Vad är ett räkenskapsår?

Begreppet räkenskapsår används inom bokföring och redovisning, och avser den period som ett företag ska upprätta ett bokslut och årsredovisning för. Det är vanligtvis detsamma som kalenderår (1 januari till 31 december), men det måste inte vara det. Om företagets räkenskapsår inte är detsamma som kalenderåret kallas det för brutet räkenskapsår.

De företagsformer som måste ha kalenderår som räkenskapsår är enskild firma och handelsbolag där minst en fysisk person står för beskattningen. När det gäller aktiebolag, handelsbolag med enbart juridiska personer, samt ideella och ekonomiska föreningar så får dessa ha ett brutet räkenskapsår som inte följer kalenderåret.

Det absolut vanligaste är dock att följa det vanliga kalenderåret. I de fall då man har en koncern som består av flera företag är det viktigt att alla företag i koncernen har samma upplägg. Den sista dagen av räkenskapsåret kallas för balansdag, och räkenskapsåret avslutas alltid med ett bokslut och en årsredovisning.

Tre snabba tips innan du läser vidare:
⭐ På Avanza.se handlar du aktier & fonder helt courtagefritt så länge du har max 50k på ditt konto.
⭐ På IG.com/sv kan du öppna ett konto & följa världens marknader i realtid 24/7. På deras app & plattform kan du även göra teknisk analys samt gå lång/kort på världens marknader med valbar hävstång via CFD:s.
⭐ På Etoro.com/sv kan du handla aktier, olika sorters valutor, råvaror, index osv med valbar hävstång.

Det är helt gratis att öppna kontot hos alla tre

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. 51% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Hur långt är ett räkenskapsår?

Ett räkenskapsår ska vara 12 månader, men när företaget startas kan det antingen förkortas eller förlängas (dock aldrig längre än 18 månader). Om företaget ska avvecklas och lägga ner sin verksamhet får räkenskapsåret förkortas, men inte förlängas.

Startar du ett företag i exempelvis augusti kommer det första räkenskapsåret att bli längre än 12 månader. Detta för att räkenskapsåret ska hamna i samma fas som kalenderåret. Räkenskapsåret kan även förlängas eller förkortas vid godkänd ansökan till Skatteverket. För att ansökan ska godkännas krävs det dock att man har något särskilt skäl för detta.

Räkenskapsår på engelska

Financial year / fiscal year

Foto av författare
Joakim Ryttersson ansvarar för det redaktionella innehållet på Aktiewiki.se. Joakim har över 20 års erfarenhet av olika typer av investeringar. Han har stor erfarenhet av både långsiktig och kortsiktigt handel på börsen där både teknisk- och fundamental analys används för att hitta rätt investeringar.

Vill du få nyhetsbrev?

Vi kommer inte att spamma dig. Du kommer endast få mail när vi har något riktigt intressant och värdefullt att erbjuda.