Vad visar rörelsemarginal?

Bolagets rörelsemarginal visar lönsamheten (resultat) före de finansiella kostnaderna och skatt.

Nyckeltalet visar kort sagt hur stor del av omsättningen som är kvar efter alla verksamhetskostnader, men innan finansiella kostnader och skatt.

Rörelsemarginalen baseras på rörelseresultatet (EBIT), som du hittar i resultaträkningen, vilken visar hur mycket som är kvar till att täcka räntor, skatt, och ge eventuell vinst och utdelning.

Marginalen anges i procent – och ju högre desto bättre.

Bolagets rörelsemarginal kan förbättras (öka) genom att höja priset på de produkter eller tjänster som bolaget säljer. Men marginalen ökar även om bolaget säljer mer och i större volymer, eller sänker kostnaderna i verksamheten.

Nyckeltalet är användbart när du vill få en uppfattning om lönsamheten i ett bolag, men även om du vill jämföra olika bolag inom samma bransch med varandra. Du kan även använda dig av vinstmarginal och bruttomarginal för att få en bra bild av lönsamheten.

Vi rekommenderar även att du tittar på hur rörelsemarginalen har sett ut historiskt i det specifika bolaget som du analyserar, detta för att få en uppfattning om den nuvarande nivån är bra eller dålig ur ett historiskt perspektiv, samt om den kan tänkas vara hållbar eller inte.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Räkna ut rörelsemarginal

Rörelsemarginalen räknas ut genom att ta intäkter minus kostnader relaterade till omsättningen (exklusive finansiella poster som t.ex. skuldräntor).

Marginalen anges i procent. Den bör i regel vara så hög som möjligt då det innebär att en större del av varje intjänad krona blir kvar.

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättning

Exempel:
Intäkter: 2 400 tkr
Rörelseresultat: 480 tkr

Rörelsemarginal: 480 / 2 400 = 0,2 = 20%
Bolaget har en rörelsemarginal på 20 procent.

Negativ rörelsemarginal

En negativ rörelsemarginal innebär att bolaget går med förlust.

Exempel:
Intäkter: 1000
Rörelseresultat: -50
Rörelsemarginal: -5 procent

Rörelsemarginal på engelska

Operating margin

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Lästips:
Stor guide: aktier för nybörjare
Köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.