Vad är EBIT (rörelseresultat)?

Rörelseresultat (EBIT) är företagets vinst före räntor och skatter. Det visar vad verksamheten faktiskt genererar för resultat, utan att ta hänsyn till finansiella poster och skattekostnader. Begreppet EBIT står för Earnings Before Interest and Taxes, och måttet används kort sagt för att mäta lönsamheten i ett företag.

Företagets rörelseresultat kan ge oss en god uppfattning om hur bra verksamheten fungerar. Ser man en långsiktig trend av ett stigande EBIT så är det ett gott tecken på att företaget utvecklas i rätt riktning. Detta gör det möjligt att använda rörelseresultat som ett sätt att filtrera fram de mest välskötta företagen. Viktigt är dock att inte använda EBIT ensamt, utan snarare som en komponent i en fundamental analys där man tittar på flera delar och olika nyckeltal.

Alla siffror som behövs för att beräkna rörelseresultat finns i företagets resultaträkning. Och detta lönsamhetsmått kan användas i olika typer av nyckeltal, där rörelsemarginal och EV/EBIT är två av dem. Rörelseresultatet (och dessa nyckeltal) gör det lättare att jämföra olika företag med varandra.

Ett positivt rörelseresultat behöver dock inte betyda att företaget har ett positivt nettoresultat, dvs. går med vinst efter att alla kostnader är medräknade (även räntor och skatter). Det gäller exempelvis för de företag som har en hög skuldsättning, där räntorna på lånen kanske kostar så pass mycket att det drar ner den slutgiltiga vinsten. Det är därför vanligt att företag med hög skuldsättning hellre lyfter fram sitt rörelseresultat än nettoresultatet, eftersom det då är högre och bättre.

Vad är skillnaden mellan EBIT, EBITA, och EBITDA?

I samband med att man pratar om EBIT förekommer det även att EBITA och EBITDA nämns.

EBIT = Earnings Before Interest and Taxes (resultat före ränta och skatt)

EBITA = Earnings Before Interest, Taxes and Amortization (resultat före ränta, skatt, och nedskrivning av goodwill)

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (resultat före ränta, skatt, avskrivningar, och nedskrivningar)

Kom ihåg detta

Företag med stora skulder tenderar att använda EBITDA oftare än andra företag. Detta beror på att det får resultatet att se bättre ut än vad det egentligen är. I praktiken innebär detta att dessa företag skönmålar verkligheten en aning. Och därför kan det i dessa lägen vara bra att titta mer på EBIT (och exempelvis EV/EBIT).

Rörelseresultatet EBIT är generellt sett det bästa måttet för att få en uppfattning om verksamheten verkliga resultat. Det beror på att i det resultatet ingår alla verksamhetskostnader. Och det enda som inte ingår är räntor och skatter – två faktorer som företaget inte riktigt kan påverka i lika hög utsträckning.

Hur beräknas rörelseresultat?

Det finns två olika sätt att räkna ut EBIT.

Metod 1: EBIT = Intäkter – tillverkningskostnader – övriga kostnader

Exempel:

Intäkter: 100 000 kr
Tillverkningskostnader: 20 000 kr
Övriga kostnader: 30 000 kr

Beräkning: 100 000 – 20 000 – 30 000 = 50 000 kr

Metod 2: EBIT = Nettoresultat + räntor + skatter

Exempel:

Nettoresultat: 40 000 kr
Räntor: 20 000 kr
Skatter: 12 000 kr

Beräkning: 40 000 + 20 000 + 12 000 = 72 000 kr

Rörelseresultat (EBIT) på engelska

EBIT / Earnings Before Interest and Taxes


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.