Vad är OPEX?

OPEX (Operating Expenses) är löpande kostnader för att underhålla en produkt, tjänst, eller ett system. Det är kostnader som tas på kort sikt för att sköta och hålla igång den löpande verksamheten.

Begreppet brukar benämnas som verksamhetskostnader eller driftskostnader på svenska. Det är kort sagt löpande kostnader som är relaterade till den dagliga affärsverksamheten, och sådana som krävs för att hålla igång bolagets produktion och användning av en produkt, tjänst, eller ett system.

Dessa kostnader är förutsägbara och vanligtvis återkommande, för produkter eller tjänster som inte bokförs som tillgångar i balansräkningen eller skrivs av över en viss tid.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vilka kostnader räknas som OPEX?

Här nedanför ser du ett par exempel.

 • Köp av förbrukningsmaterial
 • Kostnad för el och värme
 • Kostnad för hyra
 • Löner
 • Telefonkostnader
 • Försäkringskostnader
 • Kostnad för marknadsföring
 • Underhåll/reparation av verktyg och maskiner
 • Administrativa kostnader
 • Kostnader för advokater/jurister/revisorer
 • Rese- och fordonsutgifter
 • Fastighetsförvaltning och skötsel av fastighet (snöröjning, sophantering, städning)

Detta är som sagt kostnader som är nödvändiga för den löpande verksamheten i bolaget – och alltså inga stora långsiktiga investeringar.

OPEX skrivs av direkt

Bolaget skriver av kostnaden för OPEX direkt under det räkenskapsår som kostnaden togs.

Detta sker helt enkelt genom att räkna bort kostnaden från bolagets omsättning när man beräknar bolagets resultat i resultaträkningen. Om bolaget har intäkter på 100 kronor, och verksamhetskostnader (OPEX) på 30 kronor, så blir resultatet 70 kronor i vinst den räkenskapsperioden.

Vad är en bra nivå på OPEX?

Det är nästintill omöjligt att säga en generell nivå som anses vara bra, eftersom det helt enkelt varierar mellan olika bolag och olika branscher.

Bolag vill dock ha låga kostnader eftersom det påverkar resultatet (vinst eller förlist). Höga kostnader kan innebära minskad vinst eller ökad förlust, och tvärtom.

Detta innebär att OPEX bör vara så lågt som möjligt, men utan att det i någon större utsträckning påverkar bolagets förmåga att konkurrera med dess konkurrenter.

Hur skiljer sig OPEX mot CAPEX?

OPEX är kostnader som bolaget tar för att hålla igång den löpande verksamheten. Det är vanligtvis återkommande intäkter, och kan vara exempelvis löner eller kostnader för el, värme, och hyra.

Men vad är då CAPEX? Jo, det är motsatsen.

Den största skillnaden mellan dessa två är att OPEX alltså är en återkommande och löpande kostnad, medan CAPEX (vanligtvis) är en stor engångskostnad och påverkar en långsiktig tillgång i bolaget.

Köper bolaget in en skrivare är kostnaden för själva skrivaren CAPEX, medan OPEX är kostnaderna för det årliga och regelbundna underhållet av papper och toner.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.