Vad visar rörelsemarginal?

Bolagets rörelsemarginal visar lönsamheten (resultat) före de finansiella kostnaderna och skatt.

Nyckeltalet visar kort sagt hur stor del av omsättningen som är kvar efter alla verksamhetskostnader, men innan finansiella kostnader och skatt.

Rörelsemarginalen baseras på rörelseresultatet (EBIT), som du hittar i resultaträkningen, vilken visar hur mycket som är kvar till att täcka räntor, skatt, och ge eventuell vinst och utdelning.

Marginalen anges i procent – och ju högre desto bättre.

Bolagets rörelsemarginal kan förbättras (öka) genom att höja priset på de produkter eller tjänster som bolaget säljer. Men marginalen ökar även om bolaget säljer mer och i större volymer, eller sänker kostnaderna i verksamheten.

Nyckeltalet är användbart när du vill få en uppfattning om lönsamheten i ett bolag, men även om du vill jämföra olika bolag inom samma bransch med varandra. Du kan även använda dig av vinstmarginal och bruttomarginal för att få en bra bild av lönsamheten.

Vi rekommenderar även att du tittar på hur rörelsemarginalen har sett ut historiskt i det specifika bolaget som du analyserar, detta för att få en uppfattning om den nuvarande nivån är bra eller dålig ur ett historiskt perspektiv, samt om den kan tänkas vara hållbar eller inte.

Lästips:
Stor guide: aktier för nybörjare
Köpa aktier – hur gör man för att handla aktier?

Räkna ut rörelsemarginal

Rörelsemarginalen räknas ut genom att ta intäkter minus kostnader relaterade till omsättningen (exklusive finansiella poster som t.ex. skuldräntor).

Marginalen anges i procent. Den bör i regel vara så hög som möjligt då det innebär att en större del av varje intjänad krona blir kvar.

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättning

Exempel
Intäkter: 2 400 tkr
Rörelseresultat: 480 tkr

Rörelsemarginal: 480 / 2 400 = 0,2 = 20%
Bolaget har en rörelsemarginal på 20 procent.

Negativ rörelsemarginal

En negativ rörelsemarginal innebär att bolaget går med förlust.

Exempel
Intäkter: 1000
Rörelseresultat: -50
Rörelsemarginal: -5 procent

Rörelsemarginal på engelska

Operating margin


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.