Vad är schablonmetoden?

Schablonmetoden är ett sätt att beräkna omkostnadsbeloppet vid försäljning av en aktie eller annat värdepapper (t.ex. aktieobligationer). Metoden får dock inte användas på optioner, terminer, teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter, eller säljrätter.

Den här metoden behöver inte användas om man har ett investeringssparkonto (ISK) och en kapitalförsäkring (KF) som sitt aktiekonto. Anledningen till detta är eftersom skatten inte baseras på hur stor vinst man har gjort. Istället betalar man en låg årlig schablonskatt oavsett hur avkastningen har varit.

Har man däremot ett aktie- och fondkonto kan det i vissa fall vara aktuellt med schablonmetoden. I ett sådant konto behöver man nämligen beräkna sin vinst och redovisa det i sin deklaration. Då behöver man ha ett s.k. omkostnadsbelopp, vilket är det belopp man har betalat för aktierna, för att kunna beräkna den kapitalvinst man ska beskattas för.

Beräkna omkostnadsbelopp med schablonmetoden

Schablonmetoden kan användas för att beräkna omkostnadsbeloppet. Men det går även bra att använda genomsnittsmetoden för att göra den här beräkningen.

Den här metoden passar bäst om man inte har koll på vad anskaffningsvärdet (inköpspriset) var, vilket kan uppstå om man t.ex. har ärvt aktierna som man sedan har sålt. Man får dock använda schablonmetoden även om man känner till anskaffningsvärdet. 

Schablonmetoden går ut på att man använder 20 procent av försäljningspriset (efter att man har gjort avdrag för courtage) som omkostnadsbelopp. Den resterande delen (80 procent) av försäljningen räknas därefter som vinst och är det som beskattas. Detta gör att schablonmetoden är förmånligast att använda om aktierna har stigit mer än 400 procent.

Valet mellan schablonmetoden och genomsnittsmetoden avgörs vanligtvis av vilken av dem som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt. Det är oftast genomsnittsmetoden, och det beror på att schablonmetoden alltid innebär att man beskattas baserat på att aktien femdubblats sedan inköp (även om den kanske inte har gjort det).

Så använder du metoden

Detta är en extremt simpel metod, eftersom man kort sagt tar försäljningspriset multiplicerat med 0,2.

På detta sätt får man fram 20 procent av försäljningspriset, vilket används som omkostnadsbelopp. De resterande 80 procenten räknas som vinst, och det är på detta belopp som man beskattas.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.