Vad betyder exponering?

Exponering syftar på marknadsvärdet för en specifik investering, vilket kort sagt är det som investeraren kan förlora på den investeringen. Detta kan uttryckas både som en summa och som en procentuell andel av en portfölj. Investerarens exponering visar helt enkelt hur mycket denne har placerat i en specifik investering (t.ex. en aktie), bransch, geografisk marknad, valuta, eller tillgångsslag.

Inom riskhantering är det mycket viktigt att ha koll på sin exponering. Detta eftersom det gör det tydligt hur mycket man eventuellt förlorar om något inte går som det är tänkt, och vilka typer av risker man är exponerad mot. Oavsett vilken typ av investerare man är så bör man ha kontinuerligt koll på sin exponering för att kunna kontrollera risken.

En väldigt koncentrerad portfölj, dvs. en portfölj som inte har exponering mot exempelvis flera olika investeringar eller branscher, kan leda till att man tar en högre risk. Genom att se till att man har en portfölj med god diversifering (riskspridning) så kan man minska den totala risken i portföljen. Detta gör också att det blir lättare att ta investeringsbeslut om man vet vilken typ av exponering man har.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Två typer av exponering

Det finns två olika typer av exponering: finansiell exponering och marknadsexponering.

Finansiell exponering

Finansiell exponering syftar på det kapital som investeraren kan förlora när denne placerat pengarna i en specifik investering.

Den finansiella exponeringen är begränsad till den summan som du köper investeringen för. Detta innebär att om du exempelvis köper aktier i ett företag som därefter går i konkurs (och aktierna därmed blir värdelösa), så är din förlust begränsad till det belopp du köpte aktierna för.

Väljer du däremot att investera med en hävstång, t.ex. via CFD-produkter eller med belåning, så blir din exponering större. Det beror på att det totala investerade kapitalet är större än din egna kapitalinsats (vilket kallas säkerhetskrav). Investering med hävstång kan leda till en högre vinst, men det kan även göra att man förlorar mer än vad man har investerat.

Med hävstång kan du exempelvis ha en egen kapitalinsats på 1 000 kronor, men ändå få ett totalt kapital på 10 000 kronor. I detta exempel är din exponering 10 000 kronor, och inte enbart din egna insättning. Skulle investeringens värde falla med exempelvis 20% förlorar du därmed 2 000 kronor, dvs. mer än din egna kapitalinsats.

Marknadsexponering

Marknadsexponering syftar på hur stor andel som investerarens portfölj eller en fond som har placerats i en specifik bransch, sektor, geografisk marknad, valuta, eller tillgångsslag. Detta kan uttryckas både som en summa eller som en procentuell andel, men det vanligaste är det sistnämnda.

En investerares portfölj kan bestå av olika typer av tillgångsslag, exempelvis aktier, råvaror, obligationer, fastigheter, och valutor. Det är också möjligt för en enskild investering att ha en exponering mot flera marknader. Ett exempel på det kan t.ex. vara om du äger aktier i ett oljeföretag – då har du en exponering mot aktiemarknaden, oljemarknaden, och även valutamarknaden om det är ett internationellt företag.

Exempel på exponering

Låt oss ta följande exempel för att visa vad exponering är och hur det fungerar.

Du har en aktieportfölj med ett totalt värde om 100 000 kronor. Detta kapital har du valt att investera i olika aktier, branscher, och geografiska marknader.

Tittar vi på din portfölj ser vi att 12 000 kronor är investerat i Investor, 39 000 kronor är investerat i finansbranschen, och 82 000 kronor är investerat i Sverige. Och eftersom du enbart äger aktier i din portfölj innebär det att du har 100 000 kronor placerat på aktiemarknaden.

Enligt siffrorna ovan skulle då din totala exponering se ut såhär:

  • Investor: 12%
  • Finansbranschen: 39%
  • Sverige: 82%
  • Aktier: 100%

Vilken nytta har man av dessa siffror?

Så, om du nu vet att du har 12% av kapitalet investerat i ett specifikt företag, 39% i en specifik bransch, 82% i Sverige, och 100% i aktier, vad ska du använda dessa siffror till egentligen?

De kan användas till att hjälpa dig att få en förståelse kring hur risken i din portfölj är fördelad. När du tittar på siffrorna ovan kanske du får insikten att du bör minska andelen i det specifika företaget, att du borde investera i fler olika branscher, att Sverige har en alldeles för hög andel av portföljvärdet, eller att du borde investera i fler tillgångsslag.

Det finns inget rätt eller fel när det gäller vilken exponering man ska ha – utan det viktigt är att man hittar ett upplägg man själv är trygg med, och att man försöker begränsa sin nedsida om något går fel. Oavsett hur du gör är det upp till dig, men det är viktigt att känna till hur exponering fungerar och vad man faktiskt kan använda dessa siffror till.

Hur kan man justera sin exponering?

Vill man som investerare minska sin exponering mot en specifik investering, bransch, geografisk marknad, valuta, eller tillgångsslag kan man sälja av en viss andel. Det minskar ju det investerade beloppet, och därmed den procentuella andelen, och i sin tur vilken exponering man har. Vill man istället öka exponeringen köper man mer där man vill öka – det gör ju såklart att andelen av kapitalet ökar, och därmed även exponeringen.

Det går också att sätta in mer pengar i portföljen för att justera den procentuella exponeringen. Värt att notera då är att exponeringen i kronor och ören är densamma, eftersom du ju inte har köpt eller sålt något, utan enbart satt in mer likvida medel på kontot.

Upplever man att risken är för hög i portföljen bör man se över sin riskspridning (även kallat diversifiering). Riskspridningen bör ske dels inom samma tillgångsslag (t.ex. äga flera olika aktier), men även när det gäller branscher, geografiska marknader, valutor, och olika tillgångsslag. Det är även möjligt att hedga sin portfölj, exempelvis genom att gå kort aktiemarknaden om man äger mycket aktier.

Exponering på engelska

Exposure / financial exposure

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.