänst.

1. Ansvar

De tar ansvar för att alla inblandade investerare och låntagare ska få den bästa möjliga upplevelsen när de använder Kameos tjänst. Ett exempel på tillvägagångssätt att uppnå detta är genom att säkerställa rättvisa villkor för låntagarna genom att genomföra en gedigen analys.

Kameo ser även till att investerarna säkras genom att de försöker få bästa möjliga säkerhet i varje enskilt lån som förmedlas via deras plattform. Detta sänker risken för investerarna och gör att låntagarna har lättare att få ihop sin finansiering.

De ser dessutom till att alla anställda tar sitt fulla ansvar att följa Finansinspektionens krav och regler, samt nå upp till kundernas förväntningar, genom att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt.

2. Öppenhet

Kameo är väldigt måna om en öppen och transparent process. De tror att den här öppenheten bidrar till ett bättre och starkare samarbete mellan alla inblandade parter, och det är därför något de verkligen fokuserar på.

De uppnår en stor transparens genom att ha ett bra informationsflöde, dels internt inom deras organisation men även ut till kunderna. En transparent process gynnar alla och det gör att ryktet och trovärdigheten för Kameo ökar.

3. Ödmjukhet

Kameo är mycket ödmjuka inför det faktum att alla deras kunder har givit dem deras tillit att antingen låna pengar eller låna ut pengar via dem. De inser att detta är ett stort ansvar, och därför ser de exempelvis till att ta alla typer av förfrågningar (oavsett hur stora eller små de är) på allvar.

Deras kundtjänst ska vara tillmötesgående och ha en hövlig och personlig ton till de som kontaktar dem. De jobbar kontinuerligt för att fixa bra lösningar för såväl alla deras kunder som samarbetspartners.

4. Inkluderande

Kameo vill inkludera fler människor i finansmarknaden, och det gör de genom att göra det så enkelt som möjligt att låna ut (t.ex. genom ett lågt minimikrav på belopp) och att de alla goda möjligheter att ta sin första steg inom investeringar.

En inkluderade arbetsmiljö för alla deras medarbetare är också något de fokuserar mycket på, och de ser även till att vara inkluderande gentemot alla deras samarbetspartners och kunder.

Säker hantering av kundernas information

Kameo har som ambition att vara en bidragande faktor till en allt mer öppen och transparent finansmarknad. De har därför valt att använda sig av en öppen plattform med en öppen lånehistorik, och de tror att den här transparensen kommer leda till att marknadsplatsen blir mer attraktiv. Ett annan sätt att bidra till en mer transparent finansmarknad är genom att vara tydliga med hur man hantera kundernas information.

Finansinspektionen ställer krav på Kameo att samla in en viss typ av kundinformation. I samband med att de samlar in den nödvändiga informationen ser de även till att hantera personuppgifterna med mycket stor försiktighet och strikt sekretess. Kameo följer såklart Personuppgiftslagen, som bl.a kräver att all kundinformation skyddas från tredje part. Det är t.ex. inte möjligt för någon investerare att få reda på identiteten på andra investerare på plattformen.

Deras kundinformation förvaras på servrar som sköts av Ipeer AB (vilket är ett dotterbolag till Telia). Alla dessa servrar står i en säker serverhall i Karlstad där backup sparas dagligen. Hela deras serversystem har en kontinuerlig övervakning när det gäller både säkerhet och drift. Kundinformationen är såklart konfidentiell, och utan godkännande av Kameo är det ingen tredje part som har tillgång till den informationen.

Webbplatsen och deras investeringsplattform har hög säkerhetsnivå och gedigen kryptering, och faktum är att deras säkerhetslösning är densamma som Interpol, NASA, och Oslo Børs har ackrediterat. Serverdriften och alla relevanta avtal har granskats av myndigheter för att säkerställa att allt går rätt till och håller en hög säkerhetsnivå.

Så arbetar de för att motverka penningtvätt

Kameo står under Finansinspektionens tillsyn, och de omfattas därför av lagar som kräver att de vidtar åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det kräver att de verifierar alla långivare genom ID-kontroller och genomför eventuella lämplighetstest. Detta hjälper dem att försäkra sig om att deras utlåning inte används i penningtvättssyfte eller som ett led i att finansiera terrorism. För att säkerställa att de alltid följer rådande lagar samarbetar Kameo bl.a. med Trapets AB och Financial Compliance Group AB.

Kameo har därmed ett stort fokus på KYC (know-your-customer) för att de ska kunna försäkra sig om identiteten på alla investerare och ursprunget på deras respektive kapital. De har rutiner på plats för att bevaka alla transaktioner och händelser på deras marknadsplats. Allt detta är alltså en anledning till att de har en väldigt noggrann ansökningsprocess för alla nya investerare.

Byggarbetsplats

Sök finansiering och låna pengar

Driver du ett företag eller planerar ett fastighetsprojekt som behöver finansiering kan du ansöka om att få låna pengar via Kameo och deras investerare. Detta kan vara ett bra alternativ och komplement till exempelvis ett vanligt banklån eller stöd från Almi.

Hos Kameo kan företag ansökan om fastighetslån, brygglån, byggnadskreditiv, företagslån, samt lån till renovering och hyresfastigheter. De erbjuder helt enkelt flertalet olika lån och finansieringslösningar till företag och fastighetsprojekt.

Låntagarna kan låna mellan 500 000 kronor ända upp till 50 miljoner kronor. Kameo ser till att skräddarsy erbjudandet till varje enskilt företag och projekt, och ser till att belopp, utbetalning, och återbetalning av lånet läggs upp på ett sådant sätt som möter företagets specifika behov och förutsättningar. Kameo accepterar säkerhet med första och andra prioritet, och säkerheten kan vara i form av personlig borgen, bolagsborgen, aktier, eller pant i fastighet.

Fördelen med att låna via Kameo

Det finns ett par olika fördelar med finansiering genom Kameo.

Till att börja med så är det ett väldigt enkelt och smidigt sätt att få in tillräckligt med kapital utan att för den delen behöva ge upp något ägande i företaget. Det ansökande företaget behöver kort sagt inte emittera nya aktier för att finansiera detta kapital.

En annan fördel är att ansökningsprocessen är enkel att ta sig igenom. Och därefter gör Kameo en noggrann bedömning. Beviljas företaget lån så hamnar det på en årlig räntekostnad på mellan 5-15% vilket är en attraktiv finansieringsnivå. Det är dessutom möjligt att låna upp till hela 50 miljoner kronor vilket gör att Kameo är ett passande finansieringsalternativ för många företag och fastighetsprojekt.

Det finns kort sagt ett par konkreta fördelar med att låna pengar via Kameo:

 1. En väldigt enkel och snabb process
 2. Flexibla säkerhetsvillkor och låneavtal
 3. Få finansiering utan att sälja ägarandelar i företaget
 4. Nå ut till tusentals olika investerare

Grundkrav för att få låna pengar

Alla företag som ansöker om lån via Kameo behöver dock uppfylla ett par grundkrav för att beviljas lånet.

Detta är ett sätt för Kameo att minska risken för investerarna och säkerställa en hög kvalitet på alla tillgängliga lån på deras plattform.

Kraven som behöver uppfyllas är följande:

 • Aktiebolag i Skandinavien
 • Positivt eget kapital
 • Kunna prestera uppdaterad finansiell information (nyare än 3 månader)
 • Lämnat in minst 1 bokslut
 • Godkänt kreditbetyg från UC och Bisnode

Vad kostar det att låna pengar?

Kameo tar ut en fast avgift på mellan 2-5% på lånebeloppet.

Återbetalningstiden är 3-36 månader. Om företaget inte återbetalar pengarna enligt det förutbestämda schemat kommer Kameo att, utöver den vanliga dröjsmålsräntan, även ta ut administrationsavgifter. Avviker låntagaren ytterligare från avtalade villkor kan övriga avgifter tillkomma.

Hur hög räntan och avgiften blir beror på ett flertal olika faktorer, men det styrs till stor del av vilket kreditbetyg företaget eller projekt får av Kameos riskbedömning. Även värdet på företagets säkerhet avgör vilken räntenivå som gäller för lånet.

Kameos kreditbetyg baseras till stor del på det externa och oberoende betyg som hämtas in ifrån UC och Bisnode. Och de använder sig därefter av en intern kreditmodell för att säkerställa och besluta om vilket kreditbetyg som ska gälla.

Hur ansöker man om ett lån?

Det är faktiskt en väldigt simpel process för låneansökan hos Kameo.

 1. Företaget fyller i dess grunduppgifter och får därefter ett snabbt lånebesked
 2. Kameo kontaktar företaget och ber om mer information
 3. Ett låneerbjudande skickas ut om ansökan godkänns av Kameo
 4. Godtar företaget erbjudandet listas lånet på investeringsplattformen
 5. Om lånet lockar till sig investerare betalas lånet ut till låntagaren

Kameo kan vara ett väldigt bra finansieringsalternativ för företag i behov av kapital. Det vi verkligen gillar är att företagen erbjuds marknadsmässiga villkor – det blir alltså inte dyrare att låna pengar hos Kameo bara för att det är ett nytt upplägg med crowdfunding och många investerare.

Fördelar med Kameo

Det finns flertalet fördelar med att använda Kameo för att investera i lån.

1. Bra avkastning

Kameo erbjuder en bra avkastning på de lån som finns tillgängliga på plattformen. Den exakta förväntade avkastningen/räntan på respektive projekt varierar såklart, men den är inom intervallet 5-15% per år (med ett snitt på 9,8%).

Ett projekt som anses vara lite mer riskfyllt kommer att ge en högre förväntad avkastning, och tvärtom för de projekt med lägre risk. Företagens riskbetyg är alltså det som avgör hur mycket investerarna kan ”räkna med” att få i form av avkastning.

Detta ska jämföras med aktiemarknaden som historiskt gett omkring 7-8% per år till en hög risk. I vissa fall har aktier gett betydligt mer än så, men vissa år och tidsperioder även betydligt lägre än det.

Investeringar i lån och krediter är förhållandevis stabila och genererar ett löpande kassaflöde till investeraren. Detta kassaflöde består av ränta och amortering, och du som investerare kan själv välja vad du vill göra med de återbetalade pengarna. Antingen kan du plocka ut pengarna till ditt personliga konto, eller så kan du välja att återinvestera pengarna för att på så sätt generera ännu mer avkastning (genom s.k. ränta-på-ränta).

2. Gedigen riskbedömning och låntagarkontroll

Alla investeringar innebär alltid en risk – det finns helt enkelt inga garantier att man ska få en viss avkastning. Och det gäller även för investeringar genom Kameo.

Det finns dock såklart sätt att minska risken, och Kameo gör ett mycket bra jobb på det området. De genomför nämligen en grundläggande riskbedömning på alla låneansökningar, för att du som investerare ska kunna ta del av lån med fördelaktig riskprofil i förhållande till förväntad avkastning.

Kom dock ihåg att även du som enskild investerare behöver göra en riskbedömning. Du kan inte enbart förlita dig på Kameos kontroll av låntagarna, även om de gör ett bra och gediget jobb på den punkten. I slutändan är det dina pengar som du investerar och som du har ansvar för.

3. Lågt krav för minsta investering

Många investeringsplattformar, särskilt inom crowdfunding, har krav gällande hur liten den minsta möjliga investeringen får vara. Hos vissa aktörer är den här gränsen orimligt hög för vanliga privatsparare som kanske ska sätta igång ett enkelt månadssparande.

Kameo är dock väldigt bra på det sättet, för där krävs det enbart 500 kr i minsta investering för att komma igång. Detta gör det också väldigt enkelt för i princip alla investerare att på ett smidigt sätt sprida sina risker rejält i sin låneportfölj genom att investera i flertalet olika projekt.

4. Räntan betalas månadsvis

Är du utdelningsinvesterare får du normalt sett enbart utdelning en gång per år. Och det kan upplevas som lite tråkigt och segt att behöva vänta så länge på att få sin utdelning och avkastning.

Men så är inte fallet hos Kameo, för där betalas räntan in på ditt konto månadsvis – och du kan då enkelt välja att återinvestera dessa pengar i nya lån, eller helt enkelt plocka ut dem till ditt vanliga konto och göra vad du vill med dem.

5. Inga avgifter

Kameo är helt kostnadsfritt för dig som investerare.

Det innebär att varken ditt investeringskonto eller lånen du investerar i kostar något. Inte heller behöver du betala för transaktioner eller uttag, och det förekommer helt enkelt inga andra avgifter överhuvudtaget.

Istället tar de betalt av företagen som lånar pengarna. Detta är en otroligt stor fördel för de som investerar i lån genom Kameos plattform eftersom det innebär att de får mer pengar över på kontot.

6. Smidig hantering av skatt

När du investerar hos Kameo är du tvungen att betala skatt på dina ränteinkomster. Det är inget du kommer ifrån, och så är det ju för alla investeringsplattformar.

Det som är så bra med Kameo är dock att skatten kommer förtryckt på din deklaration, utan att du behöver göra något. De ser alltså till att alla nödvändiga uppgifter rapporteras in automatiskt till Skatteverket – för att underlätta så mycket som möjligt för dig som investerare.

7. Det är väldigt lätt att komma igång

Kameo har tillskillnad från vissa andra plattformar insett vikten av att ha en snabb och smidig registreringsprocess vilket gör det väldigt enkelt att starta ett konto och börja investera.

Registreringen går att slutföra på ett fåtal minuter och du använder enkelt BankID för att verifiera din identitet. När kontot är skapat och aktiverat behöver du bara sätta in pengar för att börja investera i lån hos Kameo.

8. Bidrar till lägre risk och bra riskspridning

Investeringar hos Kameo bidrar till att du kan få en lägre total risk och bättre riskspridning sett till alla dina investeringar och totala portfölj. Detta beror på att lån har varit en förhållandevis trygg investering historiskt sett.

Men det finns inget som hindrar dig från att kombinera aktier med lån via Kameo, så det är fullt möjligt att komplettera en befintlig aktieportfölj med kreditinvesteringar Kreditinvesteringar gör det dessutom lättare att sprida risken i sin totala investeringsportfölj. Många har en stor andel aktier eller aktiefonder, och vissa har även ett inslag av räntefonder, obligationsfonder, eller ett sparande på ett vanligt bankkonto.

Deras tjänst gör det möjligt för fler att få tillgång till ett nytt investeringsalternativ och tillgångsslag, samtidigt som de får möjlighet att få god avkastning på sina pengar. Många privatpersoner är missnöjda med den (obefintliga) ränta som bankerna erbjuder, och då kan Kameo och crowdfunding vara ett bra alternativ istället.

Nackdelar med Kameo

Kameo är en mycket bra tjänst med många fördelar, men givetvis finns det även nackdelar som är värda att ta upp. Det gäller helt enkelt att man väger för- och nackdelarna mot varandra för att se om detta är en tjänst som passar en själv.

1. Pengarna blir låsta

De pengar som du väljer att låna ut genom Kameo blir låsta i det projektet, och går helt enkelt inte att få tillbaka innan återbetalningen har skett. Det innebär därmed att du inte kan köpa och sälja som med exempelvis aktier eller fonder.

Skulle du ångra din investering och vilja ha tillbaka pengarna innan lånets löptid är detta därför inte möjligt. Fundera därmed igenom väldigt noga innan du gör investeringen, så att du verkligen vill investera i det projektet samtidigt som du är säker på att du kan klara dig utan pengarna tills dess att de blir återbetalda.

2. Fåtal projekt

Kameo har för tillfället ett relativt litet antal aktiva projekt som det går att investera i. Detta är en tydlig nackdel eftersom det gör det svårt att få en bra riskspridning i sin kreditportfölj på deras plattform. Det är värt att ha detta i åtanke när man lånar ut genom deras plattform och det kan göra att man tar en högre risk jämfört med om man hade haft tillgång till fler projekt.

Förhoppningvis är detta något som förändras med tiden i takt med att Kameo växer sig allt större och lockar till sig fler företag som är i behov av finansiering. Samtidigt bör man komma ihåg att det är bra att de inte möjliggör investering i vilka lån som helst, utan att de enbart listar de lån som har en rimlig avkastning sett till den risken som investerarna tar.

2. Svår riskbedömning

Det kan vara svårt att bedöma den total risken i ett projekt och sannolikheten för full återbetalning av lånet om man är en enskild och utomstående investerare.

Kameo gör dock såklart sitt yttersta för att göra en gedigen riskbedömning på alla lån på deras plattform. De tillhandahåller även bra och mycket information gällande det aktuella projektet och företaget som söker finansieringen. Kameo ser t.ex. till att ge en fingervisning när det gäller risken genom att sätta ett riskbetyg som indikerar hur hög risken bedöms vara.

Men trots detta är det inte alltid särskilt lätt att få en komplett uppfattning om den fullständiga risken. Det krävs därför att man verkligen läser på ordentligt innan man investerar sina pengar. Det gäller för alla typer av investeringar och därmed även vid investeringar hos Kameo.

Byggarbetsplats 2

4 tips för att lyckas med dina investeringar

Långivning via Kameos plattform bör betraktas som vilken annan investering som helst. Och för alla investeringar gäller det att ta risk för att få avkastning på kapitalet. Därför innebär det en risk att låna ut pengar via Kameo.

Det finns dock ett par enkla saker du bör tänka på om du väljer att investera i lån hos Kameo som ser till att du kan lyckas med dessa investeringar och samtidigt minska risken.

1. Investera enbart ”rätt” pengar

Pengarna som du lånar ut via Kameo ska inte vara pengar som du behöver ha för att leva ditt vanliga liv. Det ska helt enkelt inte vara dina sista pengar på kontot, eller sådana som du på ett eller annat sätt är beroende av.

Detta beror till viss del på att det alltid finns en risk när man investerar. Du riskerar att bli av med hela eller delar av ditt kapital, och då vill du inte riskera nödvändiga pengar i den typen av placeringar. Men det beror också på att det blir lättare att ta rationella beslut om du inte är beroende av dessa pengar för att säkra privatekonomi – man kan nämligen bli stressad och ta dåliga beslut om utveckligen är dålig om det är ”fel” pengar man investerar.

2. Sprid dina risker

Detta gäller alla typer av investeringar, och särskilt på Kameo.

Riskerna sprids genom att du investerar i flera olika projekt och lån, så att du helt enkelt inte är för beroende av enbart ett fåtal investeringar. Har du en portfölj med ett par olika kreditinvesteringar är det lättare att hantera en dålig utveckling i ett av lånen jämfört med om du enbart hade investerat i det lånet som gått dåligt.

Du bör dock såklart inte investera i massa olika lån bara för sakens skull, utan det ska såklart vara bra lån som du tror kan ge dig en god avkastning till rimlig risk.

3. Gör din egen riskbedömning

Kameo genomför en riskbedömning på alla projekt och företag som söker finansiering. Det gör att de kan informera investerarna om hur hög risken bedöms vara, och vad som kan gå snett.

Det innebär dock inte att man inte behöver göra en egen riskbedömning. Tvärtom är detta väldigt viktigt att man gör, så att man är fullständigt införstådd i vilka risker som finns i det specifika projektet. Se därför till att du är ordentligt påläst om projektet och försöker göra en egen riskbedömning. Kameo tillhandahåller bra med information om respektive investeringsmöjlighet som underlättar för dig i den här processen.

4. Komplettera övriga investeringar

Du bör se investeringarna hos Kameo som att du kompletterar dina övriga investeringar.

Vi rekommenderar inte att man lägger allt sitt kapital hos Kameo, utan snarare att det fungerar som ytterligare ett sätt att sprida riskerna, få en god avkastning, och komplettera exempelvis en aktieportfölj.

Kombinerar du en aktieportfölj med investerar i lån hos Kameo kan det sänka din totala risk, och bidra till en något jämnare avkastning totalt sett och över tid. Men hur stor andel av ditt kapital du ska placera genom Kameo kan enbart du själv svara på. Det beror på vilka andra typer av placeringar du har och hur mycket pengar du är villig att satsa på att investera i lån.

Vår Kameo recension och omdöme

I samband med den här stora genomgången av Kameo har vi använt tjänsten och läst på ordentligt om hur den fungerar och vilka villkor som gäller. Detta har gjort att vi har kunnat bilda oss en bra uppfattning om plattformen.

Vårt Kameo omdöme är baserat på ett flertal faktorer, och några av dem är såklart vilka fördelar och nackdelar tjänsten har. Tillsammans bildar dessa en helhetsupplevelse som vi då kan bedöma.

Vi tycker att Kameo överlag är en väldigt bra tjänst med goda förutsättningar att erbjuda en hög avkastning till en rimlig och relativt begränsad risk. Tjänsten är enkel att förstå, smidig att använda, och har låga krav för att komma igång. Det krävs exempelvis endast 500 kronor för att investera i sitt första lån.

Investeringar i lån genom Kameo kan fungera som ett bra komplement till en befintlig aktieportfölj. På så sätt kan man minska den totala risken, dra ner portföljens volatilitet, och få en relativt stabil och hög förväntad avkastning. Den här typen av investeringar är dessutom okorrelerade med börsen, vilket gör att deras värde och avkastning inte styrs av hur aktiemarknaden utvecklas.

Det kan vara en klok idé att registrera ett konto hos Kameo för att kolla runt lite och se om det är något som passar dig, din portfölj, och hur du investerar. Vi rekommenderar dock inte att du ska lägga alla dina pengar i kreditinvesteringar genom Kameo, utan det bör endast göras med en liten del av ditt kapital om du tycker att detta låter intressant.

Nackdelarna gör dock att vi inte kan ge tjänsten fullpott i poängskalan. Det vi främst ogillar är att det enbart finns ett litet antal tillgängliga projekt att investera i. Detta gör det svårt att få en klok riskspridning i sina investeringar. Sen är det såklart alltid svårt att få en komplett bild av den fullständiga risken, även om Kameo gör sitt bästa för att tillhandahålla mycket information gällande alla projekt.

Sammanfattning

Vårt Kameo omdöme är med allt detta sagt väldigt bra.

Plattformen har varit mycket enkel att använda och vi har inte stött på några problem eller funderingar i samband med att vi har använt den.

Nackdelarna gör att betyget dras ner en aning, däremot anser vi inte att det är några avgörande faktorer – och vi tycker därmed att Kameo överlag är en riktigt bra investeringsplattform.

Vi har därför bestämt att vårt Kameo betyg är…

4,5 av 5

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.