Vad är CAPEX?

CAPEX (Capital Expenditures) är kostnader som är relaterade till att köpa, reparera, uppdatera, eller uppgradera en tillgång i ett bolag.

Den här typen av kostnader är tänkta att bidra till att öka bolagets kapacitet, omfattning, och effektivitet så att verksamheten kan generera mer intäkter och vinst i framtiden. Det är kort sagt investeringar som görs med syftet att öka bolagets omsättning (sälja mer) och resultat (högre vinst).

CAPEX-kostnader är normalt sett en engångskostnad och relativt stora (kräver mycket kapital).Investeringarna görs därför med inställningen att tillgången ska användas i bolaget under flera år.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vilka kostnader räknas som CAPEX?

Här nedanför ser du ett par exempel.

 • Köp av maskiner eller andra verktyg
 • Förvärv av immateriella tillgångar (patent eller licenser)
 • Köp av anläggningstillgångar (byggnader eller utrustning)
 • Reparation av en befintlig tillgång för att förlänga dess livslängd
 • Start eller förvärv av ett nytt bolag
 • Återställning av en egendom
 • Anpassning av en egendom till ett nytt eller annat användningsområde
 • Uppgradering av en befintlig tillgång
 • Kostnader för stora IT-system (hårdvara och/eller programvara)
 • Kostnader för byggnader och fastigheter
 • Kostnaden att bygga en ny fabrik
 • Köp av kontorsmöbler
 • Kostnader relaterat till fabriksmaskiner och produktionsutrustning

Tillgångarna kan vara både materiella och immateriella. Materiella tillgångar är exempelvis fastigheter, fabriksutrustning, kontorsmöbler, med mera. Immateriella tillgångar är exempelvis patent, licenser, copyrights, och liknande.

En CAPEX-kostnad kan alltså vara allt från ett köp av ett patent till att bygga en ny fabrik.

CAPEX skrivs av över flera år

Hela tanken med en CAPEX-investering är att tillgången som bolaget investerar i ska användas i bolaget under lång tid framöver (flertalet år). Bolaget kan därför inte skriva av eller dra bort CAPEX-kostnaderna från intäkterna helt och hållet under ett och samma räkenskapsår.

Bolaget måste därför ta upp kostnaden som en tillgång i balansräkningen, där tillgången först värderas till dess inköpskostnad. Värdet på den här tillgången minskas sedan genom avskrivning (värdet minskas) över de antal år som tillgången anses vara användbar för bolaget i dess verksamhet.

Hur mycket som ska skrivas av varje år beror på vilken typ av tillgång det är och vad inköpskostnaden var. Det är olika avskrivningstider för olika typer av tillgångar (vissa är bara ett fåtal år, medan andra kan vara 10-15 år).

Den årliga ”kostnaden” (hur mycket som skrivs av) räknas ut genom att dividera inköpskostnaden med den förväntade nyttjandeperioden (hur länge tillgången är användbar för bolaget, i antal år). Bolaget kan på det här sättet få fram hur mycket som tillgången ska skrivas av med (alltså minskas i värde) varje år.

Vad är en bra nivå på CAPEX?

Det finns ingen generell nivå som anses vara bra eller acceptabel, utan detta skiljer sig mellan olika typer av bolag och branscher.

Branscher som kräver att man gör stora investeringar i verksamheten (såsom telekom, olja & gas, och tillverkning) tenderar att ha en hög CAPEX. Dessa kallas för kapitalintensiva branscher. Branscher som inte kräver lika stora investeringar (såsom konsult- eller tjänstebolag) tenderar att ha en låg CAPEX.

Du behöver därför jämföra bolag inom samma bransch med varandra för att få en bra uppfattning om vilken nivå på CAPEX-kostnaderna som kan anses vara normal och bra, och utifrån det kan du göra en bedömning om nuvarande nivå är bra eller dålig.

Hur skiljer sig CAPEX mot OPEX?

CAPEX är generellt sett stora investeringar som görs i tillgångar som förväntas användas i bolaget under flera år.

Men vad är då OPEX? Jo, det är motsatsen till CAPEX.

Den största skillnaden mellan CAPEX och OPEX är att den förstnämnde är en engångskostnad och påverkar en långsiktig anläggningstillgång i bolaget. Detta innebär att OPEX är mer återkommande och löpande kostnader som bolaget tar för att hålla igång den löpande driften av affärsverksamheten.

Vad är att föredra – CAPEX eller OPEX?

Bolag föredrar vanligtvis OPEX framför CAPEX, och detta av skatteskäl.

En fördel med att kunna dra av kostnaderna direkt (OPEX) är att det minskar mängden skatt som ska betalas (eftersom skatten baseras på bolagets resultat/vinst). Och om bolaget gör en lägre vinst (på pappret, tack vare OPEX) innebär det en lägre skattekostnad.

Det kan därför spela roll vilken typ av kostnad som bolaget väljer att ta, för att på så vis kunna optimera och hålla nere bolagsskatten på ett smart sätt.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.