Vad är en inlösenrätt?

En inlösenrätt är en form av värdepapper som delas ut som en utdelning till aktieägarna.

Bolag som vill dela ut pengar till sina aktieägare gör det vanligtvis genom en vanlig utdelning, men det förekommer alltså även att de ger ut en inlösenrätt istället.

Detta betyder att bolaget ger ut en rätt att lösa in dessa till ett förutbestämt pris vid ett förutbestämt datum.

De som tilldelas en inlösenrätt (registrerade aktieägare på avstämningsdagen) kan välja att antingen sälja den till någon annan (för ett lite lägre pris oftast), eller vänta till att den automatiskt löses in vid det bestämda datumet och priset.

Varför ger bolag ut en inlösenrätt?

Den enkla anledningen till varför vissa bolag väljer ett inlösenförfarande istället för en vanlig utdelning är för att det gynnar vissa aktieägare skattemässigt. Och vissa aktieägare innebär de utländska.

Bolagets utländska ägare kan sälja den här inlösenrätten över marknaden (den brukar handlas omkring 2 veckor), och på så vis undvika den traditionella beskattningen på en svensk utdelning.

Det är egentligen ingen större skillnad mellan en inlösenrätt och en vanlig utdelning, bortsett från hur själva utbetalningen sker. Du som svensk aktieägare missgynnas inte av detta inlösenförfarande, men de utländska ägarna får alltså en mer förmånlig skatt.

Hur går en inlösen av inlösenrätt till?

Bolaget genomför en split av bolagets aktier (benämns oftast ”split med obligatorisk inlösen”), t.ex. att varje aktie delas upp i två (en vanlig och en inlösenaktie, IL-aktie), och därefter löses en av aktierna automatiskt in mot ett förutbestämt belopp.

Du måste vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för att få ta del av erbjudandet och bli tilldelad en inlösenrätter.

När inlösenrätterna har delats ut till aktieägarna kan dessa köpas och säljas på marknaden, fram till det datum då de automatiskt löses in till det förutbestämda priset. Har du tur kan du lyckas köpa inlösenrätter på marknaden till ett litet lägre pris och sedan vänta på att de löses in, och på så vis kan du få lite extra avkastning.

Aktieägarna som tilldelas inlösenrätter har alltså två valmöjligheter. De kan antingen sälja sina inlösenrätter över marknaden till någon annan och få (lite mindre) pengar nu direkt, eller vänta till att de löses in automatiskt längre fram vid ett (högre) bestämt pris. Vanligtvis är det inte jättestor skillnad mellan priset på marknaden och vid inlösen, men det är dock vanligtvis en liten differens.

Du behöver inte vara en registrerad aktieägare för att kunna köpa inlösenrätterna på marknaden.


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.