Vad är genomsnittsmetoden?

Genomsnittsmetoden är ett sätt att beräkna hur stor vinst eller förlust man har gjort vid försäljning av en aktie eller annat värdepapper. Den här metoden är framförallt användbar när man har köpt och sålt aktier vid flera tillfällen.

Tack vare aktiekonton som investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) behöver man inte använda den här metoden, eftersom skatten inte beräknas på hur stor eller liten vinst man har gjort. I dessa kontotyper betalar man en årlig schablonskatt som baseras på värdet på sparandet och alla insättningar under året som gått.

Men använder man ett aktie- och fondkonto kan det passa bra att använda genomsnittsmetoden. I den kontotypen behöver man nämligen beräkna resultatet, och redovisa i sin deklaration hur det har gått. Det krävs då att man fyller i ett s.k. omkostnadsbelopp, vilket är det belopp man har betalat för aktierna. 

Beräkna omkostnadsbelopp med genomsnittsmetoden

Genomsnittsmetoden kan användas för att beräkna omkostnadsbeloppet. Den här metoden är den vanligaste om du har köpt och sålt aktier i ett och samma företag vid ett flertal olika tillfällen och på varierande aktiekurser.

Men det är inte ett måste att använda genomsnittsmetoden. Utan det går även att använda sig av schablonmetoden för att beräkna omkostnadsbeloppet. Genomsnittsmetoden används oftast av dessa två metoder eftersom den i de flesta fall är den mest förmånliga ur skattesynpunkt.

Steg för steg hur du använder metoden

Det är faktiskt inte särskilt svårt att använda genomsnittsmetoden.

Men för att kunna använda metoden behöver du ha alla avräkningsnotor eller ett kontoutdrag som visar alla dina köp och sälj i det aktuella värdepappret. Detta hittar du hos den bank där du har genomfört dina transaktioner.

Videon här nedanför förklarar på ett bra och pedagogiskt sätt hur beräkning med genomsnittsmetoden fungerar.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.