Vad är blankning?

Blankning innebär att du lånar och säljer en tillgång (t.ex. aktier) som du inte äger. Du gör detta i hopp om att priset ska sjunka, så att du senare kan kunna köpa tillbaka tillgången billigare än vad du sålde den för. Skillnaden mellan försäljningspriset och det pris du köper tillbaka tillgången för är din vinst (eller förlust).

Blankning kan även kallas för att man har en kort position eller att ligga kort. Engelskans uttryck för detta är short selling eller shorting. Motsatsen till blankning är att ligga lång (genom att köpa aktierna på vanligt sätt), och då hoppas man på att priset på aktierna ska stiga istället för att sjunka.

Positionen stiger i värde när priset på tillgången går ner

Det är alltså möjligt att tjäna pengar på att aktier sjunker i pris genom att blanka. Blankning är dock mer komplicerat än en vanlig aktieaffär, och det är därför inte rekommenderat att man blankar aktier eller andra tillgångar om man är helt ny inom området. Läs på ordentligt så att du verkligen är insatt i hur blankning fungerar innan du väljer att blanka en tillgång.

När priset på tillgången går ner tjänar blankaren pengar, men när priset stiger förlorar blankaren istället pengar. Det är alltså precis tvärtom mot när man köper en tillgång på vanligt sätt i hopp om att priset ska öka.

Du kan i regel behålla en blankningsposition hur länge som helst. Men räkna dock med att ränta utgår under den period då du har lånat aktien (eller vilken tillgång det nu är). Det kan hända att den som lånat ut aktien till dig kan vilja ha dem tillbaka, och då behöver du köpa aktien så att ägaren kan återfå det antal som personen har lånat ut till dig.

Alla aktier går inte att blanka, och det kan bero på ett flertal anledningar. När du vill blanka en aktie måste någon vara villig att låna ut aktierna till dig, och finns det ingen som vill låna ut går det därför inte att blanka.

Vissa aktier har alldeles för låg omsättning (det är för få som köper och säljer aktien) vilket gör att det begränsar möjligheten att blanka. Det är därför det vanligtvis är stora börsbolag med aktier som handlas mycket som är vanligast att man blankar, även om mindre bolag på de små listorna även kan finnas tillgängliga för blankning. Aktier med hög likviditet/omsättning (generellt storbolag) är billigare att låna än aktier med låg likviditet (generellt småbolag).

De senaste åren har det skapats olika typer av produkter som gör det möjligt för privatpersoner att blanka enskilda aktier, men även index, på ett mycket enkelt sätt. Priset för att blanka har överlag gått ner, och allt fler möjligheter finns tillgängliga nu jämfört med tidigare.

🔗 Payup listar olika plattformar du kan använda för att blanka aktier

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vem lånar ut aktier (långivare)?

De som lånar ut aktierna kallas för långivare. Det är alltså dem som man lånar aktierna av om man vill blanka.

Långivarna är vanligtvis väldigt långsiktiga i sina innehav, och eftersom de inte har några planer på att sälja den närmsta tiden kan de välja att låna ut aktien för att tjäna ett par procent extra. Det är vanligt förekommande att exempelvis fond- och pensionsbolag lånar ut just eftersom de är väldigt långsiktiga.

De vanligaste långivarna

 • Fondbolag
 • Försäkringsbolag
 • Pensionsförvaltare
 • Förmögna privatpersoner
 • Stiftelser

Vem blankar (låntagare)?

De som blankar en aktie kallas för låntagare, och de tillhör oftast någon av de tre huvudgrupperna nedan.

 • Enskilda investerare. Affären sker vanligtvis genom en mäklare, och syftet kan t.ex. vara att spekulera i en nedgång eller att försäkra (hedga) sig mot risker förknippade med andra investeringar.
 • Stora institutioner (kapitalförvaltare, investmentbanker, tradingavdelningar). Har mycket kapital och söker efter blankningsaffärer för att komplettera deras övriga positioner och investeringar.
 • Hedgefonder. Blankning är ett mycket viktigt arbetsredskap för förvaltarna av hedgefonderna.

Blankning och utdelning

Det är ägaren till de utlånade aktierna som hela tiden äger rätten till aktierna och avkastningen från dem.

Vilket betyder att en utdelning tillfaller ägaren av aktierna, och inte den som lånat aktierna. Blankar man en aktie över avstämningsdagen för utdelning blir man tvungen att betala utdelningen till utlånaren av aktierna som blankats.

Du kommer inte att erhålla någon aktieutdelning, eftersom du spekulerar i en kursnedgång utan att äga aktien. Den som lånat ut aktierna är fortfarande dess ägare. Du måste därför betala den som lånat ut aktierna de aktieutdelningar som görs under låneperioden. Andra bolagshändelser, så som aktiesplittar, kommer också att påverka kostnaden för din korta position.

Kostnader för att blanka

Det är viktigt att du är medveten om vilka kostnader och avgifter som tas ut i samband med att du genomför affären, så att du inte riskerar att hela eller delar av din eventuella vinst äts upp av kostnader.

När du blankar en aktie utgår courtage precis som vanligt, och lånar du aktierna över natten tillkommer en ränta för aktielån och administrationsavgift. Blankar du och köper tillbaka aktierna under samma dag tillkommer alltså inga avgifter själva aktielånet. Det kan förekomma andra typer av avgifter beroende på vilken bank/mäklare du använder.

Vi rekommenderar att du kollar med din bank/mäklare vad som gäller och vilka kostnader som de tar ut i samband med att man blankar en aktie hos dem.

Fördelar

 • Du kan tjäna pengar när tillgångar sjunker i värde.
 • Bättre och mer prissättning i aktien, tack vare den ökade likviditeten som blankning leder till.
 • Minskar risken för att aktien handlas till överpris då blankningarna kan trycka ner kursen.

Nackdelar

 • Du förlorar pengar när tillgångar ökar i värde.
 • Det till kommer extra avgifter om du lånar tillgångarna över natten.
 • Du kan bli tvungen att lämna tillbaka aktierna om långivaren (den som lånat ut dem) vill ha tillbaka sina aktier.
 • Etiskt och moraliskt riktigt? Visar menar att blankning bidrar till negativ/falsk ryktesspridning.
 • Aktiekursen kan pressas, trots att inget fundamentalt förändrats i bolaget, som ett resultat av att aktörer med mycket kapital blankar i en stor omfattning. En ökad risk för kursmanipulation alltså.
 • Aktiekursen kan även manipuleras genom att långivare som lånat ut stora mängder aktier kräver tillbaka sina aktier. Det skapar då ett stort köptryck på aktien, vilket kan leda till att aktiekursen stiger.

Risker

Blankning innebär hög risk. Det är därför extremt viktigt att du är påläst och vet vad du gör innan du väljer att blanka aktier eller andra tillgångar.

Din förlust kan teoretiskt sett bli obegränsat stor. Detta eftersom en tillgång kan stiga i princip hur mycket som helst då det inte finns någon övre gräns för hur mycket den kan stiga i pris. Risken finns alltså att du förlorar mer än det kapital du har investerat. Vi rekommenderar därför att du använder en s.k stop loss för att begränsa din eventuella förluster.

När du köper en tillgång på vanligt sätt (går lång) kan du i värsta möjliga scenario förlora hela ditt investerade kapital, men inte mer än så. Men när man blankar en tillgång kan alltså priset stiga obegränsat mycket vilket gör att din förlust kan bli obegränsat stor. Detta innebär att risken är betydligt högre att blanka (gå kort) än att gå lång en tillgång.

Vi rekommenderar inte att du blankar aktier på lång sikt. Det beror på att börsen tenderar att alltid gå upp över tid, i takt med att aktierna blir mer värda (vilket är naturligt om bolagens vinster ökar). Den långsiktiga trenden är mycket stark, och den säger alltså emot blankning. Blankning lämpar sig därför bäst på kort sikt.

En annan viktig anledning till varför man inte bör blanka på lång sikt är eftersom det är kostsamt. Det kostar att blanka och ju längre du väljer att behålla positionen desto mer kommer du behöva betala. Tänk på detta, för annars finns risken att det blir väldigt kostsamt för dig och att din eventuella avkastning inte täcker kostnaderna.

Vi vill råda dig att vara extremt försiktig med blankning. Var ordentlig påläst och ställ högre krav på dig själv då det som sagt innebär hög risk att blanka.

Ett exempel

Du lånar 100 aktier av din vän Erik, och för detta vill han ha en liten avgift för att han är snäll och lånar ut aktierna till dig. Vi bortser från courtage och andra avgifter i det här exemplet för att göra det så enkelt som möjligt.

Du säljer sedan dessa 100 aktier, för 100 kronor styck, eftersom du tror att priset på aktien kommer gå ner.

100 aktier * 100 kr styck = 10 000 kronor

De här affären ger dig en inkomst på 10 000 kronor. Aktiekursen sjunker, precis som du hoppats på, och aktien kostar nu 85 kronor styck. Du är nöjd med nedgången och väljer därför att köpa tillbaka aktierna, för totalt 8 500 kronor.

100 aktier * 85 kr styck = 8 500 kronor

När du sålde aktierna fick du 10 000 kronor, och när du sedan köpte tillbaka dem betalade du 8 500 kronor. Din vinst är därmed 1 500 kronor, alltså mellanskillnaden mellan det du sålde för och det du sedan köpte tillbaka aktierna för. Hade aktien däremot stigit i pris, över 100 kronor, hade du alltså gjort en förlust.

Du väljer nu att lämna tillbaka de 100 aktierna som du lånat av Erik, och ni är båda nöjda och glada. Han fick tillbaka sina aktier plus en liten avgift som tack för att han lånade ut aktierna till dig, samtidigt som du tjänade 1 500 kronor.

Blankning på engelska

Short selling / Shorting

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.