Vad är ett räkenskapsår?

Begreppet räkenskapsår används inom bokföring och redovisning, och avser den period som ett företag ska upprätta ett bokslut och årsredovisning för. Det är vanligtvis detsamma som kalenderår (1 januari till 31 december), men det måste inte vara det. Om företagets räkenskapsår inte är detsamma som kalenderåret kallas det för brutet räkenskapsår.

De företagsformer som måste ha kalenderår som räkenskapsår är enskild firma och handelsbolag där minst en fysisk person står för beskattningen. När det gäller aktiebolag, handelsbolag med enbart juridiska personer, samt ideella och ekonomiska föreningar så får dessa ha ett brutet räkenskapsår som inte följer kalenderåret.

Det absolut vanligaste är dock att följa det vanliga kalenderåret. I de fall då man har en koncern som består av flera företag är det viktigt att alla företag i koncernen har samma upplägg. Den sista dagen av räkenskapsåret kallas för balansdag, och räkenskapsåret avslutas alltid med ett bokslut och en årsredovisning.

Hur långt är ett räkenskapsår?

Ett räkenskapsår ska vara 12 månader, men när företaget startas kan det antingen förkortas eller förlängas (dock aldrig längre än 18 månader). Om företaget ska avvecklas och lägga ner sin verksamhet får räkenskapsåret förkortas, men inte förlängas.

Startar du ett företag i exempelvis augusti kommer det första räkenskapsåret att bli längre än 12 månader. Detta för att räkenskapsåret ska hamna i samma fas som kalenderåret. Räkenskapsåret kan även förlängas eller förkortas vid godkänd ansökan till Skatteverket. För att ansökan ska godkännas krävs det dock att man har något särskilt skäl för detta.

Räkenskapsår på engelska

Financial year / fiscal year


Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är helt gratis och skickas ut ca 1-2 gånger per månad.

Du får även e-boken Aktiewiki Toolkit när du prenumererar.