Vad är en resultaträkning?

En resultaträkning visar bolagets omsättning, kostnader, och resultat under en räkenskapsperiod (oftast ett kalenderår).

Högst upp i resultaträkningen, eller på ”översta raden” som man ibland säger, hittar du bolagets intäkter. Längst ner i resultaträkningen, ”nedersta raden”, hittar du resultatet (vinst eller förlust).

Den är (likt balansräkningen) en av de två huvuddelarna i årsredovisningen.

Resultaträkningens olika delar

Vi kommer att gå igenom resultaträkningens olika delar nedan så att det blir lite lättare att ta till sig vad en resultaträkning faktiskt är för något och vad den egentligen består av.

H&M resultaträkning

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Omsättning (intäkter/försäljning)

Bolagets intäkter för sålda varor och tjänster, alltså hur mycket man har sålt för under periodens gång.

Omsättning är ett av de vanligaste och viktigaste måtten på hur ett bolag växer och utvecklas. Men du behöver också förstår hur omsättningen har kunnat öka eller minska, och drivkraften bakom utvecklingen.

Förändringar i omsättningen kan ske antingen genom volym eller pris, eller en kombination av båda. Volym syftar på att man antingen säljer mer/mindre av sina produkter och tjänster, medan pris syftar på att man tar ett högre eller lägre försäljningspris per volym ut till kunderna.

Det betyder att en lägre försäljningsvolym inte per automatik leder till en lägre omsättning för bolaget, utan det är beroende på om bolaget höjer priset på produkterna/tjänster eller inte. En fallande volym i kombination med ett högre pris innebär exempelvis att omsättningen är oförändrad, allt annat lika.

Kostnader

Kostnaden för sålda varor och tjänster dras bort från intäkterna.

Bruttoresultat

Detta är bolagets resultat efter att kostnaderna för de sålda varorna och tjänsterna har dragits bort.

Det innebär att bruttoresultatet har en större betydelse för bolag verksamma inom branscher så som industri detaljhandel, samt sällanköpsvaror (till skillnad från exempelvis konsultbolag som säljer tjänster och inte produkter).

Försäljningskostnader

Bolagets försäljnings-, produktions-, och administrationskostnader, vilket också brukar inkludera värdeminskningar maskiner och inventarier.

Rörelseresultat

Detta är bolagets resultat efter att kostnader för rörelsen/verksamheten har dragits bort, vilket förenklat betyder verksamhetens lönsamhet före finansiella kostnader och skatt.

Det är ett mycket viktigt och ett av de vanligaste lönsamhetsmåtten när man värderar ett bolag.

Högre marginaler är i regel alltid att föredra då det inenbär mer vinst per såld enhet. Men samtidigt kan höga marginaler innebära att det kanske inte finns så mycket utvecklingspotential kvar vad gäller marginalerna för det bolaget i den branschen, exempelvis, och att ett bolag med lägre marginaler därmed kan ha större förbättringspotential framgent.

Viktigt att komma ihåg är att de finansiella posterna ej är inräknade här då de kommer längre ner i resultaträkningen. Rörelseresultatet speglar resultatet för just rörelsen (verksamheten) och därefter kommer de finansiella posterna.

Ränteintäkter och räntekostnader

Detta är bolagets intäkter respektive kostnader från de finansiella posterna.

  • Ränteintäkter visar hur mycket bolaget har fått i ränta på de aktuella placeringarna.
  • Räntekostnaderna visar hur mycket bolaget har betalat i form av ränta.

Resultat efter finansiella poster

Detta resultat kallas vanligtvis för bolagets normala intjäningsförmåga, och är ett av de viktigaste lönsamhetsmåtten när man värderar ett bolag. När man pratar om ett bolags resultat syftar man vanligtvis på den här delen i resultaträkningen då egentligen allt förutom skatt är borträknad från intäkterna.

Skatt

En redovisning av hur mycket skatt bolaget har betalat under perioden.

Årets resultat

Bolagets slutliga vinst eller förlust efter alla kostnader.

Det här resultatet används bland annat vid beräkning av vinst per aktie och avkastning på eget kapital.

Resultaträkning på engelska

Income statement

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital när du handlar. Andra avgifter tillkommer. Läs mer på etoro.com/trading/fees.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.